بیمه نامه مهندسی سازه‎ های تکمیل شده، خسارت های وارد به انواع سازه های احداث شده در زمان بهره برداری از قبیل راه، راه آهن، فرودگاه، سیلو، کانال های آبیاری، زه‎کشی و انتقال آب، پل، تونل، سد، موج شکن، اسکله، خطوط لوله آب و فاضلاب، معدن و مانند آن ها را تحت پوشش قرارمی دهد. این پوشش بیمه ای از نوع بیمه با خطرات معین بوده و خسارات فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که نیاز به تعمیر یا تعویض داشته و در اثر عوامل و حوادثی که در بیمه نامه عنوان شده، واقع شوند را تحت پوشش قرار می دهد.

خطرات تحت پوشش بیمه‌نامه مهندسی سازه های تکمیل شده

خطرات تحت پوشش بیمه‌نامه مهندسی سازه ‎های تکمیل شده عبارتند از:

 1. صاعقه، انفجار فیزیکی یا شیمیائی، آتش سوزی
 2. زلزله، زلزله دریائی، آتشفشان
 3. رانش زمین، نشست زمین، لغزش زمین، ریزش کوه یا صخره
 4. یخ زدگی، بهمن، یخ شناور
 5. سیل، طغیان آب، امواج دریا
 6. طوفان، گردباد، تندباد
 7. تصادم یا سقوط اشیاء از هر وسیله نقلیه زمینی، هوائی یا آبی
 8. خسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات به منظور اطفای حریق
 9. سقوط، تصادم، واژگونی
 10. خرابکاری غیر گروهی

استثنائات بیمه‌نامه مهندسی سازه های تکمیل شده

استثنائات بیمه‌نامه مهندسی سازه‎ های تکمیل شده عبارتند از:

 1. جنگ، واکنش‌های هسته ای
 2. اعمال عمدی بیمه گذار یا کارکنان وی
 3. عیوب ذاتی
 4. تخریب تدریجی
 5. خسارات ناشی از قصور بیمه گزار در حفظ و نگهداری و انجام تعمیرات مورد بیمه
 6. استثنائات مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه

مدارک اعلام خسارت بیمه‌نامه مهندسی سازههای تکمیل شده

حداکثر مهلت اعلام خسارت توسط بیمه‎ گزار 14 روز بوده و مدارک مورد نیاز برای پرداخت خسارت عبارتند از:

 1. اعلام کتبی خسارت در موعد معین در بیمه ‌نامه
 2. تنظیم صورتجلسه خسارت با تعیین مواضع خسارت دیده و مقدار آن
 3. اصل بیمه ‌نامه دردست بیمه‌ گذار به همراه ضمیمه های آن
 4. گزارش مقامات انتظامی درمورد سرقت و یا فوت
 5. گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی درمورد طوفان و یا سیل
 6. گزارش کار شناس خسارت با تعیین خسارت قابل پرداخت

 

نتیجه‌گیری:

 بیمه نامه مهندسی سازه‎ های تکمیل شده، خسارت های وارد به انواع سازه های احداث شده در زمان بهره برداری از قبیل راه، راه آهن، فرودگاه، سیلو، کانال های آبیاری، زه‎کشی و انتقال آب، پل، تونل، سد، موج شکن، اسکله، خطوط لوله آب و فاضلاب، معدن و مانند آن ها را تحت پوشش قرارمی دهد. خطرات تحت پوشش این بیمه‎ نامه شامل صاعقه، انفجار فیزیکی یا شیمیائی، آتش سوزی، زلزله، زلزله دریائی، آتشفشان، نشست زمین، ریزش کوه یا صخره، یخ زدگی، بهمن، سیل، طغیان آب، طوفان، گردباد، تندباد و … می‎ باشد.

کلمات کلیدی: بیمه‌نامه مهندسی سازه‎ های تکمیل شده، بیمه‌نامه مهندسی سازه‎ های تکمیل شده دانا، بیمه دانا.