بیمه باربری

در عصری که تجارت بین الملل در ابعاد گسترده ای رونق یافته، بیمه باربری بعنوان یکی از نیازهای اصلی و اساسی صاحبان کالا حائز اهمیت است. از اینرو اخذ بیمه باربری متناسب با شرایط و قوانین خرید کالا موجب اطمینان، ضمانت و حفظ و نگهداری سرمایه صاحبان کالا (ذینفعان) در طول مسیر حمل (زمینی، دریایی و هوایی) از مبداً تا مقصد نهایی خواهد بود. فلذا در صورت بروز حوادث احتمالی منجر به خسارت و زیان های ناشی از آن، بیمه گر هزینه های تحمیل شده به بیمه گذار را جبران می نماید.
انواع بیمه های باربری شامل وارداتی، صادراتی و ترانزیتی تحت شرایط و قوانین بیمه گران لندن (لویدز) و بیمه باربری داخلی تابع قوانین و مقررات داخلی ایران می باشد.
این نمایندگی افتخار دارد تا راهنمایی و مشاوره های لازم را به مشتریان محترم جهت اخذ بیمه نامه مطلوب با شرایط و پوشش بیمه ای مورد لزوم ارائه نماید.

درخواست صدور بیمه نامه


تعاریف و موارد استفاده انواع بیمه های حمل و نقل (باربری)

1- بیمه حمل و نقل وارداتی

مختص وارد کنندگان کالا بوده و مبدا حمل خارج و مقصد داخل ایران می باشد. با توجه به قوانين جاري کشور، خرید اين نوع بيمه ‌نامه براي واردكنندگان اجباري مي‌باشد .

2- بیمه حمل و نقل صادراتی

مورد استفاده صادرکنندگان کالا بوده و مبدا حمل داخل ایران و مقصد نهایی سایر کشورهای جهان می باشد.

3- بیمه حمل و نقل ترانزیت

مبدأ و مقصد در اين نوع بيمه ها خارج از ايران مي باشد و ممکن است محموله از نقاط مرزی ایران عبور کند و یا عبور نکند.

برای سه بیمه فوق الذکر که بصورت بین المللی می باشد، شرایط یکسانی مطابق با قوانین بیمه گران لویدز لندن برای پوشش های بیمه نامه باربری استفاده می شود و خطرات تحت پوشش بر اساس شرایط بیمه (کلوزهای A,B,C ) و شرط خسارت کلی (Total Loss) طبقه بندی می شود. جهت مشاهده خطرات تحت پوشش هر یک از کلوزهای فوق الاشاره به فایل ضمیمه مراجعه فرمائید.

4- بیمه حمل و نقل داخلی

مورد استفاده خریداران کالاهای بومی و داخلی بوده و مبدا و مقصد حمل کالاها در داخل کشور می باشد.
برای مشاهده خطرات تحت پوشش بیمه مذکور به فایل پیوست مراجعه فرمائید.

تماس با ما

 

جدول خطرات تحت پوشش کلوزهای A,B,C

ردیفخطرا تBکلوزCکلوز
1 آتش سوزی و انفجارxx
2 به گل نشستن وزمین گیرشدن,ب رخورد با کف دریا, غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناورxx
3 واژگون شدن یا از راه یا ازخط خارج شدن وسیله حمل زمینیxx
4 تصادم یا برخوردکشتی, شناوریا هر وسیله حمل دیگر باه رجسم خارجی به غیر از آبxx
5 تخلیه کالا دربندر اضطراریxx
6 مسئولیت مشترک در تصادفxx
7 فداکردن کالا در جریان خسارت عمومیxx
8 به دریا انداختن کالاجهت سبک سازی کشتیxx
9 زیان همگانی و هزینه های نجاتxx
10عدم تحويل، دزدي، دله دزدي، سائيدگي، زنگ زدگي، نشست، شكست، لب پريدگي، كج شدن، خراشيدگي، آبدیدگی، روغن زدگی و ضربه ديدگي و خسارت ناشي از چنگك، ريزش و خسارت ناشي از کالاهاي ديگر برحسب نوع کالاx 
11 به دریا افتادن کالا از روی عرشهx 
12 زلزله, آتشفشان و صاعقهx 
13 آسیب وارده به کالا در نتیجه تخلیه و بارگیریx 
14 ورود آب دریا, دریاچه یا رودخانه به کشتی, شناور, محفظه کالا و کانتینرx 
 در کلوز A علاوه بر خطرات ذکر شده در کلوزهای C , B کلیه خطرات احتمالی تحت پوشش بیمه می باشد مگر اينكه در شرايط خصوصي و عمومي خطرات خاصي استثناء شده باشد. از جمله استثنائات کلوز A به شرح ذیل می باشد.
1 خسارت ناشي از سوء عمل ارادي بيمه گذاربرخی استثنائات کلوز A که خسارت غیر قابل پرداخت می باشد
2 كسر وزن عادي يا حجم كالا و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي مورد بيمه
3 عيب ذاتي
4 تلف يا آسيب ناشي از تاخير در تحويل كالا
5 جنگ اعتصاب و شورش و بلوا
6 ضعف بسته بندي كه منجر به آسيب كالا گردد
7 تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي اتمي يا شكست و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديواكتيو كار كند
8 عدم قابليت دريا نوردي و نامناسب بودن كشتي براي دريانوردي
9 توقيف ، ضبط ، مصادره ، تصرف يا اثرات ناشي از اين امور (به استثناء دزدي دريايي)
10  مين ، اژدر و بمبهاي متروكه يا ساير سلاحهاي جنگي به جا مانده و متروكه

 

شرايط خسارت كلي (Total Loss )

در اين شرط خسارات از بين رفتن كل محموله و صرفا در یک مرحله دراثر آتش سوزي، غرق شناور و يا حادثه به وسيله نقليه تحت پوشش بيمه اي قرار می گيرد.
خطرات تحت پوشش در بيمه هاي باربري داخلي:
1- خطرات اصلي: آتش سوزي، حادثه وسيله نقليه (تصادف ، پرت شدن و واژگون شدن)
2- خطرات اضافي: پرت شدن محموله از روي وسيله نقليه، برخورد جسم خارجي با مورد بيمه و بالعكس، خسارات ناشي از بارگيري و تخليه و سرقت كلي محموله.
تبصره: بیمه نامه باربری داخلی، تابع شرایط و مقررات داخل کشور بوده و برحسب توافق بیمه گر و بیمه گذار می تواند علاوه بر خطرات فوق، خطرات متنوعی را تحت پوشش قرار دهد.

گردآورنده : شیرین درخشان