کودکان همیشه در معرض خطر هستند و مدیران مهد کودک در برابر حوادث احتمالی که ممکن است برای کودکان رخ دهد، مسئولیت دارند. بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک برای پوشش دادن این حوادث احتمالی به‎ وجود آمده است. در نتیجه مدیران می‎ توانند با خرید این بیمه‎ نامه؛ مسئوليت مدني حرفه‌اي خود و مربيان تحت مديريت خود را در قبال آسیب‌های بدني وارد به کودکان در محوطه مهدکودک، تحت پوشــش بيمه قرار دهند. همچنين در اين بيمه‎ نامه امکان پوشــش مسئوليت مدني حرفه‌اي بيمه‌گزار در قبال کودکان ناشي از برگزاري تورهاي يک روزه، استفاده از وسايل بازي مانند سرسره و تاب، خطر حوض و استخر وجود دارد.

موضوع بيمه مسئوليت مدني بيمه‎ گزار در قبال خسارات جاني وارد به کودکان در محدوده مهد کودک به این معني است که هرگاه در طول ساعات کار مهد کودک صدمات جسماني به کودکان وارد شود و مسئوليت بيمه‌گزار توسط بيمه‌گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضايي محرز شود، بيمه‌گر براساس شرایط بیمه‎ نامه خسارت احتمالی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

استثنائات بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک موارد زیر را تحت پوشش قرار نمی‎دهد:

 1. مسمومیت غذایی
 2. استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد
 3. خسارت ناشی از عمد یا تقلب بیمه‎ گزار
 4. خسارت های ناشی از انفجار هسته‌ای، تشعشعات رادیو اکتیو
 5. خسارت‌های ناشی از جنگ، انقلاب، شورش و اعتصاب
 6. خسارت‎ های ناشی از تخلف از قوانین نظامات دولتی

میزان تعهدات بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک

میزان تعهدات بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک به میزان تعهدات خریداری شده توسط بیمه‎ گزار و ماه وقوع حادثه (ماه عادی/ ماه حرام) بستگی دارد.

شرایط فسخ بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک را می‎ توان با توجه به شرایط زیر فسخ نمود:

 1. فسخ از طرف بیمه‎ گر (فسخ روزشمار)
 • عدم پرداخت حق بیمه تا زمان مقرر
 • عدم پرداخت حق بیمه اضافی در صورت افزایش ریسک
 1. فسخ از طرف بیمه‎ گزار (فسخ کوتاه مدت)
 • راضی نشدن شرکت بیمه به ارائه تخفیف در حق بیمه پرداختی بخاطر کاهش ریسک
 • عدم رضایت بیمه‎ گزار از بیمه‌گر

خسارت بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک

بیمه‌گزار موظف است ظرف 5 روز کاری از تاریخ حادثه درخواست خود را بصورت کتبی به اطلاع بیمه‎ گر برساند و سایر مدارک را بعداً به بیمه‌گر ارائه کند.

مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارت بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک عبارتند از:

 1. خسارت هزینه پزشکی

 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • گزارش رادیولوژی یا سی تی اسکن
 • برگ اورژانس و کلیه مدارک پزشکی از پذیرش تا ترخیص بیمار ممهور به مهر مرکز درمانی
 • اصل صورتحساب بیمارستان و اصل کلیه فاکتور داروها و لوازم مصرفی معتبر مربوط به هزینه‎ های درمانی ممهور به مهر مرکز درمانی
 1. خسارت نقص عضو

 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • شرح کامل حادثه همراه با تکمیل فرم اعلام حادثه
 • درخواست کتبی بیمه گزار در خصوص پرداخت دیه نقص عضو
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت حادثه و در صد نقص عضو
 • اصل رای صادره از مراجع قضایی
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی در خصوص وقوع حادثه
 1. خسارت فوت

 • گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت فوت
 • گواهی فوت صادره پزشکی قانونی یا ثبت احوال
 • گزارش معاینه جسد
 • برگه اورژانس و صورتحساب بیمارستان
 • جواز دفن
 • رای دادگاه (در صورت خرید این پوشش، نیازی به رای دادگاه نمی‎باشد)
 • گواهی انحصار وراثت نامحدود به منظور مشخص شدن سهم هریک از وراث
 • کپی برابر اصل شناسنامه ابطالی و کارت ملی فوت شده و وراث قانونی متوفی

نتیجه‌گیری

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک برای تحت پوشش قرار دادن آســيب بدني وارد به کودکان در محوطه مهدکودک به ‎وجود آمده است. میزان تعهدات بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک به میزان تعهدات خریداری شده توسط بیمه‎ گزار و ماه وقوع حادثه ( دو برابر بودن دیه ماه حرام نسبت به دیه ماه عادی) بستگی دارد. بیمه‌گزار موظف است ظرف 5 روز کاری از تاریخ حادثه درخواست خود را بصورت کتبی به اطلاع بیمه‎ گر برساند و سایر مدارک را بعداً به بیمه‌گر ارائه کند.

کلمات کلیدی: بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک، بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک دانا، بیمه مسئولیت دانا، بیمه دانا.

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک