مدیران هتل‎ ها و مهمان‎پذیرها مانند همه مشاغل دیگر باید محیطی امن برای مهمانان خود فراهم نمایند تا از آسیب دیدن آن‎ ها جلوگیری کنند. این موارد شامل اطمینان از عدم سهل  انگاری یا بی دقتی کارمندان هنگام برخورد با مهمانان و اطمینان از ایمنی آنان می‎باشد. مدیران هتل‎ ها و مهمان ‎پذیرها موظف هستند به‎طور مرتب محوطه را بازرسی کرده و ملک را در وضعیت نسبتاً ایمن نگه دارند. اگر یک وضعیت خطرناک شناسایی شود، آن ‎ها موظف هستند اقداماتی را برای اصلاح مشکل یا حداقل برای محافظت از مهمانان خود از آسیب انجام دهند. برای مثال اگر لوله‌ای به راهرو نشت می‌کند و نمی توان آن را به سرعت تعمیر کرد، مدیران هتل ‎ها و مهمان‎ پذیرها موظف هستند تابلویی را نصب کنند که به مهمانان هشدار دهد که ممکن است روی زمین آب وجود داشته باشد. یک هتل باید از کدهای قابل اجرا پیروی و نور کافی را فراهم کند. این بدان معناست که پله‎ها باید خشک، پاک از زباله، یخ و سایر اشیایی که می‎توانند باعث زمین خوردن شوند، باشند. مدیران هتل‎ها و مهمان‎پذیرها موظف هستند هجوم حشرات را کنترل، امنیت اموال را حفظ و قفل درهای اتاق هتل را چک کنند همچنین در صورت وجود استخر در آن‎جا، کارکنان استخر را برای جلوگیری از صدمات آموزش دهند مهم‎تر از همه، یک هتل باید ایمنی مهمانان و دارایی آن‎ها را در زمانی که اقامت دارند، تضمین کند.

بيمه نامه مسئوليت مدني مديران هتل‏ها و مهمان‎پذيرها در قبال مهمانان دانا، مسئوليت مدني حرفه‎اي مديران هتل‏ها و مهمان‎پذيرها در قبال مهمانان را تحت پوشش قرار می‎دهد به این معنی که چنانچه در طول مدت اقامت مهمانان در واحد اقامتي حادثه‎اي رخ دهد که منجر به وارد آمدن آسيب بدني يا خسارت مالي به آن‎ها گردد و مسـئوليت بيمه‎گزار توسط بيمه‎گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضايي محرز گردد، بيمه‎گر حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه نسبت به بررسي و پرداخت خسارت اقدام مي‎نمايد. در اين بيمه نامه تعهد مالي بيمه گر صـرفا شـامل صدمه به خودروهاي مشتريان در محوطه پارکينگ واحد اقامتي مي باشد.

استثنائات بيمه نامه مسئوليت مدني مديران هتل‏ها و مهمانپذيرها در قبال مشتريان دانا

استثنائات بيمه نامه مسئوليت مدني مديران هتل‏ها و مهمان‎پذيرها در قبال مشتريان دانا عبارتند از:

 1. اگر بیمه گزار در پاسخ به پرسش های بیمه گر به عمد از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا به عمد بر خلاف واقع اظهاری بنماید بیمه نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در نتیجه نه فقط وجوه پرداختی بیمه گزار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند اقساط حق بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گزار مطالبه نماید.
 2. خسارات ناشي از مسموميت‎هاي غذايي از شمول تعهدات بيمه‎گر خارج است.
 3. سرقت اموال مشتريان از شمول تعهدات بيمه‎گر خارج است.
 4. استفاده از وسايل گرمايي غيراستاندارد از شمول تعهدات بيمه‎گر خارج است.
 5. در اين بيمه‎نامه تعهد بيمه گر بابت مسئوليت مدني حرفه‎اي بيمه‎گزار در قبال خسارات مالي صرفا شامل صدمه به خودروهاي مهمانان در محوطه پارکينگ واحد اقامتي بوده و ساير صدمات مالي تحت پوشش اين بيمه‎نامه نمي‎باشد.

مدارک اعلام خسارت بيمه نامه مسئوليت مدني مديران هتل‏ها و مهمانپذيرها در قبال مشتريان دانا

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارت بيمه نامه مسئوليت مدني مديران هتل‏ها و مهمان‎پذيرها در قبال مشتريان دانا عبارتند از:

 1. خسارت هزینه پزشکی
 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • گزارش رادیولوژی یا سی تی اسکن
 • برگ اورژانس و کلیه مدارک پزشکی از پذیرش تا ترخیص بیمار ممهور به مهر مرکز درمانی
 • اصل صورتحساب بیمارستان و اصل کلیه فاکتور داروها و لوازم مصرفی معتبر مربوط به هزینه‎های درمانی ممهور به مهر مرکز درمانی
 1. خسارت نقص عضو
 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • شرح کامل حادثه همراه با تکمیل فرم اعلام حادثه
 • درخواست کتبی بیمه گزار در خصوص پرداخت دیه نقص عضو
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت حادثه و در صد نقص عضو
 • اصل رای صادره از مراجع قضایی
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی در خصوص وقوع حادثه
 1. خسارت فوت
 • گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت فوت
 • گواهی فوت صادره پزشکی قانونی یا ثبت احوال
 • گزارش معاینه جسد
 • برگه اورژانس و صورتحساب بیمارستان
 • جواز دفن
 • رای دادگاه (در صورت خرید این پوشش، نیازی به رای دادگاه نمی‎باشد)
 • گواهی انحصار وراثت نامحدود به منظور مشخص شدن سهم هریک از وراث

کپی برابر اصل شناسنامه ابطالی و کارت ملی فوت شده و وراث قانونی متوفی

نتیجهگیری

مدیران هتل‎ها و مهمان‎پذیرها مانند همه مشاغل دیگر باید محیطی امن برای مهمانان خود فراهم کنند تا از آسیب دیدن آن‎ها جلوگیری کنند. بيمه نامه مسئوليت مدني مديران هتل‏ها و مهمان‎پذيرها در قبال مهمانان دانا به این صورت است که چنانچه در طول مدت اقامت مهمانان در واحد اقامتي حادثه‎اي رخ دهد که منجر به وارد آمدن آسيب بدني يا خسارت مالي به آن‎ها گردد و مسئوليت آن بر عهده بيمه‎گزار قرار گيرد ، بيمه‎گر حداکثر تا سقف تعهدات بيمه نامه نسبت به بررسي و پرداخت خسارت اقدام مي‎نمايد. در اين بيمه‎نامه تعهد بيمه گر بابت مسئوليت مدني حرفه‎اي بيمه‎گزار در قبال خسارات مالي صرفا شامل صدمه به خودروهاي مهمانان در محوطه پارکينگ واحد اقامتي بوده و ساير صدمات مالي تحت پوشش اين بيمه‎نامه نمي‎باشد.

کلمات کلیدی: بيمه نامه مسئوليت مدني مديران هتل‏ها و مهمانپذيرها در قبال مشتريان، بيمه نامه مسئوليت مدني مديران هتل‏ها و مهمانپذيرها در قبال مشتريان دانا، بیمهنامه هتل، بیمهنامه هتل دانا، بیمهنامه مسئولیت، بیمهنامه مسئولیت دانا، بیمه دانا.