یادگیری و حرفه‎ای شدن در غواصی امری سرگرم کننده و لذت‎بخش است اما در عین حال خطرات و آسیب‏ هایی را نیز به همراه دارد. حتی مسئولیت پذیرترین و حرفه ای ترین متخصصان غواصی نیز ممکن است در نتیجه یک حادثه غواصی مجروح شوند. در نتیجه آسیب‎ها و جراحات وارده به فراگیران غواصی امری طبیعی است. این خطرات و آسیب‎ها ممکن است منجر به شکایت خانواده آن‎ ها شود لذا برای جبران خسارت‎های وارد شده به فراگیران بیمه دانا بيمه ‎نامه مسئوليت مدني مديران مراکز آموزش غواصي را تهیه و تنظیم کرده است. این طرح با بالاترین و جامع‎ترین پوشش‎ها، تمامی خطراتی را که فراگیران غواصی با آن مواجه هستند را با مقرون به صرفه ترین نرخ ها تحت پوشش قرار می دهد.

منظور از بيمه‎نامه مسئوليت مدني مديران مراکز آموزش غواصي دانا این است که هر گاه درحين آموزش غواصي خسارات جانی ناشي از حوادث به آن ها وارد آيد و مسـئوليت بيمه گزار توسط بيمه‎گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضايي محرز شود، بيمه‎ گر براساس مفاد و شرايط اين بيمه نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‎نامه خسارات وارده را جبران خواهد نمود.

 • غواصی تفریحی

انواع دوره آموزشی:

 1. 1 ستاره (دوره 4 روزه شامل 6 غواص و تا عمق 18 متر)
 2. 2 ستاره (دوره 10روزه شامل 7 جلسه دو ساعته تئوري و 20 غوص عمليات غواصي در آب‎هاي آزاد)
 3. 3 ستاره (دوره 30 روزه شامل 5 جلسه دوساعته تئوري و4 عمليات غواصي آموزشي و تعليم عمليات رهبري تيم غواصي)
 4. 4 ستاره (شـامل 5 جلسه تئوري که شرايط شرکت در اين دوره دارا بودن گواهي 100 مرحله غواصي پس از دريافت مدرک سه ستاره و گذشتن حداقل 3 سال از دريافت مدرک مذکور مي‎باشد)
 • غواصی صنعتی

اين رشـته در سطوح يک، دو و سه و زير نظر سازمان فني و حرفه‎اي وزارت کار و توسط مراکز خصوصي برگزار مي شود. بطور متوسـط دوره‎هاي آموزشـي سـطح يک و دو 168 ساعت (48 ساعت تئوري و120 ساعت عملي و بين20 روز تا 30 روز) و دوره سطح سه 226 ساعت (80 ساعت تئوري و 146 ساعت عملي و حدود 60 روز) به طول مي‎انجامد.

شرایط بيمه نامه مسئوليت مدني مديران مراکز آموزش غواصي دانا

بيمه‎گزار موظف به رعايت و انجام موارد زير مي باشد در غير اين صورت بيمه‎گر تعهدي در قبال خسارات احتمالي ندارد:

 1. بيمه گزار باید داراي مجوز رسمي فعاليت به شماره ……. صادره مورخ …… از سازمان تربيت بدني / فدراسيون نجات باشد.
 2. بيمه گزار باید ليست شرکت‎کنندگان در دوره را قبل از صدور بيمه‎نامه به بيمه‎گر ارائه و الحاقيه مربوطه را دريافت نمايد.
 3. بيمه گزار باید گواهی سلامت شرکت‎کنندگان را قبل از شروع دوره ارائه نماید. این گواهی هنگام بروز خسارت الزامی است.
 4. دوره آموزشي /صنعتي سطح ………… بوده و حداکثر عمق مجاز …….. متر مي باشد.

استثنائات بيمه نامه مسئوليت مدني مديران مراکز آموزش غواصي دانا

 1. اگر بیمه گزار در پاسخ به پرسش های بیمه گر به عمد از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا به عمد بر خلاف واقع اظهاری بنماید بیمه نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در نتیجه نه فقط وجوه پرداختی بیمه گزار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند اقساط حق بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گزار مطالبه نماید.
 2. حوادث ناشي از بيماري غواصان در حين غواصي
 3. حوادث منجر به خسارت جاني در خارج از محدوده مکاني و زماني (ساعات مجاز کاري مرکز)

مدارک اعلام خسارت بيمه نامه مسئوليت مدني مديران مراکز آموزش غواصي دانا

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارت بيمه نامه مسئوليت مدني مديران مراکز آموزش غواصي دانا عبارتند از:

 1. خسارت هزینه پزشکی
 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • گزارش رادیولوژی یا سی تی اسکن
 • برگ اورژانس و کلیه مدارک پزشکی از پذیرش تا ترخیص بیمار ممهور به مهر مرکز درمانی
 • اصل صورتحساب بیمارستان و اصل کلیه فاکتور داروها و لوازم مصرفی معتبر مربوط به هزینه‎های درمانی ممهور به مهر مرکز درمانی
 1. خسارت نقص عضو
 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • شرح کامل حادثه همراه با تکمیل فرم اعلام حادثه
 • درخواست کتبی بیمه گزار در خصوص پرداخت دیه نقص عضو
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت حادثه و در صد نقص عضو
 • اصل رای صادره از مراجع قضایی
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی در خصوص وقوع حادثه
 1. خسارت فوت
 • گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت فوت
 • گواهی فوت صادره پزشکی قانونی یا ثبت احوال
 • گزارش معاینه جسد
 • برگه اورژانس و صورتحساب بیمارستان
 • جواز دفن
 • رای دادگاه (در صورت خرید این پوشش، نیازی به رای دادگاه نمی‎باشد)
 • گواهی انحصار وراثت نامحدود به منظور مشخص شدن سهم هریک از وراث
 • کپی برابر اصل شناسنامه ابطالی و کارت ملی فوت شده و وراث قانونی متوفی

نتیجهگیری:

یادگیری و حرفه‎ای شدن در غواصی امری سرگرم کننده و لذت‎بخش است اما در عین حال خطرات و آسیب‏ هایی را نیز به همراه دارد. بیمه دانا بيمه‎نامه مسئوليت مدني مديران مراکز آموزش غواصي را برای این منظور تهیه و تنظیم کرده است. منظور از بيمه‎ نامه مسئوليت مدني مديران مراکز آموزش غواصي این است که هر گاه درحين آموزش غواصي خسارات جانی ناشي از حوادث به آن ها وارد آيد و مسـئوليت بيمه گزار توسط بيمه‎گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضايي محرز شود، بيمه‎گر براساس مفاد و شرايط اين بيمه نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‎نامه خسارات وارده را جبران خواهد نمود.

کلمات کلیدی: بيمهنامه مسئوليت مدني مديران مراکز آموزش غواصي، بيمهنامه مسئوليت مدني مديران مراکز آموزش غواصي دانا، بیمه آموزش غواصی، بیمه آموزش غواصی دانا، بیمه مسئولیت، بیمه مسئولیت دانا، بیمه دانا.