پیاده ‎روی فرصت مناسبی را برای مردم فراهم می‎کند تا دوباره با طبیعت ارتباط برقرار کنند، ضربان قلب خود را بالا ببرند و چیزهای جدیدی در مورد سرزمینی که آن‎ها را احاطه کرده است بیاموزند. پیاده‎ روی هم مانند بقیه رویدادها ممکن است با حوادث و خطرات احتمالی هم برای شرکت‎کنندگان و هم برای برگزارکننده رویداد همراه باشد برگزارکنندگان رویداد با آموزش چگونگی آماده کردن افراد شرکت‎کننده برای پیاده‎ روی، به افراد شرکت‎کننده آرامش را القا می‎کنند تا بدون توجه به حوادث و خطرات احتمالی از مسیر لذت ببرند. شرکت بیمه دانا هم برای القا آرامش به برگزارکنندگان رویداد پیاده‎ روی همگانی، بيمه ‎نامه مسئوليت مدني برگزارکنندگان پياده روي همگاني را تهیه و تنظیم کرده است.

 

منظور از بيمه ‎نامه مسئوليت مدني برگزارکنندگان پياده روي همگاني این است که هرگاه در طول مدت پياده روي خسارت جاني ناشي از بروز حادثه به افراد شرکت‎کننده وارد آيد و مسـئوليت بيمه‎گزار توسـط بيمه‎گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضايي محرز شود، بيمه گر براساس مفاد و شرايط بيمه‎نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‎نامه خسارات وارده را جبران خواهد نمود. حداقل حق بيمه مبلغ 5.000.000 ريال بوده و حداکثر تعهد بيمه گر در يک حادثه سـه برابر تعهدات هزينه پزشـکي و غرامت فوت و نق عضو هر نفر در هر حادثه مي‌باشد.

استثنائات بیمه نامه مسئولیت مدني برگزارکنندگان پياده روي همگاني دانا

استثنائات بیمه ‎نامه مسئولیت مدني برگزارکنندگان پیاده‎ روی همگانی دانا عبارت است از:

 1. اگر بیمه‌گزار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر به عمد از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا به عمد بر خلاف واقع اظهاری بنماید بیمه‌نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در نتیجه نه فقط وجوه پرداختی بیمه‌گزار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه‌گر می‌تواند اقساط حق‌بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گزار مطالبه نماید.
 2. خسارات ناشي از حواد وسائط نقليه موتوري
 3. مسموميت ‎هاي غذايي

مدارک اعلام خسارت بیمه نامه مسئولیت مدني برگزارکنندگان پياده روي همگاني دانا

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارت بیمه مسئولیت مدنی برگزارکنندگان پیاده روی همگانی دانا عبارتند از:

 1. خسارت هزینه پزشکی
 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • گزارش رادیولوژی یا سی تی اسکن
 • برگ اورژانس و کلیه مدارک پزشکی از پذیرش تا ترخیص بیمار ممهور به مهر مرکز درمانی
 • اصل صورتحساب بیمارستان و اصل کلیه فاکتور داروها و لوازم مصرفی معتبر مربوط به هزینه‎های درمانی ممهور به مهر مرکز درمانی
 1. خسارت نقص عضو
 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • شرح کامل حادثه همراه با تکمیل فرم اعلام حادثه
 • درخواست کتبی بیمه گزار در خصوص پرداخت دیه نقص عضو
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت حادثه و در صد نقص عضو
 • اصل رای صادره از مراجع قضایی
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی در خصوص وقوع حادثه
 1. خسارت فوت
 • گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت فوت
 • گواهی فوت صادره پزشکی قانونی یا ثبت احوال
 • گزارش معاینه جسد
 • برگه اورژانس و صورتحساب بیمارستان
 • جواز دفن
 • رای دادگاه (در صورت خرید این پوشش، نیازی به رای دادگاه نمی‎باشد)
 • گواهی انحصار وراثت نامحدود به منظور مشخص شدن سهم هریک از وراث
 • کپی برابر اصل شناسنامه ابطالی و کارت ملی فوت شده و وراث قانونی متوفی

نتیجه گیری:

پیاده‎ روی فرصت مناسبی را برای مردم فراهم می‎کند تا دوباره با طبیعت ارتباط برقرار کنند، ضربان قلب خود را بالا ببرند و چیزهای جدیدی در مورد سرزمینی که آن‎ها را احاطه کرده است بیاموزند. پیاده ‎روی هم مانند بقیه رویدادها ممکن است با حوادث و خطرات احتمالی همراه باشد. منظور از بیمه‎ نامه مسئولیت مدني برگزارکنندگان پیاده‎ روی همگانی که هرگاه در طول مدت پياده روي خسارت جاني ناشي از بروز حادثه به افراد شرکت‎کننده وارد آيد و مسـئوليت بيمه‎گزار توسـط بيمه‎گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضايي محرز شود بيمه گر براساس مفاد و شرايط بيمه نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‎ نامه خسارات وارده را جبران خواهد نمود.

کلمات کلیدی: بيمهنامه مسئوليت مدني برگزارکنندگان پياده روي همگاني، بيمهنامه مسئوليت مدني برگزارکنندگان پياده روي همگاني دانا، بیمه مسئولیت، بیمه مسئولیت دانا، بیمه پیادهروی همگانی، بیمه پیادهروی همگانی دانا، بیمه دانا.