اکثر نمایشگاه‎ها و یا کنفرانس‎های بين المللي، دائمي، فصلي، تخصصي و … بدون هیچ‎گونه حادثه‎ای پیش می‎روند اما گاهی حتی با دقیق‎ترین برنامه‎ریزی‎ها، مانند هر رویداد دیگری احتمال بالقوه وقوع حادثه و یا وجود درجه‏ای از ریسک پیش‎بینی می‎شود. هزینه برپایی نمایشگاه، قیمت غرفه‎ها، حمل و نقل، تبلیغات و … باید درنظر گرفته شوند. علاوه بر این، نمایشگاه‎ها دارای قطعات و لوازم منحصربه‌فرد هستند که برای مالکان ارزش قابل توجهی دارد. اموال مورد استفاده در نمایشگاه و غرفه‎ها شامل کامپیوترها، میز و صندلی تلویزیون و … هستند که ممکن است برخی از آن‎ها طی قراردادی در اجاره باشند و مدیران یا برگزارکنندگان رویداد مسئول آن‎ها باشند لذا در صورت گم شدن و یا آسیب دیدن این اقلام، باید هزینه‎های آن را پرداخت نمایند. همچنین در صورت وقوع خسارت جانی برای بازدیدکنندگان از نمایشگاه در زمان بازديد، اگر مسئولیت حادثه توسط مراجع قضایی برعهده مدیران و یا برگزارکنندگان رویداد قرار گیرد، ایشان باید خسارت وارده را جبران نماید. اگر به دلایل خارج از کنترل مدیران و یا برگزارکنندگان رویداد اتفاقی رخ دهد، ممکن است همه این هزینه‎ها به خطر بیفتد و در بدترین حالت منجر به لغو رویداد شود. در اینصورت چه کسی این هزینه‎ها را جبران خواهد کرد؟

برگزاری نمایشگاه نیازمند یک بیمه‎نامه جامع است که توسط افراد مجرب تنظیم شده باشد. بیمه مسئولیت مدنی برگزارکنندگان نمایشگاه دانا نوعی پوشش بیمه‎ای است که برای حفظ اموال برگزارکننده نمایشگاه طراحی شده است. این نوع بیمه نامه قادر به ارائه پوشش کامل رویدادهای یک روزه تا یک هفته و بیش‎تر است. صدور بيمه نامه يکساله با هماهنگي اداره صدور نیز امکان‎پذیر می‎باشد. بیمه‎نامه مسئولیت برگزارکنندگان نمایشگان در قبال مراجعین دانا برای پوشش خسارت‎هاي جاني احتمالي براي بازديدکنندگان طراحي شده است. به این معنی که هرگاه در حین بازدید از نمایشگاه و در اثر حادثه خسارت جانی به بازدیدکنندگان وارد شود و مسئوليت بيمه‎گزار توسط بيمه‎گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضايي محرز شود، بيمه‎گر براساس مفاد و شرايط بيمه‎نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در تعهدات بیمه‎نامه ، خسارات وارده را جبران خواهد نمود.

جهت پوشش خسارات وارده در پارکينگ، می‌بایست بيمه‎نامه جداگانه‎ای بر اساس دستورالعمل مربوطه صادر شود. بيمه گزار موظف به تعبيه وسايل اعلام و اطفاء حريق مناسب جهت استفاده در مواقع بروز حادثه مي‎باشد در غير اينصورت بيمه‌گر تعهدي در قبال خسارات احتمالي نخواهد داشت

عوامل مختل کننده برگزاری نمایشگاه

اتفاقاتی که می‎تواند برگزاری نمایشگاه را مختل نماید عبارتند از:

 1. تصادف وسایل نقلیه‎ای که غرفه‎ها و وسایل را به نمایشگاه منتقل می‌کنند.
 2. آسیب جدی به غرفه‎ها که باعث از بین رفتن آن و وسایل داخل آن شود.
 3. آتش سوزی، طوفان و …
 4. خرابی تاسیسات یا تجهیزات کلیدی مانند برق، گرمایش، روشنایی، صدا، آشپزخانه، توالت، تجهیزات ایمنی آتش نشانی
 5. عدم دسترسی اورژانس به محل برگزاری
 6. تروریسم
 7. شرایط نامساعد جوی
 8. اعتصاب‌هایی که باعث اختلال در خدمت‏رسانی شوند.
 9. شیوع بیماری‎های عفونی منجر به قرنطینه شوند.
 10. شورش و بلوا
 11. عزای عمومی که می‎تواند باعث بسته شدن و عدم برگزاری نمایشگاه شود.
 12. عدم توانایی در زمان تخلیه محل در زمان برنامه‎ریزی شده که ممکن است جریمه‎هایی را در پی داشته باشد.

استثنائات بیمهنامه مسئوليت مدني برگزارکنندگان نمايشگاه در قبال مراجعين دانا

علاوه بر اسـتثنائات موضـوع ماده 4 شـرايط عمومي بيمه‎نامه مسـئوليت مدني عمومي، خسارات ناشي از عوامل زير نيز از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:

 1. خسارت ناشي از مسموميت هاي غذايي
 2. خسارت هاي وارد به بيمه گزار و کارکنان شاغل در مجموعه

نتیجهگیری:

اکثر نمایشگاه‎ها و یا کنفرانس‎های بين المللي، دائمي، فصلي، تخصصي و … بدون هیچ‎گونه حادثه‎ای پیش می‎روند اما گاهی حتی با دقیق‎ترین برنامه‎ریزی‎ها، مانند هر رویداد دیگری احتمال بالقوه وقوع حادثه وجود دارد. برگزاری نمایشگاه نیازمند یک بیمه‎نامه جامع است که توسط افراد مجرب تنظیم شده باشد. بیمه مسئولیت مدنی برگزارکنندگان نمایشگاه دانا نوعی پوشش بیمه‎ای است که برای حفظ اموال برگزارکننده نمایشگاه طراحی شده است. بیمه‎نامه مسئولیت برگزارکنندگان نمایشگان در قبال مراجعین دانا برای پوشش خسارت‎هاي جاني احتمالي براي بازديدکنندگان طراحي شده است.

کلمات کلیدی: بيمه مسئوليت مدني برگزارکنندگان نمايشگاه در قبال مراجعين، بيمه مسئوليت مدني برگزارکنندگان نمايشگاه در قبال مراجعين دانا، بیمه مسئولیت مدنی برگزارکنندگان نمایشگاه، بیمه مسئولیت مدنی برگزارکنندگان نمایشگاه دانا، بیمه دانا