بیمه نامه های اموال

بیمه اموال به بیمه نامه هایی که تعهد بیمه‌گر جبران خسارت وارده ناشی از خطراتی همچون آتش‌سوزی، زمین‌لرزه، سیل و… به دارایی‌های اشخاص مانند اموال، خانه، دارایی‌ها، حیوانات یا محصولات کشاورزی است گفته می شود .

بیمه نامه های اشخاص

این بیمه شامل 4 بیمه عمر، درمان، مسافرتی و حوادث می‌شود که می توانید از گروه آریا مشاوران حامی بیمه دانا خریداری کنید.

بیمه نامه های مسئولیت

بیمه نامه مسئولیت انواع مختلفی دارد که افراد بنابر حیطه کاری در زمره بیمه شدگان شرکت بیمه  دانا قرار می گیرند.

بیمه نامه طرح های خاص

هدف از این بیمه که توسط گروه آریا مشاوران حامی بیمه دانا ارائه می شود حفظ و حمایت حقوق مصرف کنندگان می باشد که در 7 عنوان مورد استفاده قرار می گیرد.

بیمه نامه های مهندسی

بیمه های مهندسی از انواع بیمه های اشیاء (غرامتی) است که هدف آن ارائه تامین مالی جامع و کافی برای موارد بیمه شده می باشد.