با توجه به آمار سالانه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، در سال بیش از 380 میلیون تن کالا در سطح کشور از طریق جاده جابه‎ جا شده که بر اساس نوع کالا به 9 گروه معدني و ساختماني، كشاورزي و دامي، شيميايي، فلزي، صنايع سبك، ماشين آلات، كاغذ و چوب، متفرقه و خرده بار، چرم و پوشاك تقسیم ‎بندی می ‏شود. شرکت‎ های حمل و نقل داخلی و بین ‎المللی هم مانند سایر حرفه‎ ها و مشاغل در برابر مشتریان خود از نظر قانونی مسئولیت دارند. در صورتی‎که هنگام وقوع حادثه‎ای آسیبی به کالا وارد و یا باعث از بین رفتن آن شود و مسئولیت آن با شرکت‎ های حمل و نقل داخلی و بین‌المللی باشد، باید خسارت وارد شده را پرداخت نمایند. حجم بالای محموله‎ ها و تنوع ارزش آن‎ها باعث می‎ شود تا ریسک این حرفه افزایش پیدا کند. به دلیل نیاز متصدیان حمل و نقل جهت انتقال ریسک خود به شرکت‎ های بیمه، بیمه‎ نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل در شرکت‎ های بیمه طراحی شده است که به موجب آن خسارت ناشی از مسئولیت مدنی بیمه‎ گزار در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا با توجه به بارنامه‎ های صادره تحت پوشش قرار می‎گیرد.

بارنامه جادهای داخلی

منظور از بارنامه جاده‎ای داخلی سندی است که برای جابه‎ جایی محمولات بین شهری زمینی توسط مراجع قانونی ذی‏ربط طراحی و چاپ شده و در اختیار موسسات و شرکت‎ های حمل و نقل قرار می‏ گیرد. در بارنامه شهادت محموله، نام و آدرس گیرنده و فرستنده و مشخصات وسیله حمل محموله نوشته شده است.

بارنامه جادهای داخلی ویژه خرده بار

منظور از خرده بار محموله‎ هایی هستند که به تنهایی ظرفیت یک دستگاه وسیله نقلیه باربری را تکمیل نکند. با توجه به این موضوع هر یک از صاحبان کالا باید بارنامه حمل جداگانه ‎ای داشته باشند. برای این منظور برای هر یک از صاحبان کالا یک بارنامه حمل خرده بار صادر می‎ شود. این بارنامه شامل دریافت کالا و قرار حمل می ‎باشد اما با توجه به قوانین جاری در نهایت یا بارنامه جاده‎ای داخلی برای کل وسیله نقلیه باربری صادر می ‎شود.

بیجک

در مورد بارهای مشمول خرده بار؛ در زمان تحویل بار به موسسه حمل و نقل موسسه مربوط، رسید کالایی به نام بیجک را صادر می‏کند. امروزه کمتر بارنامه حمل خرده بار صادر می‎شود.

صورت حمل خرده بار

برای کنترل نوع و مقدار کالا و همچنین هزینه هر یک از صاحبان کالا در مورد محمولات خرده بار، قبل از حرکت وسیله نقلیه فهرست تمامی بیجک‎ ها و یا بارنامه‌های حمل خرده بار را در برگ جداگانه نوشته می‌شود که به آن فهرست با صورت حمل خرده باز گفته می‎ شود.

محمولات ترافیکی

محمولاتی که از نظر ابعاد و یا وزن از اعداد زیر بیش‌تر باشند، شامل محمولات ترافیکی می‎ شوند:

 1. 2 متر عرض
 2. 4 متر عرض
 3. طول
 • کامیون دو محور 10 متر
 • کامیون سه محور 12 متر
 • کامیون با یدک 18.35 متر
 • تریلی محور و بیش‎تر 16.50 متر
 1. وزن 40 تن

متصدی حمل

موسسه یا شرکت دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر است که در قبال دریافت کرایه، کالا را از یک مبدا معین به مقصد معین جابه‌جا می‎کند.

سرقت کلی

چنانچه در زمان توقف وسیله حمل و یا در غیاب راننده و يا در غياب راننده و يا از طريق راهزني و اقدام مسلحانه، محموله و وسيلة حمل سرقت شود به آن سرقت کلی گفته می ‎شود.

خیانت در امانت راننده

استفاده، تصاحب، از بین بردن و یا گم کردن عمدی محموله که به قصد ضرر رساندن راننده باشد را خیانت در امانت راننده گویند.

جعل و تزویر اسناد

ساختن نوشته يا سند، ساختن مهر و يا امضاي اشخاص رسمي و غير رسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، اثبات يا سياه كردن اسناد و مدارك حمل به قصد تقلب در خريد بيمه توسط صاحب كالا، متصدي حمل و يا شرکای آن‎ها را جعل و تزویر اسناد می‎گویند.

تعهدات بیمهگر بیمهنامه متصدیان حمل و نقل شرکت بیمه دانا

بیمه‎ گر طبق شرایط قرارداد و به شرط انجام کلیه وظایف و تعهدات بیمه‎ گزار متعهد به جبران خسارت‎ هایی است که در نتیجه وقوع حوادث زیر به محمولات مورد حمل وارد و مسئولیت جبران آن به عهده بیمه‌گزار باشد:

 1. تصادف و واژگوني وسيله نقليه و يا برخورد كالا با شئي ثابت
 2. خسارت‎هاي وارد به كالا در اثر پرتاب شدن از روي وسيله نقليه
 3. آتش سوزي، صاعقه و انفجار وسيله نقليه
 4. سرقت كلي محموله با وسيله نقليه

تبصره: بيمه گر درمجموع تا بيست درصد تعهدات خود متعهد جبران هزينه‎ هاي زير نيز خواهد بود:

 1. هزینه‎ های لازم و متعارف جهت نجات کالا و جلوگیری از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثی که جبران زیان آن در تعهد بیمه‌گر باشد.
 2. هزینه دادرسی و دفاع از بیمه‎گزار که به‎صورت متعارف در ارتباط با خطرات بیمه شده در مراجع قضایی ثبت شده باشد.

استثنائات بیمهنامه متصدیان حمل و نقل شرکت بیمه دانا

جبران خسارت هايي كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در نتيجه عوامل زير به كالاي مورد حمل واردآمده باشد در تعهد بيمه‌گر

نيست:

 1. جعل اسناد و خيانت در امانت و هرنوع عمل عمد يا مجرمانه بيمه‎ گزار (شامل كاركنان ونمايندگان وي)، راننده و يا كمك راننده وسیله نقلیه
 2. حوادث طبيعي مانند سيل، طوفان، زلزله، آتشفشان
 3. جنگ، شورش، اعتصاب، بلوا، ضبط و مصادره
 4. تشعشعات راديواكتيو و فعل و انفعالات هسته‌اي
 5. عيب ذاتي و يا خودسوزي كالاها
 6. هرگونه خسارت غيرمستقيم و عدم النفع و كاهش ارزش كالا در بازار
 7. حمل كالاهاي قاچاق و غيرمجاز
 8. خسارت هنگام تخليه و بارگيري
 9. عدم صلاحيت راننده براي رانندگي وسيله نقليه باتوجه به نوع گواهينامه .
 10. ريزش، روندگي، آبديدگي، مگر اين كه ناشي از تحقق خطرات مذكور در ماده 3 باشد
 11. كاهش طبيعي وزن محموله
 12. سرقت قسمتي از محموله و يا هرنوع سرقت ناشي از خيانت در امانت .
 13. فقدان كالا
 14. تغيير وسيله حمل جز با موافقت قبلي بيمه گر
 15. خسارت وارده به علامت و بسته بندي كالا

تبصره:خسارت ناشي از تخليه و بارگيري و آبديدگي مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي قابل پوشش خواهد بود.

فسخ بیمه نامه متصدیان حمل و نقل شرکت بیمه دانا

هر يك از طرفين مي‌توانند با اعلام كتبي و مهلت يك ماهه به طرف مقابل، قرارداد را فسخ نمايند.

نتیجهگیری

شرکت‎ های حمل و نقل داخلی و بین‎المللی هم مانند سایر حرفه‎ ها و مشاغل در برابر مشتریان خود از نظر قانونی مسئولیت دارند. در صورتی‎که هنگام وقوع حادثه‎ ای آسیبی به کالا وارد و یا باعث از بین رفتن آن شود و مسئولیت آن با شرکت‎ های حمل و نقل داخلی و بین‌المللی باشد، باید خسارت وارد شده را پرداخت نمایند. حجم بالای محموله‎ ها و تنوع ارزش آن‎ها باعث می‎شود تا ریسک این حرفه افزایش پیدا کند. به دلیل نیاز متصدیان حمل و نقل جهت انتقال ریسک خود به شرکت‎ های بیمه، بیمه‎ نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل در شرکت‎ های بیمه طراحی شده است که به موجب آن خسارت ناشی از مسئولیت مدنی بیمه‎ گزار در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا با توجه به بارنامه‎ های صادره تحت پوشش قرار می‎گیرد.

کلمات کلیدی: بیمه‎ نامه متصدیان حمل و نقل، بیمه‎ نامه متصدیان حمل و نقل شرکت بیمه دانا، بیمه دانا سعادت آباد، نمایندگی بیمه دانا سعادت آباد، نمایندگی با سابقه، بیمه ‎نامه متصدیان حمل و نقل ارزان، بیمه ‏نامه متصدیان حمل و نقل با پوشش‌های کامل ، مشاوره بیمه

کلمات کلیدی: بیمه ثالث ، بیمه ثالث 6 ماهه ، بیمه نامه ثالث کوتاه مدت ، بیمه 6 ماهه ، بیمه دانا ، نمایندگی بیمه دانا ، بیمه دانا سعادت آباد ، خدمات بیمه دانا ، صدور بیمه نامه ثالث ، بیمه ثالث اقساطی ، بیمه بدنه ، بهترین بیمه ثالث ، ارزان ترین بیمه ثالث ، مشاور بیمه  ، مقایسه بیمه ثالث ، ارزان ترین بیمه ثالث ، بیمه اقساطی

جهت صدور آنلاین بیمه باربری وارداتی، صادراتی و … یا مشاوره توسط کارشناسان در نمایندگی بیمه دانا سعادت آباد خواهشمنداست  از طریق های ذیل اقدام فرمایید

تلفن: 22093082-021

021-22075571

انواع پیام رسان ها: 09022093082

ایمیل: dana.arya5017@gmail.com

آدرس: تهران، سعادت آباد، بالاتر از خیابان شانزدهم، پلاک 61، ساختمان کاج، طبقه اول، واحد 4، نمایندگی بیمه دانا

تماس با ما