یاد بگیرید چگونه از خانه خود محافظت کنید؟

بيمه آتش سوزي منازل يكي از رشته‎ هاي بيمه‎ هاي اموال مي‎باشد که اموال منقول و غير منقول شامل ساختمان، تاسيسات، لوازم و اثاثيه منازل مسكوني را تحت پوشش قرار می‎دهد. بيمه‌هاي آتش سوزي، در قبال خطرات اصلي (آتش سوزي ، صاعقه و انفجار=آصا) و خطرات اضافي/تبعي (زلزله و آتشفشان، سيل و طغيان آب، طوفان و گردآب، ضايعات آب و برف و باران، ترکيدگي لوله آب، شكست شيشه، سقوط هواپيما و…) را با دريافت حق بيمه متناسب، مطابق نرخ تعيين شده و نوع مورد بيمه تحت پوشش قرار مي‌دهد. با توجه به غير استاندارد بودن سازه خشت و گل و سقف چوبي و ساختمان‎ هاي 100 درصد چوبي، پوششی ارائه نمی‎ شود.

خطرات اصلی تحت پوشش بیمهنامه آتشسوزی منازل

خطرات اصلی تحت پوشش بیمه‎ نامه آتش ‎سوزی منازل عبارتند از:

 1. آتش سوزي، صاعقه و انفجار
 • حريق عبارتست از احتراق شديد مواد سوختني يا آتشي ناخواسته و از كنترل خارج شده كه معمولاً با دود و حرارت و نور زياد همراه است.
 • آتش سوزي عبارت است از آتشي است كه از يك منبع حرارتي كنترل ناپذير سرچشمه گرفته يا منبع حرارتي معين كنترل شده‎اي را ترك كرده و با نيروي حرارتي خود گسترش و توسعه يافته باشد .
 • صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دو بار مخالف بوجود می‌آید.
 • انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است.

خطرات اضافی تحت پوشش بیمهنامه آتشسوزی منازل

خطرات اضافی تحت پوشش بیمه‎نامه آتش‎سوزی منازل عبارتند از:

 1. زلزله: اين پوشش شامل كليه خساراتي است كه مستقيماً در اثر وقوع زلزله يا آتش سوزي ناشي از آتشفشان بوده وهمزمان با حوادث مزبورايجاد شده باشد
 2. سیل: عبارت است از جريان ناگهاني آب‎هاي سطحي خارج از مسير طبيعي آن به علت بارش برف وباران، طغيان رودخانه و يا شكستن سدها ايجاد شده باشد.
 3. طوفان، گردباد و تندباد: به موجب اين پوشش كليه اموال در مقابل خسارات مستقيم ناشي از طوفان، تندباد و گردباد تحت پوشش قرار مي‌گيرد.
 4. ترکیدگی لوله آب: به موجب اين پوشش خسارات ناشي از تركيدگي تانكرها، لوله كشي و فاضلاب دستگاه‌هاي آبرساني كه در محل مورد بيمه نصب شده، تحت پوشش قرار می‌گیرد.
 5. ضایعات برف و باران: خسارات ناشي از آب باران وذوب شدن برفمشروط بر اين‎كه آب ازطريق بام و يا گرفتگي لوله‌ها، لبريز شدن آبراه‎ها وناودان‌ها به محل مورد بيمه نفوذ كرده باشد، تحت پوشش قرار مي‌گيرد.
 6. سنگینی برف: خسارات وارده ناشی از سنگینی برف به مورد بیمه تحت پوشش قرار می‌گیرد.
 7. سقوط هواپیما: اين پوشش شامل كليه خسارات ناشي از سقوط هواپيما، هليكوپتر يا اشياء ساقط شده (به استثناء بمب و يا مواد منفجره و يا ساير جنگ افزارهاي جنگي ديگر) است .
 8. خسارت ناشی از شورش، اعتصاب و اغتشاش: بيمه‌گر خسارات وارده به مورد بيمه را كه مستقيماً ناشي از شورش، بلوا و اعتصاب باشد طبق شرايط پيوست بيمه نامه جبران مي‎نماید.
 9. شکست شیشه: چنانچه شيشه منصوب در ساختمان دراثر عوامل خارجي شكسته شود اين پوشش هزينه‎ هاي وارده را جبران مي‌كند.
 10. دزدی با شکست حرز: بموجب اين پوشش خسارات وارده در اثر فقدان يا خراب شدن اموال بيمه شده ناشي از دزدي با شرط شكستن حرز به شرح زير جبران مي‌شود:
 • پرداخت ارزش ريالي اشياء مسروقه
 • پرداخت ارزش ريالي اشياء خراب شده غيرقابل تعمير
 • پرداخت مبلغ كاسته شده از ارزش اشياء خراب شده قابل تعمير

موارد زير نيز دزدي با شرط شكستن حرز محسوب مي‎شود :

 • ورود دزد به محل مورد بيمه با تهديد و عنف .
 • ورود به محل مورد بيمه از روي ديوارها، پشت بام وحصارها.
 1. هزینه پاکسازی محل مورد بیمه: بیمه‌گر هزينه پاكسازي وجمع‌آوري ضايعات ناشي از خطرات مورد بيمه را به میزان مورد درخواست بیمه گزار و حداکثر تا 20 درصد مجموع سرمایه تحت پوشش قرار می‌دهد.
 • مسئولیت مدنی در قبال همسایگان همجوار: مسئوليت مدني (مالي) بيمه گزار را در مقابل اموال و دارائی‎های همسایگان ( اشخاص ثالث) ناشي از خطرات حريق و انفجار تحت پوشش قرار می‌دهد.

موارد عدم پوشش بیمه نامه آتش سوزی منازل

معمولاً خسارت‌هاي زير از شمول تعهد بيمه‎ نامه‎ هاي آتش سوزي خارج است مگر آنکه توافق خاصی صورت گرفته باشد:

 1. خسارت‌هایی كه نمي‌تواند از آتش سوزي ناشي شده باشد مانند شيئي كه در بخاري افتاده باشد .
 2. خسارت‌هایي كه عمداً از طرف بيمه گزار يا ذوی الحقوق و يا با مشاركت و معاونت آنان وارد شود .
 3. خسارت‌هاي غيرآتش سوزي كه از عيب ذاتي يا اكسيداسيون مورد بيمه ناشي شود .
 4. خسارت‌هاي ناشي از جنگ، جنگ داخلي، شورش، انقلاب، تروريسم و …
 5. خسارت‌هاي ناشي از زلزله، آتشفشان، سيل و طغيان آب مگر آن‌که توافق خاصي در اين زمينه شده باشد .
 6. خسارت‌هاي ناشي از تشعشعات اتمي .
 7. خسارت‌های وارده به مسکوکات، پول اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگ‌های قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه، جمع‌آوری اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی.

شرایط پرداخت حق بیمه بیمهنامه آتش سوزی منازل

معمولاً نحوه پرداخت حق بیمه بیمه‎ نامه آتش‎ سوزی منازل بصورت نقدي بوده و درصورت تقاضاي کتبي بيمه گزار برای پرداخت اقساطی حق بيمه، حق بیمه تا 4 قسط ماهانه متوالي تقسیط می‎شود. لازم به ذکر است حق بیمه کمتر از 1.000.000 ریال قابل تقسیط نمی‎ باشد.

مدارک لازم زمان اعلام خسارت بیمه‌های آتش سوزی

 1. اعلام کتبی خسارت حداکثر ظرف 5 روز از زمان اطلاع وقوع حادثه
 2. ارائه اصل بیمه نامه و تمامی ضمائم آن
 3. ارائه شماره تماس بیمه گزار برای هماهنگی‎ های لازم جهت تعیین زمان بازدید از موارد خسارت

مدارک لازم جهت تکمیل پرونده

 1. حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی علت و چگونگی حادثه، فهرست اشیا نجات داده شده، محل جدید آن‌ها و مبلغ تقریبی خسارت ارائه شود.
 2. تهیه و ارائه مدارک مورد نیاز با توجه به نظر بیمه‎ گر
 3. ضمن همه گونه همکاری با شرکت بیمه جهت تعیین حدود اختیارات خود، حداکثر ظرف مدت 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه‎ گر، ارزش قبل از خسارت آن‎ها را به شرکت بیمه ارائه شود.

نتیجهگیری

بيمه آتش سوزي منازل يكي از رشته‎ هاي بيمه‎ هاي اموال مي‎باشد که اموال منقول و غير منقول شامل ساختمان، تاسيسات، لوازم و اثاثيه منازل مسكوني را تحت پوشش قرار می‎دهد. بيمه‌هاي آتش سوزي، در قبال خطرات اصلي (آتش سوزي ، صاعقه و انفجار=آصا) و خطرات اضافي/تبعي (زلزله و آتشفشان، سيل و طغيان آب، طوفان و گردآب، ضايعات آب و برف و باران، ترکيدگي لوله آب، شكست شيشه، سقوط هواپيما و…) را با دريافت حق بيمه متناسب، مطابق نرخ تعيين شده و نوع مورد بيمه تحت پوشش قرار مي‌دهد. این بیمه‎ نامه خسارت‌هاي ناشي از زلزله، آتشفشان، سيل و طغيان، جنگ داخلي، شورش، انقلاب، تروريسم ، عيب ذاتي و … را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

کلمات کلیدی: بيمه آتش سوزي منازل، بيمه آتش سوزي منازل دانا، بيمه آتش سوزي، بيمه آتش سوزي دانا، بیمه دانا.