بیمه مسئولیت 

با توجه به نیاز مبرم بیمه گذاران بیمه مسولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان شرکت بیمه دانا ضمن اعلام آمادگی کارشناسان خبره این نمایندگی بیمه دانا در سعادت آباد برای راهنمایی و همراهی بیمه گذاران جهت دریافت خسارات کارکنان محترمتان در رابطه با جبران  خسارتهای احتمالی وارده به کارکنان آن بیمه گذار که از طریق بیمه های مسولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان تحت پوشش قرار گرفته اند خواهشمند است به نکات کلیدی مشروحه ذیل در زمان وقوع هر گونه حادثه توجه فرمایید :

 

1-        اجرای  مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی و انجام اقدامات لازم و متعارف جهت جلوگیری از وقوع حوادث و توسعه خسارت .

2-        اعلام کتبی هرگونه خسارت به شرکت بیمه در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت5روز کاری از زمان وقوع حادثه ( بدیهی است بیمه گر در قبال خساراتی که ظرف مهلت مقرر در بیمه نامه به اطلاع وی رسانده نشده است تعهدی نخواهد داشت )

3-     پرداخت هرگونه وجهی در رابطه با حادثه (از جمله هزینه های پزشکی) پس از هماهنگی  با بیمه گر و اخذ رسید از زیان دیده انجام گیرد .

4-    تهیه مدارک هزینه های پزشکی حادثه( صورتحسابهای بیمارستانی ، قبض های پرداختی ، کلیه مدارک موجود در پرونده بیمار و فاکتورپروتزهای مصرفی مورد تایید پزشک) و ارسال آنها  به شرکت بیمه جهت دریافت هزینه ها.               

 

5-     با توجه به اینکه پرداخت غرامت فوت و نقص عضو (  ديه ) حادثه ديدگان بصورت توافقي و قبل ازصدور حكم از طريق  بيمه نامه هاي مسئوليت امكان پذير و به نظرمي رسد دريافت خسارتها به صورت توافقي از نظر صرف وقت ، هزينه  و از همه  مهمتر عدم محكوميت آن شركت بسيار مطلوبتر از پرداخت خسارتها بر اساس راي صادره باشد با جلب نظر حادثه دیده و تهیه مدارک اولیه از جمله تقاضای زیان دیده ، مدارک پزشکی ، گزارشات پزشکی قانونی ، وزارت کار و نیروی انتظامی و ارسال آنها به شرکت بیمه جهت دریافت دیه اقدام فرمایید .

 

6-    در صورت عدم جلب رضایت زیان دیده مبنی بر اخذ دیه به صورت توافقی پس از صدور رای دادگاه نسبت به تهیه تصویر برابر اصل اوراق موجود در پرونده دادگاه( رای صادره ، گزارشات پزشکی قانونی، وزارت کار ، نیرو انتظامی و …. ) و ارسال آن به شرکت بیمه جهت دریافت  دیه اقدام فرمایید.

 

موید و برقرار باشید

نمایندگی بیمه دانا

تماس با ما