مخصوص فروش بیمه نامه آتش سوزی در قالب طرح مهر دانا است که بیمه ‎گزار حق بیمه خود را طی 12 قسط به بانک پرداخت می‎کند. این طرح در قالب بیمه نامه های  آتش‌سوزی عمومی و صرفاً برای منازل مسکونی است که بدون انجام بازدید اولیه قابل صدور می‎باشد. با توجه به اهمیت اعمال مدیریت ریسک، این بیمه نامه برای ساختمان‎های با سازه گلی، سنتی و صد در صد چوبی ارائه نمی‎شود.

طرح مهر آشتیان بیمه دانا

معرفی طرح مهر آشتیان بیمه دانا

الف) طرح مهر آشتیان 1:

ب) طرح مهر آشتیان 2:

به حق بیمه های مندرج در جدول بالا مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد. پوشش خطرات اضافی ارائه شده در این طرح اجباری است و هر طرح با پوشش های  ذیل آن بصورت یکجا در قالب پکیج ارائه می‎شود و قابل تغییر نیست. برای مثال در طرح مهرآشتیان1 پوشش های آصا، زلزله، سیل و طوفان بصورت یکجا و بر اساس سرمایه انتخابی بیمه گزار ارائه خواهد شد. در این طرح ارزش ساختمان و تاسیسات معادل 75 درصد سرمایه مورد بیمه هر گروه و ارزش لوازم و اثاثیه معادل 25 درصد سرمایه مورد بیمه همان گروه است. افزایش یا کاهش سرمایه در این طرح و در طول مدت بیمه نامه امکان‎پذیر نیست. لازم به ذکر است که کدپستی محل بیمه باید بصورت صحیح وارد شود در صورتی که کد پستی اشتباه وارد شود، امکان ارائه خسارت وجود نداشته و مسئولیت آن بر عهده واحد صدور است.

اگر برای بیمه گزار بیمه نامه آتش سوزی مسکونی غیر از طرح مهر آشتیان صادر شده باشد، امکان ارائه این طرح وجود ندارد. در نهایت تاریخ تایید و ارسال به بانک تسهیلات مبنای شروع اعتبار بیمه نامه است. بیمه نامه قابل فسخ بوده و چنانچه تقاضای فسخ از سوی بیمه گزار باشد، حق بیمه برگشتی طبق تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‎گردد.

نتیجه گیری

طرح مهر آشتیان بیمه دانا مخصوص فروش بیمه نامه آتش سوزی در قالب طرح مهر دانا است که بیمه گزار حق بیمه خود را طی 12 قسط به بانک پرداخت می‎کند. در این طرح ارزش ساختمان و تاسیسات معادل 75 درصد سرمایه مورد بیمه هر گروه و ارزش لوازم و اثاثیه معادل 25 درصد سرمایه مورد بیمه همان گروه است. تاریخ تایید و ارسال به بانک تسهیلات مبنای شروع اعتبار بیمه نامه است. بیمه نامه قابل فسخ بوده و حق بیمه برگشتی طبق تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‎گردد.

کلمات کلیدی: طرح مهر آشتیان بیمه دانا، بیمه نامه آتش سوزی دانا، بیمه نامه آتش سوزی قسطی دانا، بیمه نامه آتش‎ سوزی منازل مسکونی دانا، طرح مهر دانا