به دلیل قرار گرفتن کشور ایران در منطقه زلزله خیز  و  وجود بناهای قدیمی و عدم رعایت نکات ایمنی لازم در رابطه با احداث بنا  در مناطق ایمن و ضوابط استانداردهای ایمنی وقوع زلزله خسارتهای هولناکی در طول تاریخ به مردم ایران وارد نموده که از آن جمله می توان به زلزله های هولناک بوئین زهرا ، طبس،  بم ،  منجیل و کرمانشاه که خلاصه ای از آن به شرح ذیل است اشاره نموده که در این حوادث  شهر هایی از کشور به طور کامل ویران گردیده اند ه البته این امر نیاز به خدمات بیمه زلزله در ایران را دوچندان خواهد کرد.

تاریخ زمان مرکز زمین‌لرزه بزرگی تلفات انسانی (نفر)
1396/08/21 21:48 ازگله کرمانشاه 7.3 620
1382/10/05 05:26 بم 6.5 ۳۰٫۰۰۰
1376/02/20 12:27 قائنات ۷٫۳ ۱٬۵۶۷
1369/03/31 00:30 رودبار و منجیل 7.3 ۴۰٫۰۰۰
1357/06/25 19 طبس ۷٫۸ 15000
1347/06/09 14:17 دشت‌بیاض، فردوس و کاخک ۷٫۳ 12000
1341/03/10 22:55 بوئین زهرا ۷٫۲ 20.000
1336/04/11 2:04 سنگچال، آمل، مازندران ۶٫۶ 1200

علیرغم اینکه وقوع زلزله در کشور چه از لحاظ تعداد ، شدت و میزان خسارت به نسبت آمارهای جهانی بسیار بالاتر است و از نظر میزان تلفات نیز تاکنون خسارتهای سنگینی به اموال و افراد وارد نموده است در شرایط فعلی در ایران پوشش بیمه ای و راهکار جداگانه ای برای آن طراحی نگردیده و جبران خسارت های آن صرفا به عنوان خطر اضافی بیمه های آتش سوزری ،باربری مهندسی ،بدنه و عمر و حادثه تحت پوشش قرار می گیرد.
در این چهارچوب اموالی که تحت پوشش بیمه های آتش سوزی ،باربری ،مهندسی یا بدنه قرار میگیرد می تواند با درخواست بیمه گذار در مقابل وقوع خطر زلزله نیز به عنوان پوشش تکمیلی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند و غرامت فوت ناشی از وقوع زلزله صرفا در بیمه نامه های عمر تحت پوشش قرار گرفته و برای جبران غرامت نقص عضو و از کازافتادگی ناشی از وقوع زلزله نیز باید به عنوان پوشش اضافی بیمه حادثه ازشرکت های بیمه تقاضای پوشش نمود .
با وجود این خسارتهای سنگین به دلایلی از جمله مسائل فرهنگی همکنون در ایران حدود دو درصد از واحد های مسکونی تحت پوشش زلزله قرار گرفته است این در حالی است که حق بیمه پوشش هر صد میلیون تومان سرمایه برای مدت یکسال کمتر از 25 هزار تومان است.

کمکهای مردمی و دولتی :

در حوادث ملی عموما دولتها و مردم به کمک آسیب دیدگان می شتابند ولی به دلیل حجم وسیع این خسارتها این کمکها به نیازهای فوری مثل امداد و نجات و اسکان موقت متمرکز می گردد و این کمکهای عموما به نحوی است که حداقل های زندگی فرد را می تواند مهیا سازد و نمی تواند سرمایه های از دست رفته آنها را باز گرداند تا به حالت قبل از وجود حادثه به گردند.

نقش زلزله بر اقتصاد کلان :

شرکتهای بیمه با جمع آوری حق بیمه های بسیار ناچیز از تعداد زیادی از بیمه گذاران خود مبالغ بزرگی را جمع آوری نموده که با سرمایه گذاری این مبالغ در پروژه های ملی و عمرانی می توانند به تولید ثروت و کارآفرینی و اشتغال مولد کمک کنند و از طرفی در زمان بروز حوادث هولناک با جبران خسارتها به ثبات اقتصادی و اجتماعی کمک نموده و از آسیب های اجتماعی افراد آسیب دیده جلوگیری نماید.
با توجه به اینکه ایران کشوری است که در معرض انواع خطرات فاجعه آمیز از جمله زلزله ،سیل،طوفان قراردارد و همه ساله وقوع این حوادث آسیبهای جبران ناپذیری بر پیکر جامعه به جا می گذارد که سالهای سال و حتی نسلها اثرات آن باقی خواهد ماند و ایران جزء بالاترین مرگ و میر ناشی از بلایای طبیعی در جهان به خصوص ناشی از زلزله شناخته می شود و به عنوان کشورهای بلاخیز به حساب می آید هنوز راهکار سیستماتیکی برای جبران این حوادث تعیین نشده و تنها راه حل فعلی قابل اتکا پوشش های بیمه ای منجمله بیمه های آتش سوزی و زلزله است.

بیمه زلزله برای کسب آرامش فکری:

همانطور که در قسمت های قبل اشاره شد وقوع زلزله با تخریب بسیار بالا در اقصی نقاط کشور ایران به دلیل زلزله خیز بودن این سرزمین و وجود بافت های فرسوده و ساخت سازهای غیر استاندارد دور از ذهن نیست و با وجود اینکه اولویت اول کاهش آسیب ها افزایش کیفیت سازه و ایمنی است ولی به دلیل نامشخص بودن میزان استحکام ساختمانهای ساخته شده و عدم اطلاع دقیق از مناطق زلزله خیز و گسل های فعال و بناهای سست ساخته شده بر روی این مناطق و فعال شدن گسل هایی که میلیونها سال غیر فعال بوده و تاثیر آسیب ناشی از زلزله به جاهای بسیار دور از مرکز آن ، عملا ساختن بناهائی کاملا ایمن کاری غیرممکن است و همانطور که در زلزله کرمانشاه مشاهده شد انواع ساختمانها چه از لحاظ سن ، کاربری ،نوع سازه و فاصله از مرکز زمین لرزه دچار آسیبهای جدی گردیده که این نشان دهنده عدم توجه کافی به رعایت استانداردها و نکات ایمنی در ساخت ساز در کشور و آسیب پذیری جامعه در مقابل این خطرات در شرایط فعلی است و بهترین و شاید تنها گزینه موجود جهت جلوگیری از آسیب های ناشی از وقوع خطرات محتمل اینچنینی انتقال ریسک از طریق شرکتهای بیمه و تسهیم آن بین افراد جامعه و در واقع بیمه به نوعی اشتراک زیان این خطرات بین افراد جامعه و پس انداز بخشی از ثروت جامعه برای روزهای سخت و حتی با استفاده از ظرفیت های بین المللی و اخذ پوششهای اتکایی از طریق شرکتهای بیمه اتکایی خسارتهای سنگین کشورها بین یکدیگر تسهیم میگردد و با استفاده از مکانیسم توزیع جهانی مدیریت ریسک با مشارکت تمام کشورها فراهم می گردد.

انسانها با توجه به میزان تحمل ریسک و عدم قطعیت بخشی از اموال خود را به مخاطره می گذارند و کمتر انسانهای دور اندیش و محتاطی حاضر خواهد شد تمام اموال و سرمایه مثل خانه خود را به یکبار در معرض خطر قرار داده آن هم در شرایطی که شرکتها بیمه گر با حداقل مبلغ آن ریسک را می پذیرند تا آن را بوسیله ایجاد سبد ریسک تعداد زیادی از اشخاص و جمع آوری مبالغ اندک از تعداد زیادی از افراد سراسر کشور و اخذ پوششهای اتکایی جهت انتقال ریسک در سطوح جهانی و سرمایه گذاری حق بیمه ها جمع آوری شد با روشهای مختلف از جمله خرید سهام ،سپرده گذاری در بانکها و تسهیم سرمایه های در شهرهای مختلف ریسکها را قابل مدیریت نمایند.

بیمه صرفا برای حمایت از افراد جامعه در شرایط بحرانی و نادر و جلوگیری از کابوسهای ازدست دادن کل اموال و جبران عواقب آن نیست و علاوه بر پوشش خسارتهای کلی خسارتهای که نیازمند تعهدات جزئی نیز است را تحت پوشش قرار می دهد و با پخش هزینه خسارت تعدادی از افراد جامعه در جمعیت بزرگی بستری ، برای مشارکت افراد جامعه برای جبران خسارت ها و ایجاد آرامش ذهنی در رابطه با از بین رفتن سرمایه ایجاد می نماید و به همین خاطر افرادی که از شرایط بیمه اطلاع می یابد پرداخت حق بیمه ای اندک را قطعا به احتمال از دست دادن تمام اموال و سرمایه خود ترجیح میدهد و ازاین روست که داشتن بیمه زلزله بسیار مفید خواهد بود.

سهم بیمه گذاران از خسارت زلزله :

در صورت اخذ پوشش زلزله برای منازل مسکونی و غیر صنعتی سهم بیمه گذار از جبران خسارت واقع شده تحت عنوان فرانشیز یک درصد مبلغ بیمه شده که مبلغی ناچیز است و جبران عمده خسارتها به عهده بیمه گر است و در رابطه با واحد های صنعتی نیز صرفا 15% هر خسارت به عهده بیمه گذار بوده و 85%خسارتها توسط شرکت بیمه جبران می گردد.

بیمه مجتمع های مسکونی:

طبق قانون تملک آپارتمانها مدیران ساختمان مسئول خرید بیمه نامه آتش سوزی هستند ولی متاسفانه با وجود اهمیت موضوع این مسئولیت جدی گرفته نمی شود و حتی در اغلب موارد که هیئت مدیره به نیابت از مالکان اقدام به اخذ پوشش آتش سوزی می نماید از اخذ پوشش اضافی زلزله برای کاهش هزینه ها صرف نظر می نماید این در حالی است که در صورت وقوع حوادث اینچنینی به دلیل هزینه های هنگفت و مشاء جبران آن برای مالکین و ساکنین عملا غیر ممکن است .

طراحی ارزان و متنوع بیمه های آتش سوزی و بیمه زلزله بیمه دانا :

بیمه دانا دومین شرکت بیمه ای خصوصی کشور در سال 96 با ارائه انواع پوششهای متنوع وارزان بیمه های آتش سوزی و زلزله سعی در ارائه خدمات بیمه ای آسان برای ایجاد آرامش دهی افراد جامعه نموده که برخی از این پوششها به شرح ذیل است و این نمایندگی بیمه دانا به آدرس دفتر مرکزی سعادت آباد نرسیده به میدان کاج با کادری مجرب و سابقه طولانی فعالیت در زمینه انواع بیمه نامه ها به خصوص آتش سوزی و زلزله آماده هرگونه راهنمایی جهت دریافت بهترین پوششها با کمترین حق بیمه و رهنون و همراهی جهت دریافت خسارتهای احتمالی است .

1- بیمه آسایش خانه و خانواده بیمه دانا :

یکی از طرح های جامع بیمه های آتش سوزی است که خطرات آتش سوزی ،انفجار و صاعقه ،زلزله ،سرقت  اثاثیه ،سیل ،مسولیت مدنی (مالی)بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث (همسایگان همجوار ناشی از خطرات آتش سوزی و انفجار ) غرامت فوت ،نقص عضو و جبران هزینه پزشکی بیمه گذار و سایر افراد مقیم محل موضوع بیمه ناشی از خطرات موضوع تعهد و همچنین هزیته اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و افراد خانواده را با ارزان ترین حق بیمه تحت پوشش قرار می دهد.

2- گواهی بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و واحدهای تجاری :

جهت توسعه و سهولت صدور فروش بیمه های آتش سوزی دفترچه هایی ارزان قیمت تحت عنوان گواهی بیمه آتش سوزی و حوادث طبیعی منازل مسکونی و واحدهای تجاری تهیه شده است ،که صدور آن با مراجعه فروشندگان دفترچه ها به منازل و یا واحد های تجاری و یا مراجعه بیمه گذاران به واحدهای صدور و به صورت دستی امکان پذیر است.در این گواهی ها علاوه بر خطرات اصلی (آتش سوزی-صاعقه و انفجار)خطرات اضافی زلزله و آتشفشان،سیل و طغیان آب و طوفان گردباد نیز به انتخاب بیمه گزار ارائه گردیده است و همکاران این نمایندگی بیمه دانا با ارائه درخواست آنلاین خدمات و مشاوره آمادگی حضور در محل شما در اسرع وقت را داشته .

3- بیمه نامه زلزله و آتش سوزی واحد های مسکونی و تجاری

جهت توسعه و سهولت صدور فروش بیمه های آتش سوزی دفترچه هایی ارزان قیمت تحت عنوان گواهی بیمه آتش سوزی و حوادث طبیعی منازل مسکونی و واحدهای تجاری تهیه شده است ،که صدور آن با مراجعه فروشندگان دفترچه ها به منازل و یا واحد های تجاری و یا مراجعه بیمه گذاران به واحدهای صدور و به صورت دستی امکان پذیر است.در این گواهی ها علاوه بر خطرات اصلی (آتش سوزی-صاعقه و انفجار)خطرات اضافی زلزله و آتشفشان،سیل و طغیان آب و طوفان گردباد نیز به انتخاب بیمه گزار ارائه گردیده است و همکاران این نمایندگی بیمه دانا با ارائه درخواست آنلاین خدمات و مشاوره آمادگی حضور در محل شما در اسرع وقت را داشته .

مدیریت آتش سوزی با توجه با استقبال عمومی مردم و با هدف ایجاد امنیت خاطر و آرامش برای آحاد جامعه و همچین توسعه فروش بیمه های خرد ،طرح پوشش خطر زلزله و آتش سوزی منازل مسکونی و واحدهای تجاری را با نازلترین قیمت ارائه نموده است.در این طرح منازل مسکونی و واحدهای تجاری در مقابل خطرات زلزله و آتش سوزی ،صاعقه و انفجار با نرخ و شرایط مناسب و تحقیقات ویژه تحت پوشش قرار می گیرند.

4- بیمه نامه های خرد آتش سوزی :

مدیریت بیمه های آتش سوزی در راستای توسعه فروش بیمه های خرد،طرح بیمه نامه های خرد آتش سوزی برای واحد های مسکونی و واحدهای تجاری (غیر صنعتی)را ارائه نموده است.در این طرح علاوه بر پوشش خطرات اصلی (آتش سوزی-صاعقه و انفجار)خطرات و پوشش های اضافی،زلزله و آتشفشان،سیل و طغیان آب،طوفان و گرردباد،ضایعات ناشی از ذوب برف و باران،سنگینی برف،سقوط هواپیما،هزینه اسکان موقت ،پوشش هزینه پزشکی،فوت ،نقص عضو و پوشش مسولیت مدنی برای واحد های تجاری ارائه گردیده است.همچنین برای واحدهای مسکونی علاوه بر پوشش خطرات فوق الذکر پوشش های ،هزینه اسکان موقت،پوشش هزینه پزشکی،فوت،نقص عضو طزاحی و با ارزانترین قیمت ارائه گردیده است.
در این طرح منازل مسکونی با تخفیفات ویژه تحت پوشش خطرات اصلی و تبعی قرارگرفته و برای پوشش واحدهای تجاری اعمال 60درصد تخفیف در نرخ پایه خطرات اصلی(آتش سوزی،صاعقه و انفجار)لحاظ گردیده است.برای تسهیل شرایط فروش این طرح ،بیمه نامه های بدون انجام بازدید اولیه قابل صدور می باشند.

این نمایندگی بیمه دانا که یکی از باسابقه ترین نمایندگان بیمه است همواره به در نظر گرفتن منافع بیمه گذاران محترم سعی در پیشنهاد کاملترین پوششهای بیمه ای و ارزان قیمترین حق بیمه جهت حفظ منافع آنها نموده و به صورت تمام وقت آمادگی لازم برای ارائه هرگونه مشاوره ، صدور و همراهی و هدایت جهت دریافت خسارات دارد .

تماس با ما