بیمه‎ های عمر و حوادث گروهی بیمه دانا

زندگی در جهان پر شتاب امروز مخاطرات زیادی به همراه دارد که گاه منجر به زیان‎های غیر قابل جبرانی می‌گردد. بیمه دانا  به عنوان سومین شرکت بزرگ صنعت بیمه کشور بر آن است که با ارائه پوشش بیمه‎ های عمر و حوادث گروهی، آینده بهتری برای بیمه شدگان فراهم نموده و خانواده‎ های آنان را در ناملایمات روزگار یاری رساند. بیمه عمر و حوادث گروهی بصورت گروهی برای بیمه‎ گزارانی از قبیل موسسات، سازمان‎ها، شرکت‎ها و … ارائه می‌گردد و بیمه شدگان در صورت وقوع هر یک از خطرات نقص عضو و ازکار افتادگی (قطعی و دائم) کلی و جزئی ناشی از حوادث مشمول بیمه، مبلغ سرمایه تعیین شده در قرارداد را دریافت می نماید و در صورت فوت بیمه شده، مبلغ سرمایه به افرادی که بیمه شده در فرم تعیین ذی نفع ذکر کرده و یا وارث قانونی ایشان پرداخت می‎شود. مدت بیمه‎ های عمر و حوادث گروهی (به استثناء قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار) یک سال شمسی است و از ساعت 24 روزی که به عنوان شروع قرارداد قید گردیده است آغاز و در ساعت 24 روز انقضاء بیمه نامه خاتمه می‎یابد.

یکی از رشته های مهم بیمه های اشخاص، بیمه عمر می‎باشد که تعهدات مربوط به آن تابع طول عمر انسان است. مفهوم عمر در این بیمه عبارت است از فوت به هر علت (طبیعی، بیماری یا ناشی از حادثه). منظور از حادثه، پیشامد ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده باشد و منجر به جرح، نقص عضو، ازکار افتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.

مزایای بیمهه های عمر و حوادث گروهی بیمه دانا

 1. تامین آتیه: از آن جایی‏که بیمه‎گر در بیمه عمر متعهد می‎شود در قبال دریافت حق بیمه؛ در صورت وقوع خطر فوت مبلغی پرداخت کند، این به منزله جبران خسارت نیست بلکه تامین آینده اعضا خانواده است.
 2. حمایت خانواده در مقابل اثرات ناشی از فوت سرپرست خانواده: افراد زیادی به دلیل نگرانی از محروم شدن خانواده هایشان از یک درآمد مستمر و همیشگی ناشی از فوت سرپرست خانواده، نسبت به خرید بیمه های عمر و حادثه اقدام می کنند. به دلیل این‌که انسان‎ها به تامین آتیه نیاز دارند و این نیاز ریشه در غریزه آدمی دارد. بنابراین بیمه های عمر و حادثه در پاسخ‎گویی به این نیاز نقش اصلی دارد. با از دست دادن سرپرست خانواده علاوه بر تهدید موقعیت اتصادی آن خانواده در صورت ضعیف بودن بنیه مالی، موقعیت اجتماعی آن خانواده نیز در معرض خطر قرار می‎گیرد. اینجاست که با وجود پوشش بیمه‌ای عمر و حوادث و دریافت مبلغی از شرکت بیمه تحت عنوان سرمایه بیمه که مورد تعهد شرکت بیمه‌گر می‎باشد بسیاری از مشکلات به آسانی حل و سبب دلگرمی خانواده‌های تحت پوشش این نوع بیمه می‎گردد.

انواع قراردادهای بیمه عمر و حوادث گروهی

 • قرارداد اجباری: قرارداد بیمه عمر و حوادث مصوب کارکنان دولت
 • قراردادهای اختیاری:
 • قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی (فوت به هر علت، نقص عضو و ازکار افتادگی دائم ناشی از حادثه که بیمه شدگان در بیمه عمر تا سن 70 سالگی و در بیمه حادثه تا سن 75 سالگی تحت پوشش قرار دارند).
 • قرارداد بیمه حوادث جمعی (فوت به هر علت، نقص عضو و ازکار افتادگی دائم ناشی از حادثه که بیمه شدگان تا سن 75 سالگی تحت پوشش بوده و افراد بالای 75 سال با در نظر گرفتن 10 درصد اضافه نرخ به ازای هر سال صرفا تحت پوشش بیمه حادثه قرار می‎گیرند).
 • قرارداد بیمه عمر جمعی (نقص عضو و ازکار افتادگی پوشش نداشته و بیمه شدگان تا سن 70 سال تحت پوشش هستند. همسر و فرزندان هم می توانند از مزایای بیمه بهره مند شوند).
 • قرارداد بیمه حوادث جمعی اعضاء خانواده (فوت به هر علت، نقص عضو و ازکار افتادگی دائم ناشی از حادثه که مشمول بیمه همسر و فرزندان می‎شود).
 • قرارداد بیمه حوادث تورهای دسته جمعی (حوادث که در طول سفرهای دسته جمعی داخلی یا خارجی برای بیمه شدگان رخ می‌دهد را تحت پوشش قرار می دهد).
 • قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار جمعی (این نوع بیمه گروهی بوده و چنانچه وام گیرنده در طول مدت بازپرداخت اقساط فوت نماید، بازماندگان متوفی از پرداخت اقساط باقی مانده معاف می‎شوند).
 • قرارداد بیمه جمعی مهد کودک (کودکان و کارکنان مهد تحت پوشش بیمه فوت، نقص عضو، ازکار افتادگی و هزینه های پزشکی قرار می گیرند).
 • قرارداد بیمه عمر و حوادث جمعی همسر و فرزندان (همسر و فرزندان تحت پوشش عمر و حوادث گروهی قرار می‎ گیرند).
 • قرارداد بیمه عمر و حوادث ضریبی از حقوق و مزایا (حق بیمه و خسارت بر اساس ضریبی از حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه فرد مشخص می شود).

استثنائات

موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات ‌بیمه‌گر خارج است:
الف-خودکشی و یا اقدام به آن.
ب-صدمات بدنی که ‌بیمه‌شده عمداً موجب آن ‌شود.
ب-مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.
د-استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب‌آور بدون تجویز پزشک.
هـ -ارتکاب ‌بیمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.
و-هر نوع دیسک و یا فتق ‌بیمه‌شده.
ز–بیماری و ابتلا به جنون ‌بیمه‌شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
ح-فوت ‌بیمه‌شده به علت حادثه ناشی از عمد ذی‌نفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت). در این صورت ‌بیمه‌گر فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذی‌نفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
ط-جنگ (به جز انفجار و یا عملکرد ادوات نظامی که بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
ی- زمین لرزه، آتش‌فشان و فعل و انفعالات هسته‌ای.

نتیجه گیری

بیمه عمر و حوادث گروهی بصورت گروهی برای بیمه گزارانی از قبیل موسسات، سازمان‎ها، شرکت‎ها و … ارائه می‌گردد و بیمه شدگان در صورت وقوع هر یک از خطرات نقص عضو و ازکار افتادگی (قطعی و دائم) کلی و جزئی ناشی از حوادث مشمول بیمه، مبلغ سرمایه تعیین شده در قرارداد را دریافت می ‎نماید و در صورت فوت بیمه شده مبلغ سرمایه به افرادی که بیمه شده در فرم تعیین ذینفع ذکر کرده و یا وارث قانونی ایشان پرداخت می‎شود. بیمه های عمر و حوادث گروهی (به استثناء قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار) یک سال شمسی است و از ساعت 24 روزی که به عنوان شروع قرارداد قید گردیده است آغاز و در ساعت 24 روز انقضاء بیمه نامه خاتمه می‎یابد.

کلمات کلیدی: بیمه های عمر و حوادث گروهی، بیمههای عمر و حوادث گروهی بیمه دانا، بیمه خطرات نقص عضو و ازکار افتادگی، بیمه عمر اعضاء خانواده، بیمه دانا.