خطرات اصلی بیمه نامه (آتش  سوزی-صاعقه و انفجار) بصورت پایه در بیمه نامه لحاظ میشود ، بیمه گذار میتواند با خریداری آیتم های اضافه شامل (سيل و طغيان آب- طوفان و گردباد- تركيدگي لوله آب- ضايعات برف و باران- سنگيني برف و …) مورد بیمه را تحت پوشش قراردهد .