بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان
بیمه مسئولیت واحدهای مسکونی
بیمه مسئولیت تور و اردوهای تفریحی
بیمه مسئولیت مدنی پیست اسکی
بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک
بیمه ‎نامه مسئولیت سازندگان ابنیه
بیمه ‎نامه مسئولیت ساختمانی دانا
بیمه‌نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه دانا
بیمه آتش سوزی واحد های غیر مسکونی
بیمه ‎نامه مسئولیت مدیریت استخر و ناجیان غریق دانا
بیمه مسئولیت مدني مسابقات ورزشي در قبال تماشاگران دانا
بيمه‎نامه مسئوليت مدني برگزارکنندگان پياده‎روي همگاني
بيمه ‎نامه مسئوليت مدني تورهاي کوهنوردي دانا
بيمه نامه مسئوليت مدني مديران خانه هاي دوچرخه دانا
بیمه هواپیما
بیمه باربری پوشش باز
بيمه نامه اربعين زائرين
بیمه مسافرتی جام جهانی قطر 2022
بيمه باربري
بیمه ‎نامه متصدیان حمل و نقل
بیمه‎ مسئولیت نظافتچی منازل