مسئولیت افراد شرکت کننده در تور و اردوهای تفریحی بر عهده مدیر و برگزار کننده آن است. به این معنی که اگر برای این افراد اتفاقی رخ دهد، جبران خسارت اتفاق افتاده بر عهده مدیر و برگزار کننده است. بیمه مسئولیت مدنی بیمه‎ گزار در قبال شرکت کنندگان، خسارت جانی وارد بر شرکت کنندگان را تحت پوشش قرار می‎دهد. منظور از خسارت جانی فوت، نقص عضو و هزينه هاي پزشکي ناشي از صدمات جسماني است. بیمه‎ گزار باید نشانی محل تور یا اردو را مشخص کرده و حداقل 24 ساعت قبل از حرکت، لیست اسامی شرکت کنندگان در تور یا اردو را اعلام نماید در غیر اینصورت بيمه‎ گر هيچ گونه تعهدي در قبال پرداخت خسارت نخواهد داشت.

استثنائات بیمه مسئولیت مدنی بیمه گزار در قبال شرکت کنندگان

بیمه مسئولیت مدنی بیمه‎گزار در قبال شرکت کنندگان موارد زیر را تحت پوشش قرار نمی‎ دهد:

 1. خسارت ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی
 2. جنگ، انقلاب، شورش و اعتصاب
 3. بمب‎ گذاری و حوادث تروریستی
 4. انفجار هسته ای و تشعشعات رادیواکتیو
 5. عمد و تقلب بیمه‎ گزار
 6. حوادث دریا
 7. حوادث نقلیه موتوری
 8. مسموميت غذايي

خسارت بیمه مسئولیت مدنی بیمه گزار در قبال شرکت کنندگان

بیمه‌گزار موظف است ظرف 5 روز کاری از تاریخ حادثه درخواست خود را بصورت شفاهی یا کتبی (اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی) به اطلاع بیمه‎ گر برساند.

مدارک اعلام خسارت بیمه مسئولیت مدنی بیمهگزار در قبال شرکت کنندگان

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارت بیمه مسئولیت مدنی بیمه‎ گزار در قبال شرکت کنندگان عبارتند از:

 1. خسارت هزینه پزشکی

 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • گزارش رادیولوژی یا سی تی اسکن
 • برگ اورژانس و کلیه مدارک پزشکی از پذیرش تا ترخیص بیمار ممهور به مهر مرکز درمانی
 • اصل صورتحساب بیمارستان و اصل کلیه فاکتور داروها و لوازم مصرفی معتبر مربوط به هزینه‎ های درمانی ممهور به مهر مرکز درمانی
 1. خسارت نقص عضو

 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • شرح کامل حادثه همراه با تکمیل فرم اعلام حادثه
 • درخواست کتبی بیمه گزار در خصوص پرداخت دیه نقص عضو
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت حادثه و در صد نقص عضو
 • اصل رای صادره از مراجع قضایی
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی در خصوص وقوع حادثه
 1. خسارت فوت

 • گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت فوت
 • گواهی فوت صادره پزشکی قانونی یا ثبت احوال
 • گزارش معاینه جسد
 • برگه اورژانس و صورتحساب بیمارستان
 • جواز دفن
 • رای دادگاه (در صورت خرید این پوشش، نیازی به رای دادگاه نمی‎ باشد)
 • گواهی انحصار وراثت نامحدود به منظور مشخص شدن سهم هریک از وراث
 • کپی برابر اصل شناسنامه ابطالی و کارت ملی فوت شده و وراث قانونی متوفی

نتیجه گیری

مسئولیت افراد شرکت کننده در تور و اردوهای تفریحی بر عهده مدیر و برگزار کننده اردو است. بیمه مسئولیت مدنی بیمه‎ گزار در قبال شرکت کنندگان، خسارت فوت، نقص عضو و هزينه هاي پزشکي ناشي از صدمات جسماني را تحت پوشش قرار می‎ دهد.

فرم پیشنهاد