احداث یک ساختمان، یکی از پر خطرترین مشاغل بوده که ممکن است در طول انجام عملیات ساختمانی؛ از زمانی‎که ساختمان قدیمی را شروع به تخریب می ‎کنند تا زمانی‎که ساختمان جدید و جایگزین آن‌را آماده تحویل نمایند، عملیات پر ریسک و پر خطری را در عملیات تخریب، گودبرداری، پی کنی، نصب اسکلت فلزی، سفت کاری، نازک کاری و … به همراه داشته باشد. این عملیات ممکن است باعث بروز خسارت‎ های مالی و جانی به اشخاص ثالث شود. خسارت‎ های مالی شامل نشست ساختمان‌های مجاور، ریزش ساختمان‎ های مجاور، خسارت‎ های وارد به اثاثیه ساختمان‌های مجاور در اثر ریزش، خسارت وارده به خیابان، پیاده‎ رو و اموال عمومی (مانند پارک‎ها)، تاسیسات تحت الارضی (مانند خطوط انتقال آب، گاز، تلفن) و خسارت‎ های جانی وارد به عابرین و همسایگان  شامل جبران غرامت فوت و نقص عضو طبق رای مراجع ذی صلاح می‎ شود.

طبق ماده 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی، کارفرما مسئول خسارت‎ های وارده به اشخاص ثالث در حین کار بوده و مکلف است کلیه کارگران و کارکنان خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن‎ها به اشخاص ثالث بیمه نماید. منظور از اشخاص ثالث، افرادی غیر از کارفرما و کارگران او می‎ باشد. با اخذ بیمه‎ نامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا، مسئولیت صاحبکار و کلیه عوامل اجرایی به‎ طور مشترک در قبال خسارت وارده به اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می‎ گیرد.

ماده 12 قانون مسئولیت مدنی: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند؛ مسئول جبران خساراتی که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار به اشخاص ثالث وارد می‎ آید، می‎ باشند.

ماده 13 قانون مسئولیت مدنی: کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند کلیه کارگران و کارکنان خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.

پوشش بیمهنامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا

بیمه‎ نامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا دارای 3 پوشش اصلی است که عبارت است از:

 1. پوشش خسارت‎ های مالی وارده به اشخاص ثالث: این پوشش مربوط به خسارت‎ هایی است که به اموال دیگران در نتیجه اجرای پروژه ساختمانی وارد می‏ شود.
 2. غرامت فوت و نقص عضو: این پوشش معمولاً بر اساس میزان دیه روز محاسبه می‎ شود. در صورتی‎که در اثر عملیات ساختمانی شخص ثالثی فوت کند یا دچار نقص عضو شود، غرامت به زیان دیده پرداخت می‎شود.
 3. هزینه پزشکی: در صورتی‎که حادثه به اشخاص ثالث منجر به جرح یا بیماری شده و نیاز به درمان باشد، از محل هزینه پزشکی هزینه درمان، هزینه‎ های آمبولانس و فوریت‎ های پزشکی پرداخت خواهد شد.

موارد خارج از پوشش بیمهنامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا

بیمه‎ نامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا موارد زیر را تحت پوشش قرار نمی ‎دهد:

 1. خسارت‎ های وارد به بیمه‎گزار، شرکا، مجریان، ناظرین، مشاورین، کارکنان بیمه‎ گزار، همسر، پدر، مادر، اولاد، اجداد تحت تکلف بیمه‎ گزار
 2. خسارت‎ های ناشی از جنگ، شورش، انقلاب، اعتصاب و …
 3. خسارت‎های ناشی از تخلف از قوانین و مقررات دولتی
 4. خسارت‎ هایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه‎ گزار (مانند زلزله، سیل، رانش زمین و …) باشد.
 5. ترک ‎های سطحی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی توسط بیمه‎ گزار در ساختمان‎ های مجاور ایجاد شود ولی به استحکام ساختمان لطمه‎ ای وارد ننماید.
 6. خسارت وارده به دیوار مشترک

نحوه اعلام خسارت در بیمهنامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا

طبق ماده 15 قانون و شرایط عمومی بیمه‎نامه، بیمه‎ گزار یا نماینده قانونی او موظف است حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ اطلاع نسبت به اعلام خسارت به بیمه‎ گر اقدامات لازم را انجام دهد مگر آن‎که توافق خاصی با بیمه‎ گر شده باشد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت در بیمهنامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت در بیمه‎ نامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا عبارتند از:

 1. تکمیل فرم اعلام خسارت
 2. ارائه بیمه‎ نامه معتبر در زمان حادثه و ضمائم آن
 3. ارائه کپی خوانا از کارت ملی و شناسنامه فرد زیان‎دیده
 4. شماره تلفن همراه و ثابت فرد زیان‎دیده جهت ثبت در سیستم

قیمت بیمه نامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا

برای آن‏که بدانید قیمت بیمه‎ نامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا برای پروژه ساختمانی شما چقدر است، می‎ بایست ابتدا اطلاعات لازم برای تشخیص میزان ریسک و همچنین سقف تعهدات مورد انتظار خود را از طریق تکمیل کردن فرم پیشنهاد به اطلاع ما برسانید.

نکات مهم در تکمیل فرم پیشنهاد بیمهنامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا

در هنگام تکمیل فرم پیشنهاد بیمه‎ نامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا باید به موارد زیر توجه کرد:

 1. عرض خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف محل پروژه
 2. میزان تردد عابرین و توقف خودروها در اطراف محل پروژه
 3. عرض محل پروژه
 4. تعداد طبقات، کاربری، قدمت، نوع اسکلت و فاصله هر یک از ساختمان‎ ها، دیوارها و اموال خصوصی یا عمومی مجاور محل پروژه از گودبرداری
 5. نوع خاک محل گودبرداری

نوع کاربری ساختمان‎های مجاور و میزان تردد در آن‎ها و ارزش اموال موجود در آن

نتیجه‌گیری

احداث یک ساختمان، یکی از پر خطرترین مشاغل بوده که ممکن است باعث بروز خسارت‎ های مالی و جانی به اشخاص ثالث شود. با اخذ بیمه‎ نامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا، مسئولیت صاحبکار و کلیه عوامل اجرایی به‎ طور مشترک در قبال خسارت وارده به اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می‎گیرد. بیمه‎ نامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا دارای 3 پوشش اصلی خسارت‎ های مالی وارده به اشخاص ثالث، غرامت فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی است. خسارت‎ های وارد به بیمه‎ گزار، شرکا، ناظرین، کارکنان بیمه‎ گزار، تخلف از قوانین و مقررات دولتی، جنگ، شورش، انقلاب، اعتصاب، ترک‎ های سطحی، زلزله، سیل، رانش زمین و خسارت وارده به دیوار مشترک تحت پوشش این بیمه‎ نامه قرار ندارد.

کلمات کلیدی: بیمه‎ نامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث، بیمه‎ نامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا، پوشش بیمه‎ نامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث، خسارت بیمه‎ نامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث، بیمه دانا.