قانونگذار حمایت‌ های بی‌ چون‌ و چرا برای آسیب‌ دیدگان حوادث رانندگی در نظر گرفته است، به‌ طوری که دراین قانون، جبران غرامت‌ ها وآسیب‌ های بدنی و مالی را که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی یا یدک و تریلر متصل به آنها یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌آید، در مسئولیت دارندگان این گونه وسایل نقلیه موتوری قرار داده است و شرکت‌ های بیمه ‌گر با توجه به قبول ریسک‌ های ناشی از مسوولیت دارندگان این‌ گونه وسایل، ازطریق مکانیزم بیمه، ملزم به جبران زیان بدنی ومالی وارد به اشخاص ثالث تاسقف تعهدات قراردادهای بیمه‌ ای می‌ باشند. این خسارت‌ ها می‌ تواند درقالب خسارات مالی، هرنوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی کلی و جزئی دائم یا موقت یا دیه فوت و هزینه معالجه و درمان افراد زیان دیده به سبب حوادث و سوانحی از قبیل: تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه و خسارتی که ازمحمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد گردد را شامل شود.

در این قانون، الزامات تعهدآوری برای شرکت‌ های بیمه و دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل آورده شده است:
1. تعیین حداقل پوشش و تضمین پرداخت خسارت: تخصیص حداقل 5/2 درصد تعهدات بدنی برای جبران خسارت‌های مالی وتضمین پرداخت حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام (ماه‌ های حرام ماه‌ های رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم است و اگر صدمه یا فوت دریکی ازاین ماه‌ها واقع شود، یک‌ سوم به میزان دیه اضافه می‌ شود که ارزش معادل ریالی ارزان‌ ترین نوع دیه کامل یعنی یکصد شتر در ماه‌ های عادی 900.000.000 ریال ودرماه‌ های حرام 1.200.000.000 ریال درسال 1402 توسط قوه قضائیه تعیین شده است) بدون اعمال تبعیض جنسیتی و مذهبی و بدون اعمال هیچ گونه پیش شرطی از طرف شرکت‌ های بیمه و تاسقف تعهدات بیمه ‌نامه را شرکت‌ های بیمه ‌گر بایستی پرداخت نمایند.

الزام کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی برای خرید بیمه‌ نامه از شرکت‌های بیمه، آرامش‌ های اجتماعی مضاعفی را در جامعه ایجاد می‌کند و از مصادیق حمایت‌ های قانون‌گذار از زیان‌ دیدگان حوادث رانندگی است همچنین، چنانچه در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی یا رانندگی درحالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر دروقوع حادثه، یا درصورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده و از طریق مراجع قانونی، برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

  1. کاهش بوروکراسی اداری و زمان پرداخت خسارت: کاهش زمان پرداخت خسارت ازدیگر جنبه‌ های حمایتی این قانون از زیان‌دیدگان بدنی ناشی از حوادث رانندگی است. به موجب این قانون، شرکت‌های بیمه و صندوق خسارت‌های بدنی موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی ورانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی رابه اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و مابقی آن را پس ازمعین شدن میزان قطعی دیه پرداخت نمایند از این رو، قانون‌گذار برای تسهیل در پرداخت حتی به شرکت‌ های بیمه این اجازه را داده است که در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مرجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نماید.
    3.  جلب رضایتمندی زیان‌دیدگان مالی درحوادث رانندگی و تسهیل در پرداخت خسارت: درخسارت‌های مالی شرط رضایت زیان‌ دیده را بر هر عامل دیگری مقدم دانسته به‌طوری که درصورت عدم توافق در میزان خسارت وارده و جبران زیان‌های وارده، شرکت‌ های بیمه را موظف کرده تا وسایل نقلیه خسارت‌ دیده را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیرنموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه ‌نامه پرداخت نماید.
  2. حق مراجعه مستقیم اشخاص ثالث زیان‌دیده به شرکت‌ های بیمه: از دیگر تسهیلات و حمایت‌های قانونگذار از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی دراین قانون حق مراجعه مستقیم اشخاص ثالث زیان‌ دیده است و اشخاص ثالث زیان دیده می‌توانند با به‌همراه داشتن مدارک لازم برای دریافت خسارت، مستقیما به شرکت بیمه مربوطه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی مراجعه نمایند.
    5.  اطمینان در پرداخت تعدد دیات: درصورتی که در یک حادثه رانندگی، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به زیان‌ دیدگان محکوم شود قانونگذار، شرکت‌های بیمه را موظف به پرداخت تمامی دیات متعلقه نموده است.
    6.  قبول بی‌قید وشرط مصدومین در مراکز درمانی و درمان فوری آنها: براساس ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، در مراکز خدمات بهداشتی ودرمانی اقدام کند. هزینه درمان این مصدومان ازمحل 10 درصد ازحق بیمه شخص ثالث و سرنشین توسط شرکت‌های بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. هزینه درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده‌ای و رانندگی ازمحل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد.
  3. حذف مرور زمان در دعاوی خسارت: از آنجا که درماده 12قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347 شرط مرور زمان برای دعاوی بیمه موضوع این قانون قرارداده شده بود، قانونگذار در اصلاحیه این قانون درسال 1387، باعلم وآگاهی از قانون قبلی، به‌رغم وجود این قید درقانون بیمه مصوب 1316، به‌ طور خاص و عامدا خواسته است حقوق زیان‌ دیدگان حوادث رانندگی محفوظ بوده و اسقاط حق از بین برود از این‌ رو، مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه در اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث را حذف نموده است.

نتیجه گیری

مسئولیت‌ های افراد درقبال خسارت‌ هایی که براثر فعل یا ترک فعل به اشخاص ثالث وارد می‌آورند چه مسبب حادثه ملزم به جبران آن باشد وچه شرکت‌های بیمه‌گر به نمایندگی از طرف بیمه‌ گزار به‌ عهده می‌ گیرند، درمقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی بسیار ناچیز بوده به‌ طوری که در این دسته از کشورها، از یک طرف سعی شده تا کلیه هزینه‌ های مرتبط ناشی از مسوولیت افراد وضررو زیان‌ های مادی ومعنوی وارده، به صورت دقیق‌ تری اندازه‌گیری شود و از طرفی دیگر، در کمترین مدت و بالاترین کیفیت نسبت به جلب رضایت زیان دیده اقدام گردد. گرچه جبران زیان‌های مالی ابزاری برای کاهش نگرانی‌ های ناشی از وقوع حوادث رانندگی که به فرد زیان‌دیده و خانواده وی برای جبران هزینه‌های درمان، تامین معاش و… می‌باشد.

کلمات کلیدی

شرکت بیمه دانا، زیان دیدگان حوادث رانندگی، دیه، دیه سال 1402، بیمه اتومبیل، بیمه عمر و پس انداز، بیمه مسئولیت، حوادث انفرادی، بیمه دانا، بیمه دانا سعادت آباد، نمایندگی بیمه دانا تهران، نمایندگی بیمه دانا سعادت آباد، نمایندگی با سابقه، بیمه با پوشش کامل، بیمه ارزان.

جهت صدور بیمه نامه و مشاوره توسط کارشناسان در نمایندگی بیمه دانا سعادت آباد خواهشمنداست  از طریق های ذیل اقدام فرمایید.

تلفن: 22093082-021

WhatsApp: 09022093082

ایمیل: dana.arya5017@gmail.com

آدرس: تهران، سعادت آباد، بالاتر از خیابان شانزدهم، پلاک 61، ساختمان کاج، طبقه اول، واحد 4، نمایندگی بیمه دانا

تماس با ما