با توجه به محبوبیت روزافزون مسابقات ورزشی مانند دویدن، فوتبال، والیبال، بسکتبال و … آیا به برگزاری یک رویداد ورزشی فکر می‎کنید؟ اکنون بهترین زمان برای برگزاری آن و یک راه عالی برای جمع‎آوری پول و تفریح است. برای کسانی‎که قبلا چنین رویدادی را برگزار نکرده‎اند، ممکن است اقدام به این کار کمی نگران کننده و استرس‎آور باشد زیرا کسانی‏که رویدادهای ورزشی را برگزار می‎کنند، با طیفی از خطرات حقوقی و مالی مواجه می‎شوند. باید دانست که اولین و مهمترین چیزی که باید در نظر داشت، بیمه مسئولیت مدني برگزارکنندگان مسابقات ورزشي در قبال تماشاگران می‏باشد. این بیمه‎نامه نگرانی و استرس برگزارکنندگان رویداد را به‎طور قابل توجهی کاهش می‎دهد.

موضوع بيمه مسـئوليت مدني برگزارکنندگان مسابقات ورزشي در قبال تماشـاگران دانا این است که هرگاه در حين تماشـاي مسـابقات ورزشي در محل مورد بيمه، خسارات جاني ناشي از حوادث به تماشاگران وارد شود و مسئوليت بيمه‎گزار توسط بيمه‎گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضايي محرز شود، بيمه‎گر براساس مفاد و شرايط بيمه‎نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‎نامه خسارات وارده را جبران خواهد نمود.

استثنائات بیمه مسئولیت مدني برگزارکنندگان مسابقات ورزشي در قبال تماشاگران دانا

استثنائات بیمه مسئولیت مدني برگزارکنندگان مسابقات ورزشي در قبال تماشاگران دانا عبارت است از:

 1. در صورتی‎که تماشاگران از کارکنان و دست‎اندرکاران برگزاري مسابقه باشند، تحت پوشش این بیمه‎نامه قرار نمی‎گیرند.
 2. در صورتی‎که ورزشکاران و تماشاگران مجموعه ورزشی از خدمات سازمان تامین اجتماعی یا سازمان‎های مشابه استفاده کنند، تعهد بیمه‎گر تا مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذکور می‎باشد.
 3. جنگ، تهاجم، اعتصاب، شورش، عملیات خصمانه، اغتشاش، کودتا، حکومت نظامی، محاصره، تصرف یا اقدامات احتیاطی دولت، مشارکت شخص یا اشخاص در رابطه با تشکیلات سیاسی
 4. عملیات تروریستی
 5. انفجارهای اتمی و تشعشعات هسته‎ای
 6. اتفاقاتی که طبق قانون، بیمه‎گزار مسئول آن‎ها شناخته نشود.
 1. اقدام عمدی بیمه شده برای ایجاد حادثه و جهت گرفتن خسارت از شرکت بیمه.
 2. مصرف مسکرات و مواد مخدر
 3.  نزاع، زد و خورد و حوادث ناشی از آن‎ها.
 4. حوادثی که حین استفاده از وسایل ورزشی و به دلیل بیماری استفاده کننده در مجموعه ورزشی متعلق به بیمه‎گزار رخ می ‎دهد.
 5. نقص عضو و تشدید امراض جسمی که قبل از اعتبار بیمه نامه وجود داشته باشد.
 6. حوادث ناشی از کاربرد وسایل و دستگاه‎هایی که نقص فنی دارند.
 7. نداشتن تخصص کارکنان بیمه‎گزار در زمینه کاری.
 8. هر نوع حادثه‎ای که باعث خسارت جانی در خارج از محدوده مکانی و زمانی مندرج در بیمه‎نامه شود.

مدارک اعلام خسارت بیمه مسئولیت مدني برگزارکنندگان مسابقات ورزشي در قبال تماشاگران دانا

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارت بیمه مسئولیت مدنی برگزارکنندگان مسابقات ورزشی در قبال تماشاگران دانا عبارتند از:

 1. خسارت هزینه پزشکی
 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • گزارش رادیولوژی یا سی تی اسکن
 • برگ اورژانس و کلیه مدارک پزشکی از پذیرش تا ترخیص بیمار ممهور به مهر مرکز درمانی
 • اصل صورتحساب بیمارستان و اصل کلیه فاکتور داروها و لوازم مصرفی معتبر مربوط به هزینه‎های درمانی ممهور به مهر مرکز درمانی
 1. خسارت نقص عضو
 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • شرح کامل حادثه همراه با تکمیل فرم اعلام حادثه
 • درخواست کتبی بیمه گزار در خصوص پرداخت دیه نقص عضو
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت حادثه و در صد نقص عضو
 • اصل رای صادره از مراجع قضایی
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی در خصوص وقوع حادثه
 1. خسارت فوت
 • گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت فوت
 • گواهی فوت صادره پزشکی قانونی یا ثبت احوال
 • گزارش معاینه جسد
 • برگه اورژانس و صورتحساب بیمارستان
 • جواز دفن
 • رای دادگاه (در صورت خرید این پوشش، نیازی به رای دادگاه نمی‎باشد)
 • گواهی انحصار وراثت نامحدود به منظور مشخص شدن سهم هریک از وراث
 • کپی برابر اصل شناسنامه ابطالی و کارت ملی فوت شده و وراث قانونی متوفی

نتیجهگیری:

امروزه مسابقات ورزشی مانند دویدن، فوتبال، والیبال، بسکتبال و … از محبوبیت زیادی برخوردار است. اولین و مهمترین چیزی که باید در نظر داشت، بیمه مسئولیت مدني برگزارکنندگان مسابقات ورزشي در قبال تماشاگران می‏باشد. موضوع بيمه مسـئوليت مدني برگزارکنندگان مسابقات ورزشي در قبال تماشـاگران دانا این است که هرگاه در حين تماشـاي مسـابقات ورزشي در محل مورد بيمه، خسارات جاني ناشي از حوادث به تماشاگران وارد شود و مسئوليت بيمه‎گزار توسط بيمه‎گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضايي محرز شود، بيمه‎گر براساس مفاد و شرايط بيمه‎نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‎نامه خسارات وارده را جبران خواهد نمود.

کلمات کلیدی: بیمه مسئولیت مدني برگزارکنندگان مسابقات ورزشي در قبال تماشاگران، بیمه مسئولیت مدني برگزارکنندگان مسابقات ورزشي در قبال تماشاگران دانا، بیمه مسئولیت، بیمه مسئولیت دانا، بیمه مسئولیت مدنی، بیمه مسئولیت مدنی دانا، بیمه دانا.