اطلاعیه

با توجه به افزایش قیمت خودروهای مختلف به ویژه خودرو های وارداتی پس از نوسان های اخیر نرخ ارز در کشور،خواهشمند است جهت دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه نامه بدنه خود با این شرکت (۲۲۰۹۳۰۸۲ داخلی ۱۰۵ ) تماس حاصل فرمایید.لازم به ذکر است در صورت عدم دریافت الحاقیه و بروز خسارت احتمالی مطابق ماده 10 قانون بیمه( در صورتی که خودرویی کمتر از قیمت واقعی روز بیمه شده باشد بیمه گر در زمان رسیدگی به خسارت احتمالی خسارت را به تناسب سرمایه بیمه شده به ارزش واقعی خودرو پرداخت می کند)خسارت شما پرداخت خواهد شد.

بیمه شخص ثالث

تماس با ما