در راستای کمک به توسعه فرهنگ بیمه در کشور و جلوگیری از آسیب‎های اجتماعی ناشی از فوت سرپرست خانواده و یا هر عضوی از آن، مدیریت بیمه‌های عمر و پس‌انداز و حوادث انفرادی شرکت بیمه دانا برای اولین‎بار در صنعت بیمه کشور طرح جامع بیمه حوادث مهریار را با هدف کمک به اقشار گوناگون جامعه به بازار بیمه عرضه نموده است. این طرح با رویکردی فراگیر و با نگاهی جامع و نو به تحولات اجتماعی و همچنین مخاطرات پیش‌رو در شهرها و جوامع بزرگ در نظر دارد تا با ایجاد امنیت روحی و روانی زمینه را برای حمایت از منابع انسانی مولد و بطور مشخص سرپرستان خانوار مهیا نماید.

جدول تعهدات و حق بیمههای مقرر

نوع تعهد

 1. طرح اول بیمه جامع حوادث مهریار با حق بیمه سالانه 6.000.000 ریال معادل ششصد هزار تومان (ماهانه 500.000 ریال).
 2. طرح دوم بیمه جامع حوادث مهریار با حق بیمه سالانه 9.000.000 ریال معادل نهصد هزار تومان (ماهانه 750.000 ریال).
 3. طرح سوم بیمه جامع حوادث مهریار با حق بیمه سالانه 12.000.000 ریال معادل یک میلیون و دویست هزار تومان (ماهانه 1.000.000 ریال).

الگوهای پرداخت و تسویه حق بیمه

 1. الگوی اول: 50 درصد نقد و 50 درصد طی یک قسط با فاصله شش ماهه
 2. الگوی دوم: 25 درصد نقد در ابتدا و مابقی طی سه قسط مساوی 25 درصد با فاصله سه ماهه
 3. الگوی سوم: 40 درصد نقد در ابتدا و مابقی طی سه قسط مساوی 20 درصد با فاصله یک ماهه

شرایط فروش بیمه جامع حوادث مهریار بیمه دانا

 • حداقل سن بیمه شده جهت صدور بیمه نامه جامع حوادث مهریار 4 سال و حداکثر 70 سال تمام است.
 • مدت بیمه‌نامه یکسال شمسی است.
 • استفاده کننده از سرمایه بیمه در صورت نقص عضو، ازکار افتادگی (جزئی یا کلی)، هزینه‎های پزشکی و درمانی، غرامت روزانه بستری در بیمارستان، شخص بیمه شده می‎باشد.
 • بهره‌مندی از پوشش‌های بیمه‌ای به هنگام وقوع حوادث رانندگی منوط به ارائه گواهینامه معتبر و مرتبط با وسیله نقلیه مورد استفاده بیمه شده می‎باشد.
 • مدت پوشش بیمه‎ای جهت پرداخت مستمری، به شرط تحقق خطرات مشمول در طی مدت اعتبار بیمه‌نامه حداکثر 30 سال می‎باشد.
 • تحقق کلیه خطرات یازده‌گانه درج شده در ماده 11 از فصل چهارم آئین نامه شماره 84 شورای عالی بیمه از شمول تعهدات بیمه‎گر خارج است.

خطرات یازده گانه خارج از تعهد بیمه‌گر (ماده 11 فصل 4 آیین نامه شماره 84 شورای عالی بیمه)

موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات ‌بیمه‌گر خارج است:
الف- خودکشی و یا اقدام به آن.
ب- صدمات بدنی که ‌بیمه‌شده عمداً موجب آن ‌شود.
ب- مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.
د- استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب‌آور بدون تجویز پزشک.
هـ- ارتکاب ‌بیمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.
و- هر نوع دیسک و یا فتق ‌بیمه‌شده.
ز– بیماری و ابتلا به جنون ‌بیمه‌شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
ح- فوت ‌بیمه‌شده به علت حادثه ناشی از عمد ذی‌نفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت). در این صورت ‌بیمه‌گر فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذی‌نفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
ط- جنگ (به جز انفجار و یا عملکرد ادوات نظامی که بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
ی- زمین لرزه، آتش‌فشان و فعل و انفعالات هسته‌ای.
ک- ورزش‌های رزمی و حرفه‌ای، شکار، سوارکاری، قایق‌رانی، هدایت موتورسیکلت، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اکتشافی و غیرتجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه‌ای)، هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات و هدایت کایت یا سایر وسائل پرواز بدون موتور.
تبصره ۱– خطرات مندرج دربندهای ط، ی و ک با موافقت کتبی ‌بیمه‌گر و اخذ ‌حق‌بیمه مربوطه قابل پوشش است و برای پوشش بند ط رعایت موارد زیر ضروری است:
۱-  بیمه‌شده نباید در تحقق خطر بیمه‌شده مشارکت داشته باشد.
۲- بیمه‌گر می‌تواند با ارسال اخطار کتبی ۱۰ روزه پوشش بیمه‌ای موضوع بند مذکور را لغو نماید.
تبصره۲-مؤسسات بیمه می‌توانند با اخذ موافقت قبلی از بیمه مرکزی خطرات اضافی دیگری را ‌بیمه نمایند.

نتیجهگیری

طرح جامع بیمه حوادث مهریار دارای 3 طرح و 3 الگوی تسویه حق بیمه با رویکردی فراگیر و با نگاهی جامع و نو به تحولات اجتماعی و همچنین مخاطرات پیش‌رو در شهرها و جوامع بزرگ در نظر دارد تا با ایجاد امنیت روحی و روانی زمینه را برای حمایت از منابع انسانی مولد و بطور مشخص سرپرستان خانوار مهیا نماید. مدت بیمه‎نامه یک سال شمسی بوده و حداقل سن بیمه شده جهت صدور  بیمه نامه جامع حوادث مهریار 4 سال و حداکثر 70 سال تمام می‎باشد.

کلمات کلیدی: بیمه جامع حوادث مهریار، بیمه جامع حوادث مهریار بیمه دانا، بیمه‌های عمر و پس‌انداز، بیمه حوادث انفرادی، بیمه دانا.

فرم پیشنهاد بیمه جامع حوادث مهریار