بیمه‎ نامه مهندسی دانا یکی از جدیدترین نوع بیمه‌نامه‌ها است که محدوده پوشش بیمه‌ای در آن برخلاف سایر رشته ‎های بیمه‎ ای، دامنه وسیعی از خطرات متنوع را تحت پوشش قرار داده و تنها خطراتی که صراحتاً در بیمه‎ نامه مستثنی شده باشد را تحت پوشش قرار نمی‎ دهد. در نتیجه نیازی به خرید تعداد زیادی بیمه‎ نامه برای پوشش خطرات گوناگون نیست. بیمه‎ نامه‎ های مهندسی دانا علاوه بر پوشش موارد بیمه شده در دوره عملیات ساختمانی یا نصب تجهیزات و ماشین‎ آلات، انجام عملیات در زمان آزمایش و یا دوره تضمین (نگهداری) که مطابق با پیمان بر عهده پیمانکار می‎ باشد را تحت پوشش قرار می‎ دهد.

ویژگی های بیمه‌نامه مهندسی دانا

با توجه به مفهوم تمام خطر بودن این بیمه‎ نامه، ویژگی‎ های متنوعی نسبت به سایر رشته‌های بیمه‎ ای دیگر دارد که عبارتند از:

 1. افزایش مدت اعتبار بیمه‌نامه مهندسی به دلیل طولانی بودن زمان اجرای اکثر پروژه‎ ها
 2. محاسبه بصورت یکجا بیمه‎ نامه مهندسی برای کل مدت پروژه
 3. در بیمه‎ نامه مهندسی؛ همه خطرات به جزء مواردی که در بیمه‎ نامه ذکر شده باشد، تحت پوشش قرار می‌گیرد.

واژههای مورد استفاده در بیمه‌نامه مهندسی دانا

واژه ‎های مورد استفاده در بیمه‌نامه مهندسی دانا عبارتند از:

 1. صاحبکار: صاحبکار یا کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که پروژه متعلق به او می‎باشد. صاحبکار یا کارفرما محل اجرای پروژه را در اختیار مجری طرح قرار داده و اموری همچون برنامه ‎ریزی، انتخاب مشاورین و ناظرین و نیز تامین بودجه مالی طرح را بر عهده دارد.
 2. پیمانکار اصلی: پیمانکار اصلی شخصی حقیقی یا حقوقی است که توسط صاحبکار یا کارفرما انتخاب می‎ شود. پیمانکار اصلی مسئول اجرای کل پروژه می‎ باشد.
 3. پیمانکار جزء یا دست دوم: پیمانکار جزء یا دست دوم شرکت‎ ها و یا اشخاصی هستند که جهت اجرای بخشی از پروژه توسط پیمانکار اصلی انتخاب می‎ شوند.
 4. مهندسین مشاور: مهندسین مشاور متشکل از عده‌ای معمار یا یک دفتر برنامه ‎ریزی مهندسی است که نمایندگی کارفرما در کارگاه را به عهده دارند. این گروه، نقشه‎ ها و مشخصات طرح‌های مهندسی و بخش‎ های مختلف آن‎را تهیه و گاهی اوقات بر اجرای کار نیز نظارت می‎ کنند.
 5. مهندسین ناظر: مهندسین ناظر نماینده مهندسین مشاور یا کارفرما در کارگاه هستند و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد پیمان به پیمانکار معرفی می‏ شوند. آن‎ها نظارت بر حسن اجرای عملیات توسط پیمانکار را به عهده دارند.
 6. مدیر پروژه: مدیر پروژه شخصی حقیقی است که از سوی کارفرما به منظور مدیریت اجرای کار در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان به پیمانکار معرفی می‎ شود.
 7. رئیس كارگاه: رئیس كارگاه شخصی حقیقی است که دارای تخصص و تجربه لازم بوده و پیمانکار او را به مهندس مشاور معرفی می‎ کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.
 8. دوره انبارداری: معمولاً پروژه‎ هایی که تجهیزات و مواد مورد نیاز آن ممکن است از جاهای مختلف خریداری شوند، نیاز به انبارداری دارند. پیمانکار قبل از شروع کار اقدام به احداث ساختمان‎ ها یا سوله‎ هایی جهت انبار نمودن تجهیزات می‎کند. این دوره ممکن است تا پایان مدت عملیات پروژه ادامه داشته باشد.
 • پیش انبارداری: اگر تجهیزات قبل از اجرای پروژه انبار شوند، دوره را پیش انبارداری می‎ نامند.
 • انبارداری در خلال دوره: اگر تجهیزات در زمان اجرای کار انبار و نگهداری شوند، انبارداری در خلال دوره نامیده می‎ شود.
 1. اموال مجاور: چنانچه عملیات ساختمانی یا نصب در محلی انجام شود که از پیش ساختمان‎ ها و تاسیساتی در آن وجود داشته باشد؛ مشروط بر آنکه متعلق به کارفرما یا پیمانکار بوده و تحت مراقبت، در امانت و یا در اختیار آن‎ها باشد، ممکن است ساختمان‎ ها و تاسیسات مذکور در اثر اجرای کار دچار خسارت گردند و خسارت‎ های وارد بر آن‌ها تحت پوشش بیمه ‎نامه تمام خطر پیمانکاران یا نصب نباشد. در صورت تمایل کارفرما یا پیمانکار می‎تواند خسارت‎ های مالی ناشی از زیان یا خسارت وارد بر ساختمان‎ها یا تاسیسات و یا دیگر اموال مجاور را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهد.
 2. برداشت ضایعات: تمیز کردن کارگاه از مواد زائد بعد از خسارت‎ های وارده بر پروژه را برداشت ضایعات گویند. در واقع برداشت ضایعات، هزینه ه‎ایی است که پیمانکار پس از رخ دادن خسارت جهت پاکسازی متحمل می‎ شود. این هزینه، تخریب یا دور ریختن قسمت‌های در هم شکسته یا بیرون بردن اشیاء و مواد زائد ناشی از خسارت از محل کار را شامل خواهد شد. تعیین مبلغ برداشت ضایعات بنا به درخواست بیمه گذار و در حدود 2 تا 41 درصد ارزش پروژه می‎ باشد.
 3. دوره نگهداری: پیمانکار ممکن است در دوره نگهداری به منظور انجام کارهای باقیمانده و تکمیل کل قرارداد دچار ضرر و زیان شود که در اینصورت با پرداخت حق بیمه اضافی، آن دوره را نیز تحت پوشش قرار می‎ دهد.
 • دوره نگهداری ساده: به کارهای انجام شده در خلال تکمیل کار، سرکشی یا رفع عیب که به منظور اجرا تعهدات مقرر تحت شرایط پیمان در دوره نگهداری ملزم به انجام آن بوده است.
 • دوره نگهداری گسترده: علاوه بر پوشش ارائه شده در دوره نگهداری ساده؛ زیان یا خساراتی را که منشاء آن در طول دوره اجرای کار بوده ولی در دوره نگهداری بروز نماید، پوشش خواهد داد.
 1. آزمایش سرد یا پیش راه اندازی: شامل آزمایش هر یک از قسمت‎ های نصب شده به تنهایی می‎ باشد.
 2. آزمایش گرم یا راهاندازی: این مرحله شامل مدت زمانی است که قبل از تحویل موقت پروژه به کارفرما انجام می‎ شود. در این مرحله است که هرگونه اشتباه یا خطای شناخته نشده در نصب تاسیسات یا تجهیزات به دلیل تست همزمان، تمامی قسمت‎ های نصب شده با هم خود را ظاهر می‎ سازد. پس از موفقیت در این آزمایش، پروژه به طور موقت یا دائم تحویل کارفرما می‏ شود. هرگونه زیان یا خسارت در این قسمت به وسیله بیمه نامه استاندارد تمام خطر نصب یا پیمانکاران به جز خساراتی که ناشی از اشتباه یا خطا در طراحی یا ساخت، مصالح یا قطعات معیوب و یا اجرای نادرست کار باشد، جبران می‌گردد.
 3. تحویل دائم یا قطعی: در انتهای دوره تضمین یا نگهداری و یا تحویل موقت، کار انجام شده بطور کامل به کارفرما تحویل می‎ شود و پس از آن پیمانکاران، مهندسین مشاور یا دستگاه نظارت دیگـر هیچـگونه مسـئولیتی نسـبت به پـروژه نخواهند داشـت. ایـن عمل را تحویـل دائـم یا قـطعی پـروژه می‎ گویند. در واقع می‎ توان گفت که از زمان آغاز تحویل دائم، پروژه وارد مرحله بهره برداری دائم می‎ گردد.
 4. مسئولیت در قبال اشخاص ثالث: مسئولیت در قبال اشخاص ثالث عبارتست از مسئولیت قانونی ناشی از خسارت مادی و صدمات جسمانی وارد به اشخاصی که هیچگونه ارتباطی با اجرای عملیات پروژه ندارند، در نتیجه انجام کارهای مورد قرارداد در محدوده اجرای عملیات ساختمانی و نصب یا در مجاورت آن بوقوع بپیوندد. کارگاه‎ های ساختمانی در مناطق پر جمعیت، خیابان‎ های شلوغ یا کنار خطوط راه آهن، نصب پل در معابر عمومی، خطوط انتقال آب، گاز و نفت خصوصاً در شهرها، نمونه‎ های بارز موقعیت‎ های مخاطره آمیز برای اشخاص ثالـث می‎ باشد.
 5. تعدیل: تورم ایجاد شده در پیِ بی ثباتی اقتصادی، باعث ایجاد تفاوت ارزش کارهای انجام شده قبلی با ارزش فعلی آن‎ها خواهد شد، از این رو تطبیق ارزش‎ های یاد شده به منظور جبران کامل خسارات احتمالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‎ باشد. روش اضافه نمودن مبلغ تعدیل به مبلغ بیمه شده در بیمه نامه بدین صورت است که بیمه‎ گزار در پایان هر سال، تعدیل متعلق به احجام اجرا شده را محاسبه نموده و مبلغ مابه التفاوت را طی نام ه‎ای به بیمه‎ گر اعلام می‎کند. بیمه‎ گر نیز با استناد به مدارك ارسالی، الحاقیه‌ای مبنی بر اینکه سرمایه مورد بیمه به میزان تعدیلِ اعلام شده افزایش یافته است صادر و حق بیمه اضافی را از بیمه‎ گزار مطالبه می‎ کند. همچنین بیمه‎ گزار می‎تواند در همان ابتدای صدور بیمه نامه توسط بیمه‎ گر مبلغی را بعنوان تعدیل (معمولاً بین 41 تا 41 درصد ارزش قرارداد) تحت پوشش بیمه‎ نامه قرار دهد.

نتیجه گیری:

بیمه‎ نامه مهندسی دانا یکی از جدیدترین نوع بیمه‌نامه‌ها است که دامنه وسیعی از خطرات متنوع را تحت پوشش قرار می‎دهد. بیمه‎نامه‎ های مهندسی دانا علاوه بر پوشش موارد بیمه شده در دوره عملیات ساختمانی یا نصب تجهیزات و ماشین‎ آلات، انجام عملیات در زمان آزمایش و یا دوره تضمین (نگهداری) که مطابق با پیمان بر عهده پیمانکار می‎ باشد را تحت پوشش قرار می‎ دهد.

کلمات کلیدی: بیمهنامه مهندسی، بیمهنامه مهندسی دانا، پیمانکار، انبارداری، برداشت ضایعات، بیمه دانا.