بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

در محیط کار یا حین انجام کار ممکن است برای هر کارگر یا پیمانکاری اتفاقاتی رخ‌داده و باعث وارد شدن آسیب جانی و بدنی به او شود.

بیمه مسئولیت واحدهای مسکونی

کارشناسان این نمایندگی بیمه دانا در سعادت‌آباد در این مقاله سعی دارند در مورد پوشش بیمه‎ ای ساختمان‎ هایی که به هر دلیلی شخصی را به‎ عنوان مدیر مشخص نکرده‎ و بیمه‎ نامه‎ های را برای کل ساختمان خریداری نکرده‎ اند، صحبت کنند.

بیمه مسئولیت تور و اردوهای تفریحی

مسئولیت افراد شرکت کننده در تور و اردوهای تفریحی بر عهده مدیر و برگزار کننده آن است.

بیمه مسئولیت مدنی پیست اسکی

هرگاه خسارت جانی ناشی از حوادث در حین استفاده از پیست به شرکت کنندگان وارد شده و مسئولیت بیمه‎ گزار توسط مراجع قضايي یا بیمه‎ گر محرز شود، بیمه‎ گر خسارت وارده را بر اساس شرایط بیمه نامه جبران خواهد کرد.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک برای پوشش دادن حوادث احتمالی به‎ وجود آمده است.

بیمه ‎نامه مسئولیت سازندگان ابنیه

با اخذ بیمه‎ نامه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا، مسئولیت صاحبکار و کلیه عوامل اجرایی به‎ طور مشترک در قبال خسارت وارده به اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می‎ گیرد.

بیمه ‎نامه مسئولیت ساختمانی دانا

بیمه‎ نامه مسئولیت ساختمانی کارفرما یا بیمه‎ گزار و کارگران او را در برابر خطراتی مانند فوت، نقص عضو و هزینه‎ های پزشکی در کلیه مراحل کار اعم از گودبرداری، تخریب، اجرای پی، سفت کاری، نازک کاری و … تحت پوشش قرار می‎دهد.

بیمه‌نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه دانا

بیمه‌نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه دانا باعث ایجاد امنیت شغلی و کاهش استرس شغلی جامعه پزشکی می‌شود.

بیمه‎ نامه مسافرتی خارج از کشور دانا

بیمه‌نامه مسافرتی دانا ریسک سفر را به حداقل رسانده و سفری آرامش‌بخش و بدون استرس را برای شما به همراه دارد.

بیمه ‎نامه مسئولیت مدیریت استخر و ناجیان غریق دانا

بیمه‎ نامه مسئولیت مدنی مدیریت استخر و ناجیان غریق، مجموعه حوادث ناشی از مسئولیت مدیریت استخر و ناجیان غریق را بیمه نموده و خسارات جانی (فوت، نقص عضو و هزینه‎های پزشکی) وارد به شناگران را جبران می‌کند.

بیمه مسئولیت مدنی برگزارکنندگان نمایشگاه دانا نوعی پوشش بیمه‎ای است که برای حفظ اموال برگزارکننده , حفظ جان مراجعه كنندگان نمایشگاه طراحی شده است.

هرگاه در حين تماشـاي مسـابقات ورزشي در محل مورد بيمه، خسارات جاني ناشي از حوادث به تماشاگران وارد شود، بيمه‎گر براساس مفاد و شرايط بيمه‎نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‎نامه خسارات وارده را جبران خواهد نمود.

بيمه‎نامه مسئوليت مدني برگزارکنندگان پياده‎روي همگاني

بیمه‎نامه مسئولیت مدني برگزارکنندگان پیاده‎روی همگانی در طول مدت پياده روي خسارت جاني ناشي از بروز حادثه به افراد شرکت‎کننده را جبران خواهد نمود.

بيمه‎نامه مسئوليت مدني برگزارکنندگان تورهاي کوهنوردي دانا

بیمه دانا خسارات جاني وترده به كوهنوردان در حسن صعود را جبران مي كند.

بيمه نامه مسئوليت مدني مديران خانه هاي دوچرخه دانا

بيمه نامه مسئوليت مدني مديران خانه‏هاي دوچرخه دانا در طول مدت استفاده از دوچرخه‎ها در محدوده زماني و مکاني اعلام شده در بيمه نامه، خسارت جاني به افراد را جبران مي كند.