سازمان بیمه تامین اجتماعی، یک سازمان دولتی است که از سال 1329 تأسیس شده است و از نوع بیمه گر اجتماعی هست که وظیفه آن تحت پوشش قرار دادن کارگران و کارمندان حقوق و دستمزد بگیر و همچنین صاحبان مشاغل آزاد است. در حال حاضر نزدیک به 42 میلیون نفر به صورت مستقیم (بیمه شده اصلی) و غیر مستقیم (افراد تحت تکفل) تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی هستند. بیمه تأمین اجتماعی با اینکه دولتی هست اما بودجه دولتی دریافت نمی‎ کند و درآمد آن از محل حق بیمه هایی هست که دریافت می‎کند و همچنین سرمایه گذاری‌ هایی که توسط شرکت های زیرمجموعه آن انجام می‌ شود. شرکت بیمه دانا تاکنون به عنوان یکی از برترین شرکت‌های ارائه کننده خدمات بیمه‌ ای شناخته شده است با توافقنامه‌ ای، بیمه‌ نامه‌ های تمامی رشته‌ها اعم از اشخاص، اموال و مسئولیت متعلق به کارکنان، همسر، پدر، مادر، خواهر و برادر و فرزندان تحت تکفل ایشان را صادر خواهد نمود. حمایت از مشتریان، خلاقیت در ارائه و اجرای طرح‌های گوناگون، ارائه ارزش، صداقت و شفافیت در کلیه امور بیمه‌ ای از جمله مواردی است که جایگاه شرکت بیمه دانا را در میان مشتریان تثبیت کرده است.

موضوع قرارداد شرکت بیمه دانا و سازمان تامین اجتماعی

موضوع این طرح شامل همکاری شرکت بیمه دانا و سازمان تامین اجتماعی به منظور انجام امور بیمه ‎ای کارکنان و همچنین همسر و بستگان درجه یک ایشان در رشته های (اشخاص، اموال و مسئولیت) در سراسر کشور با رعایت قوانین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به شرح ذیل است:

 1. بیمه حوادث انفرادی
 2. بیمه عمر و سرمایه گذاری انفرادی
 3. بیمه آتش سوزی منازل مسکونی اموال منقول و غیر منقول
 4. بیمه اتومبیل (شخص ثالث و بدنه)
 5. بیمه ‎های مسئولیت
 6. بیمه ‎های مهندسی و خاص
 7. سایر نیازهای بیمه‎ ای

وظایف شرکت بیمه دانا

شرکت بیمه دانا علاوه بر انجام تعهدات مقرر در این قرارداد و نیز قراردادهای بیمه‌ ای با بیمه‌ نامه‌ های صادره در چارچوب این قرارداد متعهد به اجرای موارد زیر است:

 1. ارائه مشاوره، مدیریت ریسک، خدمات کارشناسی و ارزیابی ریسک به سازمان تامین اجتماعی
 2. معرفی و اعلام شعب خود در سراسر کشور به سازمان تامین اجتماعی بصورت کتبی
 3. تمامی گزارشات مورد درخواست سازمان تامین اجتماعی را کتبی در اختیار قرار دهد.
 4. در صورت وقوع حادثه:
 • حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری پس از اعلام خسارت نسبت به بازدید و کارشناسی از مورد بیمه خسارت دیده اقدام نماید.
 • پس از دریافت کلیه اسناد و مدارک و تکمیل پرونده در رشته‌های مختلف، نسبت به بررسی و پرداخت خسارت در اسرع وقت در وجه بیمه گزار اقدام نماید.

وظایف سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی علاوه بر انجام تعهدات مقرر در این قرارداد و بیمه‌ نامه‌ های صادره با قراردادهای منعقده، متعهد به اجرای موارد زیر است:

 1. قرارداد را پس از امضا به واحدهای تابعه خود اعلام و ارسال و تا حد امکان لزوم همکاری با شرکت بیمه دانا را تاکید نماید.
 2. در صورت تشخیص شرکت بیمه دانا مبنی بر لزوم بازدید از مورد بیمه، سازمان تامین اجتماعی (کارکنان سازمان) متعهد به همکاری و فراهم نمودن شرایط این امر است.
 3. قبل از صدور بیمه‌ نامه، مشخصات کامل موارد بیمه را در فرم پیشنهاد مربوط تکمیل و به شرکت بیمه دانا اعلام نماید.
 4. پس از صدور هر بیمه‌ نامه از سوی شرکت بیمه دانا، کارکنان سازمان حق بیمه تعیین شده را در سر رسید های مقرر به شماره حساب معرفی شده از سوی شرکت بیمه دانا به نحوی که وی تعیین نموده واریز و پرداخت نمایند.
 5. بیمه گزار متعهد می گردد پس از صدور گواهی کسر از حقوق در صورتی که متقاضی حق بیمه تعیین شده را بعد از گذشت یک ماه از سر رسید پرداخت ننماید با اعلام کتبی بیمه گر نسبت به کسر آن مبلغ از حقوق و مزایای متقاضی اقدام و به حساب بیمه گر واریز نماید.
 6. در صورت وقوع خسارت که ناشی از خطرات بیمه شده باشد:
 • حداکثر ظرف مدت 5 روز مراتب را کتباً به طرف اول اعلام نماید.
 • اسناد و مدارک درخواستی را جهت تشخیص چگونگی وقوع حادثه و تعیین میزان خسارت در اختیار شرکت بیمه دانا قرار دهد در غیر اینصورت حق اعتراض سازمان تامین اجتماعی به عدم انجام تعهد شرکت بیمه دانا سلب می گردد.

نتیجه‌گیری

سازمان بیمه تامین اجتماعی، یک سازمان دولتی است که از سال 1329 تأسیس شده است و از نوع بیمه گر اجتماعی هست که وظیفه آن تحت پوشش قرار دادن کارگران و کارمندان حقوق و دستمزد بگیر و همچنین صاحبان مشاغل آزاد است. شرکت بیمه دانا تاکنون به عنوان یکی از برترین شرکت‌ های ارائه کننده خدمات بیمه‌ ای شناخته شده است با توافقنامه‌ ای، بیمه‌ نامه‌ های تمامی رشته‌ ها اعم از اشخاص، اموال و مسئولیت متعلق به کارکنان، همسر، پدر، مادر، خواهر و برادر و فرزندان تحت تکفل ایشان را صادر خواهد نمود. حمایت از مشتریان، خلاقیت در ارائه و اجرای طرح‌ های گوناگون، ارائه ارزش، صداقت و شفافیت در کلیه امور بیمه‌ ای از جمله مواردی است که جایگاه شرکت بیمه دانا را در میان مشتریان تثبیت کرده است.

کلمات کلیدی

قرارداد سازمان تامین اجتماعی بیمه دانا، بیمه دانا، بیمه سازمان تامین اجتماعی ، بیمه اتومبیل، بیمه آتش سوزی، بیمه عمر و پس انداز، بیمه مسئولیت، حوادث انفرادی، بیمه دانا، بیمه دانا سعادت آباد، نمایندگی بیمه دانا تهران، نمایندگی بیمه دانا سعادت آباد، نمایندگی با سابقه، بیمه با پوشش کامل، بیمه ارزان.

جهت صدور بیمه نامه و مشاوره توسط کارشناسان در نمایندگی بیمه دانا سعادت آباد خواهشمنداست  از طریق های ذیل اقدام فرمایید.

تلفن: 22093082-021

WhatsApp: 09022093082

ایمیل: dana.arya5017@gmail.com

آدرس: تهران، سعادت آباد، بالاتر از خیابان شانزدهم، پلاک 61، ساختمان کاج، طبقه اول، واحد 4، نمایندگی بیمه دانا

تماس با ما