مبلغ دیه در سال 1400

  قوه قضائیه نرخ دیه سال 1400 را برای ماه‌های [...]