امروزه کارواش‌ ها مجهز به بهترین تکنولوژی تمیز کردن روز دنیا هستند اما اگر وسایل خراب شوند، ممکن است با آسیب به خودروها باعث بروز خسارات مالی شوند. علاوه بر خسارات مالی وارده بر خودروها، این امکان هم وجود دارد که مالکان خودروها در معرض خطر قرار بگیرند در نتیجه مدیران یا صاحبان کارواش با خطرات جانی هم مواجه می‎ شوند. اگر از کسب‎ وکار شما شکایت شود، ممکن است با هزینه‌ های هنگفتی روبرو شوید. داشتن یک بیمه ‎نامه مسئولیت کافی برای کمک به جبران این خسارات تنها راه برای جلوگیری از تعطیل شدن کارواش است. لذا بیمه دانا برای جبران خسارت‎ های وارد شده به خودروها و مالکان آن‎ها، بيمه‎ نامه مسئوليت مدني مدیران یا صاحبان کارواش در قبال اشخاص ثالث را تهیه و تنظیم کرده است.

منظور از بیمه ‎نامه مسئوليت مدني مديران یا صاحبان کارواش در قبال اشخاص ثالث دانا این است که هر گاه در اثر وقوع حوادث آتش سوزي، انفجار و سرقت کلي در محل مورد بيمه خسارات جاني و مالي به خودروها و مالکان آن‌ها وارد آيد و مسئوليت بيمه‌ گزار توسط بيمه‌ گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضايي محرز شود، بيمه‌ گر براساس مفاد و شرايط اين بيمه‌ نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه ‎نامه خسارات وارده را جبران خواهد نمود.

نکته 1: براي کارواش‌هاي بخار شماره مجوز فعاليت معتبر سازمان استاندارد يا شماره پلاک استاندارد دستگاه در شرا يط خصوصي بيمه‌ نامه الزامي است.

نکته 2: انجام تعهدات بيمه‌ گر منوط و مشروط به نصب دوربين‎هاي مدار بسته در محل فعاليت موضوع بيمه و ثبت کامپيوتري ورود و خروج خودروها مي‌باشد.

نکته 3: چنانچه پس از 6 ماه از تاريخ سرقت و تجسس‌هاي پليسي خودرو پيدا نشود، بيمه‌ گر تعهد خود را ايفا مي‌نمايد.

استثنائات بيمه نامه مسئوليت مدني مديران یا صاحبان کارواش در قبال اشخاص ثالث دانا

استثنائات بيمه ‎نامه مسئوليت مدني مديران یا صاحبان کارواش در قبال اشخاص ثالث دانا عبارتند از:

 1. اگر بیمه‌ گزار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌ گر به عمد از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا به عمد بر خلاف واقع اظهاری بنماید بیمه‌ نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در نتیجه نه فقط وجوه پرداختی بیمه‌ گزار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه‌ گر می‌تواند اقساط حق‌ بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌ گزار مطالبه نماید.
 2. خسارات ناشي از تصادم
 3. تصادف
 4. سرقت جزئي
 5. خط و خش
 6. رنگ پريدگي و زنگ زدگي

مدارک اعلام خسارت جانی بيمه‌ نامه مسئوليت مدني مديران یا صاحبان کارواش در قبال اشخاص ثالث دانا

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارت جانی بيمه‌ نامه مسئوليت مدني مديران یا صاحبان کارواش در قبال اشخاص ثالث دانا عبارتند از:

 1. خسارت هزینه پزشکی
 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • گزارش رادیولوژی یا سی تی اسکن
 • برگ اورژانس و کلیه مدارک پزشکی از پذیرش تا ترخیص بیمار ممهور به مهر مرکز درمانی
 • اصل صورتحساب بیمارستان و اصل کلیه فاکتور داروها و لوازم مصرفی معتبر مربوط به هزینه‎های درمانی ممهور به مهر مرکز درمانی
 1. خسارت نقص عضو
 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • شرح کامل حادثه همراه با تکمیل فرم اعلام حادثه
 • درخواست کتبی بیمه گزار در خصوص پرداخت دیه نقص عضو
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت حادثه و در صد نقص عضو
 • اصل رای صادره از مراجع قضایی
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی در خصوص وقوع حادثه
 1. خسارت فوت
 • گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت فوت
 • گواهی فوت صادره پزشکی قانونی یا ثبت احوال
 • گزارش معاینه جسد
 • برگه اورژانس و صورتحساب بیمارستان
 • جواز دفن
 • رای دادگاه (در صورت خرید این پوشش، نیازی به رای دادگاه نمی‎باشد)
 • گواهی انحصار وراثت نامحدود به منظور مشخص شدن سهم هریک از وراث
 • کپی برابر اصل شناسنامه ابطالی و کارت ملی فوت شده و وراث قانونی متوفی

مدارک اعلام خسارت مالی بيمه‌ نامه مسئوليت مدني مديران یا صاحبان کارواش در قبال اشخاص ثالث دانا

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارت مالی بيمه‌ نامه مسئوليت مدني مديران یا صاحبان کارواش در قبال اشخاص ثالث دانا عبارتند از:

 1. اعلام کتبی خسارت
 2. ارائه اصل بیمه نامه و تمامی ضمائم آن
 3. تهیه و ارائه مدارک مورد نیاز با توجه به نظر بیمه‎ گر

نتیجهگیری:

امروزه کارواش‌ها مجهز به بهترین تکنولوژی تمیز کردن روز دنیا هستند اما به دلیل وقوع خطرات و حوادث احتمالی ممکن است به خودروها و مالکان آن‎ها خسارات مالی و جانی وارد شود. داشتن یک بیمه ‎نامه مسئولیت کافی برای کمک به جبران این خسارات تنها راه برای جلوگیری از تعطیل شدن کارواش است. بیمه‎ نامه مسئوليت مدني مديران یا صاحبان کارواش در قبال اشخاص ثالث دانا حوادث آتش سوزي، انفجار و سرقت کلي در محل مورد بيمه خسارات جاني و مالي به خودروها و مالکان آن‌ها را به شرط آن‎که مسئوليت بيمه‌ گزار توسط بيمه‌ گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضايي محرز شود، براساس مفاد و شرايط اين بيمه‌ نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‎نامه خسارات وارده را جبران خواهد نمود.

کلمات کلیدی: بيمه نامه مسئوليت مدني مديران یا صاحبان کارواش در قبال اشخاص ثالث، بيمهنامه مسئوليت مدني مديران یا صاحبان کارواش در قبال اشخاص ثالث دانا، بیمه کارواش، بیمه کارواش دانا، بیمه مسئولیت، بیمه مسئولیت دانا، بیمه دانا.