کارگران در عملیات ساختمانی با وسایل و شرایط کاری خطرناکی از نظر ایمنی، ارتفاع و ریسک‎ های دیگر روبه ‎رو هستند. با توجه به قوانین کار و مجازات جمهوری اسلامی و ماده 66 سازمان تامین اجتماعی؛ اگر خسارتی به کارکنان وارد شده و کارفرما مقصر شناخته شود، مجازات سنگینی برای کارفرما در نظر گرفته خواهد شد که ممکن است به تعطیلی پروژه و بدهی‎ های سنگینی برای کارفرما ختم شود. برای جلوگیری از عواقب مشکلات پیش رو می‎ توان با تهیه یک بیمه‎ نامه مسئولیت ساختمانی کامل؛ از ابتدای شروع پروژه، با خیال راحت عملیات ساختمانی را به پایان رساند. این بیمه‎ نامه یکی از سودمندترین بیمه‎ نامه‎ هایی است که در زمان ساخت‎ و ساز یک ساختمان می‎ توان خریداری کرد. بیمه مسئولیت ساختمانی با نام‎ های دیگری مانند بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران، بیمه ساختمانی، بیمه مسئولیت ساختمانی، بیمه ابنیه و بیمه حوادث ساختمانی شناخته می‎ شود. مدت این بیمه‎ نامه یکسال بوده که در صورت درخواست بیمه‌گزار برای مدت کم‎تر از یکسال، حق بیمه با تعرفه کوتاه مدت و برای بیش‌تر از یکسال، حق بیمه مازاد بر 12 ماه با تعرفه روزشمار محاسبه می‎ شود.

در بیمه‎ نامه مسئولیت ساختمانی، کارفرما یا بیمه‎ گزار و کارگران او را در برابر خطراتی مانند فوت، نقص عضو و هزینه‎های پزشکی در کلیه مراحل کار اعم از گودبرداری، تخریب، اجرای پی، سفت کاری، نازک کاری و … تحت پوشش قرار می‎دهد.

 1. خسارات بدنی: خسارات و آسیب‎ های وارد به کارگران که در اثر فعالیت در محل مورد بیمه باعث جراحت، نقص عضو، از کارافتادگی شود.
 2. نقص عضو: خسارات و آسیب‎ های وارد به کارگران که در اثر فعالیت در محل مورد بیمه باعث فوت نشده ولی دیه و دیه ارش برای آن تعیین شده باشد.
 3. پوشش دیه: خسارات بدنی و جانی که میزان آن در ابتدای هر سال توسط قوه قضائیه تعیین و اعلام شده باشد.
 4. پیمانکاران فرعی: به اشخاصی که به جز کارفرما و پیمانکاران اصلی در مراحل ساخت‎ و ساز فعالیت می‎ نمایند و اجرای بخشی از پروژه را بر عهده دارند.
 5. دیه ارش: آسیب و جراحاتی که بر عضو شخصی وارد شود و شرعاً مقدار مشخصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد. تعیین مبلغ ارش معمولاً با کارشناسی پزشکی قانونی و رای دادگاه می‎ باشد.

پوشش بیمه نامه مسئولیت ساختمانی دانا

پوشش بیمه‎ نامه مسئولیت ساختمانی دانا زیر تنها در صورت درخواست بیمه‎ گزار ارائه می‎گردد:

 1. پرداخت خسارت بدون رای دادگاه: با خرید این پوشش، نیازی به ارائه رای دادگاه مبنی بر مقصر بودن و درصد تقصیر کارفرما برای گرفتن خسارت نمی‎ باشد.
 2. اهمال غیرعمدی کارکنان بیمه‎ گزار: با خرید این پوشش در صورتی‌که کارکنان بیمه‎ گزار در حین کار به صورت غیر عمد به یک‎دیگر آسیبی وارد کنند، خسارت قابل پرداخت خواهد بود.
 3. مسئولیت بیمه‎ گزار برای ماموریت‎ های خارج از محوطه کارگاه: بیمه‌گزار با خرید این پوشش بایستی لیست اسامی افرادی که در خارج از محل پروژه فعالیت دارند، اعلام کرده و یا قبل از اعزام کارکنان به خارج از کارگاه، حکم ماموریت را برای شرکت بیمه ارسال نماید.
 4. مسئولیت بیمه‌گزار برای حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی در محیط کارگاه: با خرید این پوشش اگر به واسطه وسایل نقلیه موتوری به کارکنان آسیب وارد شود، خسارت قابل پرداخت خواهد بود.
 5. مسئولیت بیمه‎ گزار جهت حوادث حین ایاب و ذهاب کارگران از منزل به کارگاه و برعکس: با خرید این پوشش اگر خسارتی از طرف وسیله نقلیه (که مشخصات آن از قبل اعلام شده است) برای کارکنان به‎ وجود آید، قابل پرداخت خواهد بود.
 6. بیمه حادثه بیمه‎ گزار یا کارفرما: با خرید این پوشش اگر هزینه‎ های پزشکی به خاطر حادثه برای بیمه‎ گزار یا کارفرما به‎ وجود آید، قابل پرداخت خواهد بود.
 7. مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی، مهندسین ناظر و مشاور: با خرید این پوشش در صورتی‎که خسارتی برای پیمانکاران فرعی، مهندسین ناظر و مشاور به‎ وجود آید، قابل پرداخت خواهد بود.
 8. مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان در اماکن وابسته به محیط کار: با خرید این پوشش در مواقعی که کارگاه دارای اماکنی مانند رستوران و … باشد، خسارات وارده قابل پرداخت خواهد بود.
 9. ما به التفاوت افزایش دیات برای سال‎های آتی: مبلغ دیه در بیمه‌نامه منطبق بر نرخ دیه در همان سال صدور بیمه‎ نامه است. اگر در طول مدت بیمه‎ نامه و یا تا زمان تعیین میزان دیه توسط دادگاه مبلغ دیه افزایش پیدا کند، مبلغ دیه پرداختی به مبلغ بالاتری محاسبه می‎ گردد.
 10. مسئولیت بیمه‌گزار برای حوادث غیر مرتبط با فعالیت اصلی بیمه شده: با خرید این پوشش در صورتی‌که حادثه‌ای خارج از موضوع فعالیت شغلی برای کارکنان رخ دهد، خسارات وارده قابل پرداخت خواهد بود.

خسارت بیمهنامه مسئولیت ساختمانی دانا

بیمه‌گزار یا نماینده قانونی آن طبق ماده 15 قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه‎نامه موظف است حداکثر ظرف مدت تعیین شده نسبت به اعلام خسارت اقدام کند.

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه نامه مسئولیت ساختمانی دانا

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه‎ نامه مسئولیت ساختمانی عبارتند از:

 1. تکمیل فرم اعلام خسارت
 2. بیمه‎ نامه و الحاقیه‎ های آن
 3. برگ پذیرش اورژانس، صورتحساب و خلاصه پرونده
 4. گزارش پزشکی قانونی (در صورت فوت یا نقص عضو)
 5. گزارش بازرس اداره کار یا کارشناس رسمی دادگستری (در صورت فوت یا نقص عضو)
 6. رای دادگاه (در صورت فوت یا نقص عضو)
 7. گواهی حصر وراثت و تصویر شناسنامه باطل شده (در صورت فوت)

نتیجه گیری

کارگران در عملیات ساختمانی با وسایل و شرایط کاری خطرناکی از نظر ایمنی، ارتفاع و ریسک‎ های دیگر روبه ‎رو هستند. بیمه‎ نامه مسئولیت ساختمانی کارفرما یا بیمه‎ گزار و کارگران او را در برابر خطراتی مانند فوت، نقص عضو و هزینه‎ های پزشکی در کلیه مراحل کار اعم از گودبرداری، تخریب، اجرای پی، سفت کاری، نازک کاری و … تحت پوشش قرار می‎دهد.

کلمات کلیدی: بیمه نامه مسئولیت ساختمانی، بیمه نامه مسئولیت ساختمانی دانا، خسارت فوت، نقص عضو و هزینههای پزشکی، بیمه دانا.