بیمه مسئولیت

مقدمه:

در محیط کار یا حین انجام کار ممکن است برای هر کارگر یا پیمانکاری اتفاقاتی رخ‌داده و باعث وارد شدن آسیب جانی و بدنی به او شود. این اتفاقات بیش‎تر به دلیل غفلت یا اشتباهات ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی در کارگاه و بی‌توجهی و بی‌دقتی کارگر، مسئول HSE کارگاه رخ می‎دهد. در چنین مواردی، طبق قوانین جاری کشور به دلیل اینکه کارفرما فعالیتی را انجام داده و یا بعضاً انجام نداده که باعث ایجاد یا تشدید خطر برای کارگران خود گردیده، درصدی از جبران خسارت برحسب نظر کارشناس وزارت کار بر عهده او خواهد بود. متأسفانه بیش‌تر کارفرماها فکر می‎کنند زمانی که کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده‎اند؛ دیگر هر اتفاقی برای کارکنان آن‎ها رخ دهد، بیمه تأمین اجتماعی همه خسارت‎ها را جبران می‎کند. درحالی‌که بیمه تأمین اجتماعی باوجود خدمات و پوشش‎های متنوع، نه‌تنها هیچ تعهدی نسبت به دیه نقص عضو، ازکارافتادگی و فوت کارکنان در حیطه مسئولیت کارفرما ندارد بلکه مستمری کارگران آسیب‌دیده ناشی از کار را نیز در قالب ماده 66 قانون تأمین اجتماعی از کارفرمایان مطالبه می‌نماید. لذا کارفرما می‎تواند با خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان، خسارتی که بر عهده خود دارد را تحت پوشش بیمه قرار داده تا از زیان هنگفت و غیرقابل‌جبران آن جلوگیری نماید. منظور از کارکنان در این بیمه‎نامه، همه کارکنان رسمی، پیمانی، ساعتی، روزمزد و قراردادی (تمام‌وقت یا پاره‎وقت) کارفرمایان است.
لازم به یادآوری است بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما به‌صورت استاندارد طراحی و جهت کاهش حق بیمه خطراتی که در تمام کارگاه‌ها احتمال وقوع آن وجود دارد را تحت پوشش قرار می‌دهد و جهت اقتصادی بودن بیمه‌نامه یکسری خطرات را به‌عنوان پوشش تکمیلی و با دریافت اضافه نرخ تحت پوشش قرار می‌دهد به‌طور مثال در بسیاری از کارگاه‌ها احتمال وقوع حوادث رانندگی صفر است لذا به‌طور پیش‌فرض خطرات ناشی از حوادث رانندگی تحت پوشش قرار نگرفته و این پوشش به‌عنوان کلوز اضافی برحسب درخواست بیمه‌گذار در فرم پیشنهاد، تحت پوشش قرارگرفته تا بیمه‌گذار بتواند بر اساس نیاز و شرایط اقتصادی خود بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان سفارشی و مناسب شرایط کارگاه خود تهیه نماید.
با توجه به تنوع پوشش‌های تکمیلی بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان بیمه دانا و همچنین اهمیت موضوع صدور بیمه‌نامه مطابق شرایط کارگاه بیمه‌گذاران جهت اخذ کامل‌ترین پوشش‌ها با ارزان‌ترین حق بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان این نمایندگی بیمه دانا در سعادت‌آباد ضمن نوشتن این مقاله آمادگی خود را جهت ارائه مشاوره رایگان درزمینۀ صدور انواع بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان با کامل‌ترین پوشش‌ها و کمترین حق بیمه و اعلام حق بیمه ارزان‌قیمت بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان و از همه مهم‌تر ارائه راهنمایی درزمینهٔ دریافت سریع و کامل خسارت کارکنان شرکت‌ها، مؤسسات و اشخاص است. خواهشمند است جهت مشاوره با کارشناسان این نمایندگی بیمه دانا در سعادت‌آباد از طریق لینک زیر با ما به‌صورت آنلاین، حضوری و تلفنی تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما

پوشش اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان بیمه دانا

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان یکی از زیررشته‌های بیمه‎ های مسئولیت مدنی بوده که مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان را در پروژه‎های ساختمانی، واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، بازرگانی و پروژه‎های عمرانی؛ با دریافت حق بیمه‎ای که متناسب با ریسک موضوع فعالیت کارگاه است، تحت پوشش قرار می‎دهند. این بیمه‎نامه، مسئولیت کارفرما را در برابر خسارت‎های بدنی (فوت، نقص عضو، صدمه بدنی، غرامت و هزینه پزشکی) وارده به کارکنان به دلیل حوادث حین انجام کار (در داخل محیط کار) با رعایت شرایط و تعهدات و همچنین یکسری استثنائات پوشش می‎دهد. علاوه بر این پوشش اصلی که صرفاً غرامت فوت و نقص عضو و هزینه‌های پزشکی (مطابق سقف تعهدات درخواستی) ناشی از حوادث مربوط به فعالیت اصلی کارفرما که محل کارگاه (آدرس محل فعالیت) به وقوع پیوسته و مسئولیت آن مطابق رأی دادگاه به عهده کارفرما است را تحت پوشش قرار می‌دهد. البته کارفرمایان محترم می‌تواند پوشش‌های خود را مطابق شرایط کارگاه و نیاز خود در بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان با اخذ کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان توسعه داده. به همین خاطر کارشناسان این نمایندگی بیمه دانا سعادت‌آباد به معرفی این کلوزهای در بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در ادامه می‌پردازند.
خواهشمند است جهت صدور انواع بیمه مسئولیت با ارزان‌ترین حق بیمه و کامل‌ترین پوشش‌ها درخواست خود را جهت تماس کارشناسان این بیمه دانا سعادت‌آباد از طریق لینک زیر ثبت فرمایید.
درخواست خدمت

  بیمه مسئولیت

پوشش‌های تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان شرکت بیمه دانا

همان‌طور که قبلاً گفته شد دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان ناشی از حوادثی که در محل کارگاه اتفاق افتاده باشد مشروط به اینکه طبق رأی مراجع قضایی بیمه‌گذار محکوم‌به پرداخت آن شده باشد و همچنین و همچنین هزینه پزشکی ناشی از حوادث در محل کار کارگر از تعهدات اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما است اما طبق بند 11 از ماده 2 شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بیمه دانا، مجموعه‌ای از پوشش‌های اضافی و تکمیلی نیز وجود دارند که در ادامه این نمایندگی بیمه دانا به تشریح آن‌ها می‌پردازد:
لیست پوشش‌های تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان شرکت بیمه دانا عبارت است از:
1. پوشش حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری: به‌موجب این پوشش، خسارت‎های وارده به کارکنان به خاطر وسایل نقلیه موتوری زمینی که در شمول تعهدات موضوع قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث نقلیه موتوری و صندوق تأمین خسارت بدنی نباشد و مسئولیت بیمه‎گذار در بروز حادثه محرز شده باشد، (بر اساس درصد مسئولیت او) جبران می‌گردد.
• خسارت وارده به کارکنان خارج از کارگاه در صورتی پرداخت می‎شود که پوشش مأموریت خارج از کارگاه توسط بیمه‎گذار خریده شده باشد.
• تعهد بیمه‎گر در خصوص همه کارکنان زیان‎دیده از حداکثر تعهد او در طول مدت قرارداد (مندرج در شرایط خصوصی) بیش‎تر نخواهد بود.
2. پوشش جبران هزینه‎ های پزشکی: هزینه‎های پزشکی موضوع این بیمه‎نامه، درصورتی‌که مشمول تعریف بند 6 ماده 2 آیین‌نامه نباشد و مطابق رأی مراجع قضایی، بیمه‎ گذار محکوم‌به پرداخت آن نشده باشد، بر اساس صورتحساب‎های معتبر تحت پوشش قرار می‎گیرد.
• طبق تعریف بند 6 ماده 2 آیین‌نامه، دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان و همچنین هزینه پزشکی آن‎ها حداکثر تا میزان تعهدات مندرج در بیمه‎نامه تحت پوشش قرارگرفته است مشروط به این‎که طبق رأی مراجع قضایی، بیمه‎گذار محکوم‌به پرداخت آن شده باشد.
• تعهد بیمه‎ گر در خصوص همه کارکنان زیان‎دیده از حداکثر تعهد او در طول مدت قرارداد بیش‎تر نخواهد بود.
3. پوشش پرداخت مستمری قانون تأمین اجتماعی: پرداخت مستمری به کارکنانی که به خاطر حادثه فوت کرده یا ازکارافتاده شده باشند (موضوع تبصره 1 ماده 66 قانون تأمین اجتماعی)، با پرداخت یکجای آن تحت پوشش قرار می‎گیرد.
• تعهد بیمه ‎گر در خصوص هر نفر از حداکثر تعهد او در طول مدت قرارداد بیش‎تر نخواهد بود.
• طبق ماده ٦٦ سازمان تأمین اجتماعي، اگر حادثه‌ای رخ دهد و سازمان تأمین اجتماعي مطلع شود كه وقوع حادثه به علت عدم رعايت قوانين فني و بهداشتي از طرف كارفرما و نماينده وي رخ‌داده است، سازمان تأمین اجتماعي خسارت را پرداخت و از كارفرما مطالبه می‌نماید. درصورتی‌که كارفرما اين بیمه‌نامه را اخذ نموده باشد، می‌تواند از طريق اين بیمه‌نامه جبران خسارت نمايد.
4. پوشش مسئولیت بیمه ‎گذار در قبال اشخاص ثالث: به‌موجب این پوشش، خسارت‎های دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت اشخاص ثالث در محل فعالیت، تحت پوشش قرار می‎گیرد.
• منظور از اشخاص ثالث کسانی هستند که جزء کارکنان و عوامل اجرایی بیمه‎ گذار نباشند.
• تعهد بیمه ‎گر در خصوص همه کارکنان زیان‎دیده از حداکثر تعهد او در طول مدت قرارداد (مندرج در جدول تعهدات بیمه‌نامه) بیش‎تر نخواهد بود.
5. پوشش بیمه های افزایش ریالی دیه: به‌موجب این پوشش و با توجه به افزایش سالانه دیه توسط قوه قضاییه، تعهدات بیمه ‎نامه از زمان شروع بیمه‎ نامه و با توجه به درخواست بیمه‎ گذار یک، دو یا سه بار افزایش پیدا خواهد کرد به‌شرط آن‎که تأخیر در ارائه رأی مراجع قضایی توسط بیمه ‎گذار یا زیان‌دیده به وجود نیاید.
6. پوشش تعدد دیات و دیات غیرمسری (عدم ارتباط بین جراحت با فوت): به‌موجب این پوشش، اگر بیمه‎گذار مطابق با رأی دادگاه محکوم‌به پرداخت چند دیه و یا دیات غیرمسری شد، بیمه‎ گر مکلف به پرداخت خسارت حداکثر تا سقف تعهد پذیرفته‌شده در شرایط خصوصی بیمه‎نامه است.
• تعهد بیمه‎ گر در خصوص همه کارکنان زیان‎دیده از حداکثر تعهد او در طول مدت قرارداد (مندرج در جدول تعهدات بیمه‌نامه) بیش‎تر نخواهد بود.
• در صورت خرید پوشش بیمه ه‎ای افزایش ریالی دیه، تعهدات پوشش تعدد دیات و دیات غیرمسری به همان میزان افزایش پیدا خواهد کرد.
7. پوشش مأموریت خارج از کارگاه (مکان فعالیت) کارکنان: به‌موجب این پوشش، صدمات بدنی وارده به کارکنانی که برای مأموریت به خارج از محل فعالیت رفته ‎اند (به‌شرط اعلام کتبی نام افراد توسط بیمه‎ گذار)، تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
• خسارت‎های بدنی وارده به کارکنان به دلیل وسایل نقلیه موتوری از این موضوع استثناء است مگر این‎که پوشش مربوط به آن خریداری‌شده باشد.
• تعهد بیمه‎ گر در خصوص همه کارکنان زیان‎دیده از حداکثر تعهد او در طول مدت قرارداد (مندرج در جدول تعهدات) بیش‎تر نخواهد بود.
8. پوشش مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان: به‌موجب این پوشش، مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان در برابر خسارت‎های دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان در پروژه‎های ساختمانی تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
• منظور از مجری ذیصلاح ساختمان، کسی است که طبق قانون نظام‌مهندسی دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی داشته باشد.
• تعهد بیمه‎ گر در خصوص همه کارکنان زیان‎دیده از حداکثر تعهد او در طول مدت قرارداد (مندرج در جدول تعهدات بیمه‌نامه) بیش‎تر نخواهد بود.
9. پوشش نوسان تعداد کارکنان تا 20 درصد زمان صدور بیمه‎ نامه: به‌موجب این پوشش، تغییر احتمالی تعداد کارکنان در مکان فعالیت، حداکثر 20 درصد از تعداد کارکنان اعلام‌شده توسط بیمه‎ گذار (به‌شرط این‎که بیمه‎ گذار تعداد واقعی کارکنان را در زمان صدور بیمه‎نامه اعلام کرده باشد) تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
• در صورت افزایش تعداد کارکنان بیش از 20 درصد از تعداد کارکنان اعلام‌شده توسط بیمه ‎گذار، بیمه‎ گذار باید به‎صورت کتبی افزایش تعداد کارکنان را اعلام کند وگرنه بیمه ‎گذار در زمان خسارت مشمول قاعده نسبی حق بیمه قرار خواهد گرفت.
• تعهد بیمه ‎گر در خصوص همه کارکنان زیان‎دیده از حداکثر تعهد او در طول مدت قرارداد (مندرج در جدول تعهدات) بیش‎تر نخواهد بود.
10. پوشش غرامت دستمزد روزانه: به‌موجب این پوشش؛ غرامت دستمزد روزانه کارکنان آسیب‌دیده تحت پوشش، به ازای هر روز معادل دستمزد روزانه پرداختی با رعایت شرایط زیر تحت پوشش قرار خواهد گرفت:
• بیمه ‎گذار به‌موجب رأی مراجع ذیصلاح ملزم به پرداخت و جبران خسارت شده باشد.
• پرداخت غرامت دستمزد روزانه از روز چهارم حادثه شروع و حداکثر از مدت 90 روز بیش‎تر نخواهد شد.
• مدت‌زمان استفاده از پوشش بیمه‎ های غرامت دستمزد روزانه، توسط پزشک معتمد تعیین می‎شود.
• تعهد بیمه‎ گر بابت غرامت دستمزد روزانه هر فرد از حداکثر تعهد او در طول مدت قرارداد (مندرج در جدول تعهدات) بیش‎تر نخواهد بود.
11. پوشش هزینه‎ های دستمزد پرداختی به کارشناس یا هیئت کارشناسی: به‌موجب این پوشش، درصورتی‌که بیمه‎ گذار جهت تبرئه کردن خود ازنظر کارشناس یا هیئت کارشناس استفاده و شخصاً هزینه کند، هزینه پرداختی مطابق با تعرفه کانون کارشناس رسمی دادگستری تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
• تعهد بیمه ‎گر از حداکثر تعهد او در طول مدت قرارداد (مندرج در جدول تعهدات بیمه‌نامه) بیش‎تر نخواهد بود.

نتیجه ‎گیری:

روزانه برای هر کارگر یا پیمان‎کاری در محیط کار ممکن است اتفاقاتی رخ دهد. در این‎گونه موارد جبران درصدی از خسارت بر عهده کارفرما خواهد بود. کارفرما می‎تواند با بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان، این درصد از خسارتی که بر عهده دارد را جبران کند. پوشش‌های این بیمه‎ نامه شامل پوشش حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری، پوشش جبران هزینه ‎های پزشکی، پوشش پرداخت مستمری قانون تأمین اجتماعی، پوشش مسئولیت بیمه‎ گذار در قبال اشخاص ثالث، پوشش بیمه‎ای افزایش ریالی دیه، پوشش تعدد دیات و دیات غیرمسری (عدم ارتباط بین جراحت و فوت)، پوشش مأموریت خارج از کارگاه (مکان فعالیت) کارکنان، پوشش مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان، پوشش نوسان تعداد کارکنان تا 20 درصد زمان صدور بیمه‎نامه، پوشش غرامت دستمزد روزانه و پوشش هزینه ‎های دستمزد پرداختی به کارشناس یا هیئت کارشناسی می‎شود.
کارشناسان باتجربه نمایندگی بیمه دانا در سعادت‌آباد با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در سراسر تهران آماده ارائه مشاوره خدمات بیمه ه‎ای متناسب با نیاز شما هستند. بیمه‌گذاران می‌توانند پس از مشورت با کارشناسان واحد صدور شرکت‌های بیمه با پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه از مزایای این کلوزهای مشروحه بهره‌مند شوند.
 لطفاً جهت مشاوره در مورد خرید تسهیلات قابل‌ارائه و نحوه پرداخت هزینه‎های مربوط به بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.
نمایندگی بیمه دانا در تهران که طی سالهای گذشته همواره نماینده برتر استان تهران بوده که این موضوع مبین ارائه خدمات ویژه به بیمه‌گذاران و ارائه تخفیف‌ها و تسهیلات متنوعی است که باعث رضایت همکاری طولانی‌مدت بیمه‌گذاران با این نمایندگی بیمه دانا سعادت‌آباد گردیده آماده ارائه مشاوره تخصصی بیمه‌های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان و انواع بیمه مسئولیت است به‌خصوص جهت انتخاب بهترین پوشش‌ها، کامل‌ترین تعهدات با کمترین حق بیمه و از همه مهم‌تر مشاوره و ارائه راهنمایی درزمینۀ اخذ خسارت از بیمه در کمترین زمان و کمترین کسورات است. در صورت تمایل به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات بیمه به افراد و شرکت‌ها هستیم. جهت ارتباط با کارشناسان باتجربه این نمایندگی بیمه دانا که نماینده برتر استان تهران نیز است تماس حاصل فرمایید
تماس با ما
_____________________________________________________________________________________________________________________________

کلمات کلیدی: بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان، پوشش حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری بیمه دانا، پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث بیمه دانا، پوشش تعدد دیات و دیات غیرمسری (عدم ارتباط بین جراحت و فوت) بیمه دانا، پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان بیمه دانا، پوشش غرامت دستمزد بیمه دانا.