-فوت

-قطع رابطه همکاری(استعفا،اخراج،…)

-خروج از کفالت(طلاق و….)