طرح شهروند دانا، مربوط به بیمه نامه ‎های حوادث تکمیلی ماه‎های حرام و سایر پوشش‌های اضافی است که در قالب دو طرح شهروند دانا1 با حق بیمه سالانه 1.200.000 ریال و شهروند دانا 2 با حق بیمه سالانه 2.400.000 ارائه می‎شود. این بیمه ‎نامه بصورت یکساله (365 روز) صادر می‌شود و گروه‎های سنی 18 سال و حداکثر 80سال را تحت پوشش قرار می‎دهد. بستر مهردانا به منظور خرید این طرح فراهم شده است به این معنی که بیمه‎ گزار می‎تواند حق بیمه خود را طی 12 قسط به بانک پرداخت کند.

شهرونددانا

شرایط خصوصی و تعهدات شرکت بیمه دانا در بیمه حوادث تکمیلی ماههای حرام (شهروند دانا)

طرح شماره 1:

  1. پرداخت غرامت مازاد بر دیه فوت ناشی از حوادث ترافیکی راننده مقصر وسیله نقلیه موتوری در ماه‎های حرام به میزان 1.600.000.000 ریال
  2. پرداخت مستمری به بازماندگان (ذی نفع) به شرط فوت ناشی از حوادث ترافیکی بیمه شده، حداکثر به مدت 30 سال (360 ماه) و ماهیانه مبلغ 10.000.000 ریال (جمعاً مبلغ 3.600.000.000 ریال).
  3. دارا بودن گواهینامه معتبر و مرتبط با وسیله نقلیه به هنگام وقوع حادثه ترافیکی الزامی است.
  4. تحقق کلیه خطرات یازده گانه ماده 11 فصل 4 آیین نامه شماره 84 شورای عالی بیمه (استثنائات بیمه ‎نامه) از شمول تعهدات بیمه‎ گر خارج است.

طرح شماره 2:

  1. پرداخت غرامت مازاد بر دیه فوت ناشی از حوادث ترافیکی راننده مقصر وسیله نقلیه موتوری در ماه‌های حرام به میزان 1.600.000.000 ریال.
  2. پرداخت مستمری به بازماندگان (ذی نفع) به شرط فوت ناشی از حوادث ترافیکی بیمه شده، حداکثر به مدت 30 سال (360 ماه) و ماهیانه مبلغ 20.000.000 ریال (جمعاً 7.200.000.000).
  3. پرداخت غرامت مازاد بر دیه فوت ناشی از حوادث ترافیکی راننده وسیله نقلیه موتوری در ماه‎های عادی به میزان 300.000.000 ریال.
  4. دارا بودن گواهینامه معتبر و مرتبط با وسیله نقلیه به هنگام وقوع حادثه ترافیکی الزامی است.
  5. تحقق کلیه خطرات یازده گانه ماده 11 فصل 4 آیین نامه شماره 84 شورای عالی بیمه (استثنائات بیمه‎ نامه) از شمول تعهدات بیمه‎ گر خارج است.

خطرات یازده گانه خارج از تعهد بیمه‌گر (ماده 11 فصل 4 آیین نامه شماره 84 شورای عالی بیمه)

موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات ‌بیمه‌گر خارج است:
الف-خودکشی و یا اقدام به آن.
ب-صدمات بدنی که ‌بیمه‌شده عمداً موجب آن ‌شود.
ب-مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.
د-استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب‌آور بدون تجویز پزشک.
هـ -ارتکاب ‌بیمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.
و-هر نوع دیسک و یا فتق ‌بیمه‌شده.
ز–بیماری و ابتلا به جنون ‌بیمه‌شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
ح-فوت ‌بیمه‌شده به علت حادثه ناشی از عمد ذی‌نفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت). در این صورت ‌بیمه‌گر فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذی‌نفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
ط-جنگ (به جز انفجار و یا عملکرد ادوات نظامی که بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
ی- زمین لرزه، آتش‌فشان و فعل و انفعالات هسته‌ای.
ک-ورزش‌های رزمی و حرفه‌ای، شکار، سوارکاری، قایق‌رانی، هدایت موتورسیکلت، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اکتشافی و غیرتجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه‌ای)، هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات و هدایت کایت یا سایر وسائل پرواز بدون موتور.
تبصره ۱– خطرات مندرج دربندهای ط، ی و ک با موافقت کتبی ‌بیمه‌گر و اخذ ‌حق‌بیمه مربوطه قابل پوشش است و برای پوشش بند ط رعایت موارد زیر ضروری است:
۱- بیمه‌شده نباید در تحقق خطر بیمه‌شده مشارکت داشته باشد.
۲- بیمه‌گر می‌تواند با ارسال اخطار کتبی ۱۰ روزه پوشش بیمه‌ای موضوع بند مذکور را لغو نماید.
تبصره۲-مؤسسات بیمه می‌توانند با اخذ موافقت قبلی از بیمه مرکزی خطرات اضافی دیگری را ‌بیمه نمایند.

نتیجه‌گیری

طرح شهروند دانا، مربوط به بیمه نامه‎های حوادث تکمیلی ماه‎های حرام و سایر پوشش‌های اضافی است که در قالب دو طرح شهروند دانا1 با حق بیمه سالانه 1.200.000 ریال و شهروند دانا 2 با حق بیمه سالانه 2.400.000 ارائه می‎شود. خطرات یازده گانه ماده 11 فصل 4 آیین نامه شماره 84 شورای عالی بیمه (استثنائات بیمه‎ نامه) از شمول تعهدات بیمه‎ گر خارج است.


کلمات کلیدی: بیمه دانا، طرح شهروند دانا، بیمه نامه حوادث تکمیلی ماههای حرام دانا، بیمه تکمیلی دانا.