بیمه‎ نامه مهندسی ماشین‎ آلات پیمانکاری دانا، ماشین‎ آلات ساختمانی را در طول مدت به‎ کارگیری آن‌ها درکارگاه ‎ها تحت پوشش قرار می‎ دهد. در واقع این ماشین‎ آلات به صورت یک قسمت مجزا در بیمه ‎نامه‎ های تمام خطر پیمانکاران و نصب و در مقابل همان خطرهایی که پروژه ساختمانی را در بر می‎ گیرد، برای مدت یک سال تحت پوشش قرار خواهد داد. به عبارت دیگر، این بیمه‎ نامه هرگونه زیان یا خسارتی که به هر علت (جز موارد مستثنی شده مندرج در بیمه‎ نامه) در حین کار، احداث یا بهره‎ برداری از پروژه‎ ها، در مواقع تعطیلی کار و یا زمان نگهداری تجهیزات و ماشین ‎آلات پیمانکاران (از قبیل لودر، بولدوزر، گریدر، جرثقیل، سنگ شکن، کارخانه تولید بتن، لیفتراك و مانند آن) که ابزار کار پیمانکاران جهت اجرای کار پروژه‎ ها می‎ باشد را تحت پوشش قرار می‎ دهد. این بیمه‎ نامه عموما ماشین‎ آلاتی که فاقد شماره شهربانی هستند را تحت پوشش قرار می‎ دهد.

مدت بیمهنامه مهندسی ماشینآلات پیمانکاری دانا

مدت بیمه‎نامه مهندسی ماشین‎آلات پیمانکاری دانا حداکثر یک سال می‎باشد که بنا به درخواست بیمه گزار می‎تواند تمدید گردد.

موارد تحت پوشش بیمهنامه مهندسی ماشینآلات پیمانکاری دانا

موارد تحت پوشش بیمه‎نامه مهندسی ماشین‎آلات پیمانکاری دانا عبارتند از:

 1. صاعقه، انفجار، آتش سوزی
 2. تگرگ، یخ زدگی، یخ شناور
 3. زلزله، زلزله دریائی، آتشفشان
 4. سیل، آب گرفتگی، امواج دریا یا آب
 5. رانش زمین، نشست زمین، لغزش زمین، ریزش کوه یا صخره
 6. باران، برف، بهمن
 7. طوفان، گردباد، تندباد
 8. سقوط، تصادم، واژگونی
 9. عدم مهارت، اجرا با کیفیت نازل
 10. دزدی ساده یا سرقت با شکست حرز
 11. غفلت، سهل انگاری، خطای غیر عمد
 12. خرابکاری غیر گروهی
 13. خسارت های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات به منظور اطفای حریق
 14. سایر حوادث به جز آنچه به صراحت در بیمه‎نامه استثناء شده باشد.

استثنائات بیمهنامه مهندسی ماشینآلات پیمانکاری دانا

استثنائات بیمه‎نامه مهندسی ماشین‎آلات پیمانکاری دانا عبارتند از:

 1. از کارافتادگی وسایل برقی یا مکانیکی
 2. انجماد خنک کننده یا سیالات دیگر
 3. نقص یا قطع در سیستم روغن‌کاری یا خنک‎کاری
 4. خسارت وارد به قطعات قابل تعویض مانند تسمه پروانه‏ها
 5. غوطه‎ور شدن کلی یا جزئی در آب‎های جزر و مددار
 6. فرسودگی
 7. خوردگی
 8. زنگ زدگی

سرمایه مورد بیمه در بیمهنامه مهندسی ماشینآلات پیمانکاری دانا

سرمایه مورد بیمه در بیمه‎نامه مهندسی ماشین‎آلات پیمانکاری دانا شامل ارزش هر واحد دستگاه از لیست ماشین‎آلات می‎باشد که بر پایه ارزش جایگزینی نوِ آن به اضافه هزینه حمل، عوارض گمرکی و هزینه نصب آن محاسبه می‎گردد.

دامنه غرامت خسارتهای جزئی و خسارتهای كلی بیمهنامه مهندسی ماشینآلات پیمانکاری دانا

دامنه غرامت خسارت‎ های جزئی و خسارت‎ های كلی بیمه‎نامه مهندسی ماشین‎ آلات پیمانکاری دانا عبارتند از:

 1. خسارت‎ های جزئی: زمانی به زیان واقع شده خسارت جزئی اتلاق می‎ شود که تنها قسمتی از ماشین‎ آلات بیمه شده از بین رفته و یا هزینه بازگرداندن آن به حالتِ اولیه از ارزش جاری آن‎ها بالاتر نرود. در این حالت، بیمه‎ گر هزینه خرید قطعات یدکی مورد نیاز، حمل و نقل و دستمزد تعمیر ماشین‎ آلات خسارت دیده را بدون آنکه برای استهلاك و قدمت آن‌ها کسوراتی را قائل شود، جبران خواهد کرد. در این‎گونه موارد فرقی نمی‎کند که کار تعمیر را خود بیمه‎ گزار انجام دهد یا در کارگاه‎ های حرفه‎ ای سازنده ماشین‎ آلات صورت پذیرد. نکته مهم بعدی این است که تنها قطعاتی که در طول نگهداری و تعمیرات معمول و منظم ماشین‎ آلات تعویض می‎ شوند، استهلاك شان منظور خواهند شد.
 2. خسارت‎ های كلی: زمانی به زیان واقع شده خسارت کلی اتلاق می‎ شود که هزینه بازسازی دستگاه از ارزش جاری آن بالاتر رود. به همین دلیل وقتی خسارت کلی اتفاق می‌افتد، بیمه‎ گر مبلغی مساوی با ارزش جاری به بیمه‌گزار پرداخت خواهد کرد. یعنی مبلغی که بیمه‎ گر پرداخت می‎کند به اندازه همان مبلغی است که بیمه‎ گزار قبل از وقوع خسارت می‎ توانست از طریق فروش دستگاه بدست آورد.
 3. خسارت‎های تبعی: ازآنجائیکه بیمه ماشین‎ آلات پیمانکاران نوعی از بیمه‎ های اموال است، بیمه‎ گر خسارت های تبعی آن از جمله جریمه به علت تکمیل نشدن کار در سررسید مقرر، ناتوانی در استفاده از ماشین‎ آلات یا هرگونه هزینه برای تجهیزات جانشین و خسارات وارده به اشخاص ثالث را بر عهده نمی‎ گیرد.

نتیجهگیری:

بیمه ‎نامه مهندسی ماشین‎ آلات پیمانکاری دانا، ماشین‎آلات ساختمانی را در طول مدت به‎ کارگیری آن‌ها درکارگاه‎ ها تحت پوشش قرار می‎ دهد. به عبارت دیگر، این بیمه‎ نامه هرگونه زیان یا خسارتی که به هر علت (جز موارد مستثنی شده مندرج در بیمه‎ نامه) در حین کار، احداث یا بهره‎ برداری از پروژه‎ ها، در مواقع تعطیلی کار و یا زمان نگهداری تجهیزات و ماشین‎ آلات پیمانکاران (از قبیل لودر، بولدوزر، گریدر، جرثقیل، سنگ شکن، کارخانه تولید بتن، لیفتراك و مانند آن) که ابزار کار پیمانکاران جهت اجرای کار پروژه‎ها می‎باشد را تحت پوشش قرار می‎دهد. موارد تحت پوشش بیمه‎ نامه مهندسی ماشین‎ آلات پیمانکاری شامل صاعقه، انفجار، آتش سوزی، تگرگ، یخ زدگی، زلزله، زلزله دریائی، آتشفشان، سیل، آب گرفتگی، امواج دریا یا آب، رانش زمین و … می‎ شود.

کلمات کلیدی: بیمه‎ نامه مهندسی ماشین‎ آلات پیمانکاری، بیمه‎ نامه مهندسی ماشین‎ آلات پیمانکاری دانا، بیمه ماشین ‎آلات ساختمانی، بیمه ماشین‎ آلات ساختمانی دانا، بیمه دانا.