بیمه ‎نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان شرکت بیمه دانا خسارت‌های وارد به ساختمان‌ های در حال بهره برداری ناشی از طراحی غلط، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار را که درطی اعتبار بیمه‌ نامه به بیمه گر اعلام می‌شود و در زمان اتمام عملیات ساختمانی و ابلاغ گزارش تأیید بازرس فنی بیمه‌گر، آشکار نشده باشد را به مدت 10 سال تحت پوشش قرار می‌دهد.

خطرات تحت پوشش در بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان شرکت بیمه دانا

خطرات تحت پوشش در بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان شرکت بیمه دانا عبارتند از:

 1. سازه‎های اصلی ساختمان شامل کلیه سازه‎های اجزای داخلی و خارجی باربر اصلی (پی، ستون‎ها، کف‎ها، تیرها، بادبندها، اسکلت، سقف، دیوارهای باربر و سفت‎کاری) که برای پایداری و استحکام ساختمان ضروری می‎باشند را به مدت 10 سال تحت پوشش قرار می‌دهد.
 2. هزینه‎هایی که به منظور جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت صورت می‌گیرد را را به مدت 10 سال تحت پوشش قرار می‌دهد.
 3. هزینه‎های لازم برای تخریب، پاکسازی محل و برداشت ضایعات را به مدت 10 سال تحت پوشش قرار می‌دهد.
 4. هزینه‌های حرفه‌ای را به مدت 10 سال تحت پوشش قرار می‌دهد.
 5. هزینه‌هایی که به منظور محوطه‌سازی، احداث راه‎های دسترسی، آبنما، پل سواره‌رو و پیاده‌رو را را به مدت 5 سال تحت پوشش قرار می‌دهد.
 6. عایق‌های رطوبتی ضد هوازدگی سقف‌های شیب‌دار و دیوارهای خارجی و عایق‌های هوازدگی سقف‎های مسطح از یکسال بعد از تاریخ صدور الحاقیه شروع پوشش بیمه‌ای را به مدت 5 سال تحت پوشش قرار می‌دهد.
 7. نمای ساختمان را به مدت 5 سال تحت پوشش قرار می‌دهد.
 8. تجهیزات و تاسیسات برقی، مکانیکی و آسانسورها را به مدت 3 سال تحت پوشش قرار می‌دهد.

استثنائات بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان شرکت بیمه دانا

استثنائات بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان شرکت بیمه دانا عبارتند از:

 1. خسارت‌های ناشی از ساختمان‌های مجاور، نشت لوله‎های آب و فاضلاب عمومی یا آب‌های زیرزمینی
 2. خسارت‌های ناشی از تعمیرات، تغییرات و اضافات پس از تکمیل ساختمان
 3. خسارت‌های ناشی از رانش، جابجایی یا نشست زمین مگر اینکه ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان باشد.
 4. خسارت‌های ناشی از هر نقص یا عیبی که بازرس فنی کتباً به بیمه گذار ابلاغ نموده و یا در گواهی تأیید مقید به شرطی شده باشد، مگراینکه متعاقباً عیب یا نقص اصلاح شده و مورد تأیید بازرس فنی بیمه گر نیز قرار گرفته باشد یا مستقیماَ ناشی از آن نباشد.
 5. خسارت‌های ناشی از هرگونه تغییر در رنگ، بافت، لکه شدن، زنگ زدن یا خرابی ظاهری و سطحی یا سایر فرآیندهای مربوط به فرسوده شدن نمای ساختمان و ترک‌های ظاهری و سطحی نازک‌کاری ساختمان
 6. خسارت‌های ناشی از آتش سوزی یا انفجار به استثنای مواردی که آتش سوزی یا انفجار به طور مستقیم ناشی از خسارت‌های تحت پوشش این بیمه نامه باشد.
 7. خسارت‌های ناشی از زلزله، فراتر از حد محاسبات ساختمانی بر اساس آخرین ویرایش مبحث ششم مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت راه و شهرسازی که در زمان احداث ساختمان ملاک عمل بوده است.
 8. خسارت‌های ناشی از سیل، آتشفشان، طوفان، صاعقه، طغیان رودخانه ها، ریزش زمین و یا آفات سماوی
 9. خسارت‌های ناشی از جنگ، تجاوز، عملیات تروریستی یا خراب‌کاری، انقلاب، شورش، توقیف، غصب (چه نظامی و چه غیر آن) و مصادره
 10. خسارت‌های مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
 11. خسارت‌هایی که عمداً یا سهواً توسط بیمه گذار یا ذینفع به موضوع بیمه وارد ‌شود.
 12. خسارت‌های ناشی از فرسودگی
 13. هرگونه مالیات، عوارض ادواری و جرایم
 14. هرگونه خسارت ناشی از عایقکاری ساختمان، پشت بام، لوله های فاضلاب، مخزن یا تجهیزات تحت پوشش، مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
 15. هرگونه خطا، نقص یا اشتباه در طرح، اجرا یا مصالح مربوط به سازه‌های جانبی، تجهیزات، لوازم و اثاثه یا اجزای خارجی ساختمان و نازک‌کاری مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان شرکت بیمه دانا

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان شرکت بیمه دانا عبارتند از:

 1. تكميل فرم اعلام خسارت يا دريافت نامه اعلام خسارت از سوي بيمه گزار، شعبه يا نماينده.
 2. گواهي پايان كار. ( با فرض تائيد كيفيت ساختمان توسط بازرس فني طرف قرارداد، بيمه گر هيچگونه تعهدي در قبال خسارت هايي كه تا قبل از صدور گواهي پايان كار به مورد بيمه وارد آمده باشد نخواهد داشت.)
 3. گواهي تضمين كيفيت صادر شده از شركت بازرسي طرف قرارداد.
 4. الحاقيه اضافي صادر شده توسط واحد صدور مربوط به سرمايه قطعي و حق بيمه قطعي.
 5. اسناد مربوط به وصول حق بيمه قطعي.
 6. الحاقيه شروع پوشش صادر شده توسط واحد صدور مربوطه.
 7. گزارش كارشناسي مقدماتي خسارت كارشناس شعبه يا نمايندگي براي تائيد اصالت حادثه جهت اعزام بازرس فني به محل مورد بيمه

نتیجه‌گیری

بیمه‎نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان شرکت بیمه دانا خسارت‌های وارد به ساختمان‌های در حال بهره برداری ناشی از طراحی غلط، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار را تحت پوشش قرار می‌دهد. خطرات تحت پوشش در این بیمه‌نامه شامل سازه‎های اصلی ساختمان شامل کلیه سازه‎های اجزای داخلی و خارجی باربر اصلی (پی، ستون‎ها، کف‎ها، تیرها، بادبندها، اسکلت، سقف، دیوارهای باربر و سفت‎کاری)، هزینه‌هایی که به منظور محوطه سازی، احداث راه‎های دسترسی، آبنما، پل سواره‌ رو و پیاده‌ رو، عایق‌های رطوبتی ضد هوازدگی سقف‌های شیب‌دار و دیوارهای خارجی و عایق‌های هوازدگی سقف‎های مسطح و … بوده و مواردی مانند خسارت‌های ناشی از ساختمان‌های مجاور، نشت لوله‎های آب و فاضلاب عمومی یا آب‌های زیرزمینی، سیل، آتشفشان، طوفان، صاعقه، طغیان رودخانه ها، ریزش زمین و یا آفات سماوی، هرگونه تغییر در رنگ، بافت، لکه شدن، زنگ زدن یا خرابی ظاهری و سطحی یا سایر فرآیندهای مربوط به فرسوده شدن نمای ساختمان و ترک‌های ظاهری و سطحی نازک‌کاری ساختمان و … را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

کلمات کلیدی: بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان، بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان شرکت بیمه دانا، شرکت بیمه دانا، بیمه دانا، بیمه دانا سعادت آباد ، نمایندگی بیمه دانا ، نماینده بیمه دانا ، نمایندگی سعادت آباد ، صدور بیمه نامه.

جهت صدور بیمه نامه و مشاوره توسط کارشناسان در نمایندگی بیمه دانا سعادت آباد خواهشمنداست  از طریق های ذیل اقدام فرمایید.

تلفن: 22093082-021

WhatsApp: 09022093082

ایمیل: dana.arya5017@gmail.com

آدرس: تهران، سعادت آباد، بالاتر از خیابان شانزدهم، پلاک 61، ساختمان کاج، طبقه اول، واحد 4، نمایندگی بیمه دانا

تماس با ما