بيمه مسئوليت مدني مديران پيست اسکي روي برف در قبال استفاده کنندگان به این معناست که هرگاه خسارت جانی ناشی از حوادث در حین استفاده از پیست به شرکت کنندگان وارد شده و مسئولیت بیمه‎ گزار توسط مراجع قضايي یا بیمه‎ گر محرز شود، بیمه‎ گر خسارت وارده را بر اساس شرایط بیمه نامه جبران خواهد کرد. منظور از خسارت جانی فوت، نقص عضو و هزينه هاي پزشکي ناشي از صدمات جسماني است. حق بیمه پایه این بیمه نامه 5.000.000 ریال بوده که در آخر هر ماه بر اساس تعداد بليط فروخته شده محاسبه و طی الحاقیه در بیمه نامه اعمال می‎شود.

استثنائات بیمه مسئولیت مدنی پیست اسکی روی برف

بیمه ‎گزار موظف به رعایت و انجام موارد زیر است در غیر اینصورت بیمه‎ گر تعهدی در قبال خسارات احتمالی نخواهد داشت. این موارد عبارتند از:

 1. کلیه بلیط‎ های فروخته شده را ممهور به مهر بیمه‎ گر نموده و بیمه نماید.
 2. فهرست کلیه بلیط‌های فروخته شده خود را به صورت هفتگي اعلام و حق بیمه مربوط به آن را پرداخت نماید.
 3. کلیه قوانین و آئین‌نامه‌های فدراسيون اسکي را رعايت نمايد.
 4. اثبات این موضوع که فرد زيانديده از استفاده کنندگان پيست بوده است، بر عهده بیمه‎ گزار می‎باشد.
 5. هر بلیط فقط در تاریخ صدور دارای اعتبار و پوشش بیمه‎ ای است.
 6. خسارت های احتمالی خارج از ساعات مجاز فعالیت پیست تحت پوشش قرار نمی‎ گیرند.

خسارت بیمه مسئولیت مدنی پیست اسکی روی برف

بیمه‌گزار موظف است ظرف 5 روز کاری از تاریخ حادثه درخواست خود را بصورت شفاهی یا کتبی (اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی) به اطلاع بیمه‎ گر برساند. اعلام خسارت از طریق تکمیل فرم پیشنهاد انجام می‌گیرد که شرح حادثه و نوع خسارت در این فرم با تاریخ و ساعت وقوع به شرکت بیمه گزارش می‌شود.

مدارک اعلام خسارت بیمه مسئولیت مدنی پیست اسکی روی برف

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارت بیمه مسئولیت مدنی پیست اسکی روی برف عبارتند از:

 1. خسارت هزینه پزشکی

 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • گزارش رادیولوژی یا سی تی اسکن
 • برگ اورژانس و کلیه مدارک پزشکی از پذیرش تا ترخیص بیمار ممهور به مهر مرکز درمانی
 • اصل صورتحساب بیمارستان و اصل کلیه فاکتور داروها و لوازم مصرفی معتبر مربوط به هزینه‎ های درمانی ممهور به مهر مرکز درمانی
 1. خسارت نقص عضو

 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • شرح کامل حادثه همراه با تکمیل فرم اعلام حادثه
 • درخواست کتبی بیمه گزار در خصوص پرداخت دیه نقص عضو
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت حادثه و در صد نقص عضو
 • اصل رای صادره از مراجع قضایی
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی در خصوص وقوع حادثه
 1. خسارت فوت

 • گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت فوت
 • گواهی فوت صادره پزشکی قانونی یا ثبت احوال
 • گزارش معاینه جسد
 • برگه اورژانس و صورتحساب بیمارستان
 • جواز دفن
 • رای دادگاه (در صورت خرید این پوشش، نیازی به رای دادگاه نمی‎ باشد)
 • گواهی انحصار وراثت نامحدود به منظور مشخص شدن سهم هریک از وراث
 • کپی برابر اصل شناسنامه ابطالی و کارت ملی فوت شده و وراث قانونی متوفی

نتیجه گیری

بيمه مسئوليت مدني مديران پيست اسکي روي برف در قبال استفاده کنندگان به این معناست که هرگاه خسارت جانی فوت، نقص عضو و هزينه هاي پزشکي ناشي از صدمات جسماني در حین استفاده از پیست به شرکت کنندگان وارد شده و مسئولیت بیمه‎ گزار توسط مراجع قضايي یا بیمه‎ گر محرز شود، بیمه‎ گر خسارت وارده را بر اساس شرایط بیمه نامه جبران خواهد کرد. بیمه‌گزار موظف است ظرف 5 روز کاری از تاریخ حادثه درخواست خود را به اطلاع بیمه‎ گر برساند.

کلمات کلیدی: بیمه مسئولیت مدنی پیست اسکی، بیمه مسئولیت مدنی پیست اسکی دانا، بیمه پیست اسکی، بیمه مسئولیت مدنی دانا، بیمه دانا.