مطابق با ماده 3 آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند.

مطابق با ماده 18 آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‎رسد. در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار بگیرد:

  1. ویژگی‎ های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن
  2. رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف مانند موتور سیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت

در راستای اجرای ماده 3 و ماده 18 آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، شورای عالی بیمه با توجه به گزارش عملکرد رشته بیمه شخص ثالث سال قبل و با لحاظ ملاحظات اجتماعی و سیاست‌های دولت محترم در کنترل تورم مقرر نمود که افزایش مبلغ ریالی حق بیمه سال 1401 نسبت به سال 1400 معادل 4 واحد درصد کمتر از درصد افزایش مبلغ ریالی دیه باشد و بر این مبنا پس از اعلام مبلغ ریالی دیه توسط قوه محترم قضاییه، جدول تعرفه حق بیمه پایه را محاسبه و به شرکت‌های بیمه ابلاغ نماید.

با توجه به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال 1401 از سوی قوه محترم قضاییه که با افزایش 25 درصدی همراه می‎باشد، کلیه شرکت‎ های بیمه موظف هستند بیمه‎ نامه‎ های شخص ثالثی را که تاریخ شروع پوشش آن‌ها از تاریخ ابلاغ این بخشنامه و بعد از آن می ‎باشد را با تعهدات بدنی 800 میلیون تومان (معادل دیه ماه‎ های حرام) و تعهدات مالی حداقل 20 میلیون تومان و با حق بیمه‎ های مندرج در جدول زیر صادر نمایند.

همچنین شرکت‎ های بیمه مکلفند تعهدات حوادث راننده بیمه‎ نامه‎ های شخص ثالث را که تاریخ پوشش آن‌ها از تاریخ ابلاغ در آیین نامه صادر و در صورت تقاضای بیمه‌گزاران مبلغ تعهدات بیمه‎ نامه‎ های حوادث راننده صادر قبلی را با اخذ حق بیمه مربوط افزایش دهند.

طبق قانون بیمه شخص ثالث؛ گرفتن الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای بیمه‎نامه‎هایی که تاریخ شروع پوشش آن‎ها از تاریخ 1401.01.01 لغایت 1401.01.08 بوده است، منتفی می‎ باشد اما برای آن دسته از بیمه‌نامه‎ های شخص ثالثی که شروع پوشش آن‎ها از تاریخ 1401.01.01 لغایت 1401.01.08 بوده و با تعهدات سال قبل صادر شده‎‌اند به دلیل قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 تعهدات بدنی بیمه‎ نامه شخص ثالث در زمان صدور باید به میزان دیه ماه‎  های حرام باشد لذا شرکت‌های بیمه مکلفند این موضوع را به اینگونه بیمه‎ گزاران اطلاع‎رسانی نمایند تا آن‎ها نسبت به افزایش تعهدات بدنی بیمه‎ نامه‎ های خود به میزان تعیین شده در قانون اقدام نمایند.

در صورتی‎که بیمه‎ گزاران خواستار افزایش تعهدات مالی برای جبران خسارت‎ های مالی هستند، شرکت‎ های بیمه باید با اخذ حق بیمه مربوط نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام نمایند.

نتیجه گیری

شورای عالی بیمه با توجه به گزارش عملکرد رشته بیمه شخص ثالث سال قبل و با لحاظ ملاحظات اجتماعی و سیاست‌های دولت محترم در کنترل تورم مقرر نمود که افزایش مبلغ ریالی حق بیمه سال 1401 نسبت به سال 1400 معادل 4 واحد درصد کمتر از درصد افزایش مبلغ ریالی دیه باشد. با توجه به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال 1401 از سوی قوه محترم قضاییه که با افزایش 25 درصدی همراه می‎ باشد، کلیه شرکت‎ های بیمه موظف هستند بیمه‎ نامه‎ های شخص ثالثی را که تاریخ شروع پوشش آن‌ها از تاریخ ابلاغ این بخشنامه و بعد از آن می‎ باشد را با تعهدات بدنی 800 میلیون تومان (معادل دیه ماه‎ های حرام) و تعهدات مالی حداقل 20 میلیون تومان صادر نمایند.

کلمات کلیدی: حق بیمه شخص ثالث سال 1401، افزایش مبلغ دیه سال 1401، تعهدات مالی بیمه شخص ثالث، تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث، الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث سال 1401.