بیمه هواپیما

بیمه دانا خسارت های مالی به بدنه هواپیما و خسارت مالی و جانی به اشخاص ثالث منجمله مسافرین را جبران می کند.

بیمه باربری پوشش باز

بیمه باربری دانا جزء قدیمی ترین انواع رشته های بیمه ای می باشد که در بین تجار، مالکین کشتی، سرمایه گذاران و بانکداران رایج بوده است.

سایر

باربری كالاهای وارداتی، باربری كالاهای صادراتی، باربری داخلی، باربری محمولات نفتی، باربری پتروشیمی، باربری عتبات عالیات، باربری حج عمره و تمتع، باربری جنگ