کتاب اصول و کلیات بیمه های اشخاص نوشته هادی دستباز توسط انتشارات پژوهشکده بیمه در بیست و دو فصل و 615 صفحه به چاپ رسید.

به گزارش ریسک نیوز از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، این کتاب حاصل بازنگری و تجدید نظر دو جلد کتاب نوشته مولف است که در گذشته تحت همین عنوان به چاپ رسید و تحولات اساسی در بازار صنعت بیمه کشور و ضرورت آگاهی از سازو کارهای بیمه های اشخاص به ویژه بیمه های زندگی باعث انتشار آن با تجدید نظر کلی شده است.

درآمدی بر بیمه های زندگی عنوان فصل اول این کتاب است که نکات اساسی در طرح ضرورت های بیمه های عمر را برای ارائه دهندگان این خدمات در تعامل با جامعه هدف فراهم می کند و شبکه فروش بیمه های عمر را با منطق فروش آشناتر می نماید.
در فصل های دوم تا چهارم این کتاب به تفضیل مفاهیم بنیادی بیمه اشخاص، تجزیه و تحلیل قراردادهای بیمه های زندگی و مبانی حقوق بستانکاران و واگذاری بیمه نامه مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین در 9 فصل بعدی این کتاب انواع بیمه نامه های اشخاص و ابعاد آن شامل بیمه های زندگی، مستمری، بازنشستگی خصوصی، حوادث، درمان دائمی، امراض خاص، از کار افتادگی و بیمه های گروهی تجزیه و تحلیل شده است.

مولف در این اثر برای شناخت خوانندگان، ابعاد فنی و محاسباتی بیمه های اشخاص را در طی چند فصل تشریح کرده است. مباحثی چون محاسبات فنی بیمه های زندگی، روش های محاسباتی حق بیمه، ذخایر و اندوخته های بیمه های زندگی، ارزش بازخرید و پرداخت غرامت را می توان در این بخش مورد مطالعه قرار داد.

این گزارش می افزاید سرمایه گذاری شرکت های بیمه زندگی، پوشش اتکایی و سازمان و مدیریت شرکت های بیمه زندگی نیز سه فصل از کتاب را به خود اختصاص داده است.

به علاوه علاقه مندان به مباحث بازاریابی به ویژه بازاریابی بیمه های عمر می توانند به نکات حائز اهمیتی از بخش مستقلی که به این موضوع در کتاب اختصاص داده شده است، دست یابند.

تماس با ما