بیمه آتش سوزی

خسارت‌های مالی ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار

بیمه نامه خودرو

جبران خسارات ناشی از تصادفات و زیان های وارده به خودرو

بیمه باربری

جبران خسارت های وارد شده به اموال بیمه شده را در هنگام بارگیری، حمل و تخلیه