جشن دورهمی همکاران آریامشاوران حامی به مناسبت نوروز 1400

طی مراسمی همکاران و اعضای شرکت آریامشاوران حامی، نمایندگی بیمه دانا در سعادت آباد، دورهم جمع گردیده و عکسی به یادگار گرفتند.

جشن دورهمی همکاران آریامشاوران حامی به مناسبت نوروز 1400

جشن دورهمی همکاران آریامشاوران حامی به مناسبت نوروز 1400

جشن دورهمی همکاران آریامشاوران حامی به مناسبت نوروز 1400

سفره هفت سین آریامشاوران حامی

تقدیر از سرکار خانم اسمعیلی در نوروز 1400

همچنین طی این مراسم، از سرکار خانم اسمعیلی بابت زحمات ایشان در جهت پیشبرد طرح برگزاری صندوق رفاهی همکاران تقدیر گردید.

 

 

تقدیرنامه سرکار خانم اسمعیلی