طرح جان بیمه دانا یکی از انواع بیمه نامه به شرط فوت با ضمانت تمدید توسط بیمه ‎گر مشروط به پرداخت حق بیمه متعلق به هرسال توسط بیمه گزار و نیز افزایش سرمایه فوت و پوشش‎های اضافی بصورت خودکار متناسب با تورم که از سوی بیمه گر به بیمه‌گزار اعلام می‌گردد، می‎باشد.

پوشش‌های اصلی بیمه نامه

فوت به هر علت بیمه شده اصلی و همسر، از پوشش اصلی این بیمه نامه است:

 1. چنانچه سرمایه بیمه‌نامه در سن 65 سالگی بیمه شده؛ بیش‎تر از سقف مجاز بیمه مرکزی باشد، با رسیدن به سن 65 سالگی صرفاً ضریب افزایش سالانه سرمایه برای سال‎های بعد صفر خواهد شد.
 2. در صورت تشخیص فوت بیمه شده طی شش ماه آتی توسط پزشک معالج و تایید آن توسط پزشک معتمد شرکت؛ با رعایت شرایط ذیل، مبلغ 50 درصد سرمایه فوت به هر علت جهت تامین هزینه های جاری بیمه شده پیش از فوت به وی پرداخت خواهد شد:

الف) بیمه گزار در زمان تشخیص فوت آتی بیمه شده می‎بایست، حداقل بطور مستمر اقدام به تجدید این پوشش به مدت 3 سال کرده باشد.

ب) در صورتی که بازه شش ماهه تشخیص و تایید شده فوت بیمه شده از مدت یکساله این پوشش فراتر رود؛ سرمایه فوت پس از کسر حق بیمه این پوشش بابت یکسال آتی و بدون افزایش سرمایه، قابل پرداخت می‎گردد.

 1. در صورت عدم تحقق خطر موضوع بیمه (فوت بیمه شده) در مدت مذکور، بیمه گزار موظف به اعاده مبلغ دریافتی خواهد بود. در صورت عدم همکاری بیمه گزار مبلغ پرداختی از تعهدات آتی جبران یا موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.
 2. در صورت بروز خسارت در مهلت پرداخت حق بیمه (20 روز از تاریخ سررسید) بیمه گر نسبت به کسر حق بیمه سال از محل خسارت اقدام می‎نماید.

پوششهای تبعی بیمه نامه 

 1. پوشش های تکمیلی حادثه (فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی)

الف) این پوشش به تبع پوشش فوت به هر علت به شکل سالانه و در صورت درخواست بیمه گزار ارائه و در صورت فوت بیمه شده ناشی از حادثه، سرمایه علاوه بر سرمایه فوت و به هر علت به ذینفعان بیمه شده از 1 تا 5 برابر قابل پرداخت خواهد بود. در صورت فوت بیمه شده ناشی از حضور در وسائط نقلیه عمومی در مقام سرنشین قانونی، سرمایه این پوشش تا 2برابر سرمایه تعیین شده و قابل پرداخت خواهد بود.

ب) حداقل سقف موجود خسارت پرداختی در پوشش حوادث (فوت ناشی از حادثه و حضور در وسایل نقلیه عمومی) سقف مجاز بیمه مرکزی می‎باشد.

ج) در صورت از کار افتادگی جزئی و دائم ناشی از حادثه بیمه شده، سرمایه با توجه به میزان از کار افتادگی (ماده 10 آیین نامه 84 و تشخیص پزشک معتمد) بصورت یکجا پرداخت خواهد شد.

خطرات ناشی از خطرات شکار، سوارکاری، موتورسواری، زلزله، سیل و آتشفشان، ورزش‎های غیر حرفه‎ای بصورت پیش‌فرض تحت پوشش می‎باشد.

استثنائات:

الف) مشارکت به عنوان یک ورزشکار حرفه‎ای در تیم‎های ورزشی و همچنین ورزش‎های افراطی نظیر بانجی‎جانپینگ، مسابقات سرعت، سقوط آزاد و نظایر آن تحت پوشش نمی‎باشد.

ب) خطرات ناشی از رانندگی وسائط نقلیه بیمه شده، چنانچه فاقد گواهینامه معتبر مرتبط باشد، قابل پرداخت نمی‌باشد.

ج) هزینه های  ناشی از انواع درمان سرپایی در مطب، هزینه‎ های جراحی و درمان مربوط به رباط جانبی و صلیبی، پارگی مینیسک، شکستگی دندان، انواع دیسک و جراحی فتق قابل پوشش نخواهد بود.

 1. پوشش از کار افتادگی و دائم ناشی از بیماری و حادثه (به هر علت)

پوشش‎های ارائه شده قابل انتخاب توسط بیمه گزار به شرح ذیل می‎باشد:

الف) پرداخت سرمایه بصورت یکجا

ب) معافیت از پرداخت حق بیمه پوشش عمر و پوشش‌های اضافی خریداری شده به مدت 10 سال بدون افزایش سرمایه پوشش ها

ج) پرداخت مستمری قطعی سالانه با پرداخت مبلغ ثابت و به مدت 10 سال که مستمری هر ماه معادل 1 درصد سرمایه فوت به هر علت بیمه‌نامه در سال وقوع خسارت تا سقف 100 میلیون ریال در ماه یا 2 درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف 200 میلیون ریال حسب انتخاب بیمه گزارخواهد بود.

د) دوره انتظار این پوشش صرفا در اولین سررسید (و به شرط استمرار تجدید بیمه‌نامه) شش ماه است.

 1. بیماریهای سخت

پوشش بیماری‌های سخت شامل بیماری های قید شده و مطابق با تعاریف آن در شرایط عمومی بیمه نامه می‎باشد.

 • سکته قلبی
 • سکته مغزی
 • جراحی بای پس عروق کرونر
 • آنزیوپلاستی (بالن)
 • استند گذاری
 • جراحی دریچه‎های قلب
 • قراردادن پیس میکر دائم
 • پیوند اعضای اصلی بدن
 • انواع سرطان
 • ایدز (HIV)
 • پارکینسون
 • هپاتیت B
 • نارسائی کلیه (دیالیز)
 • آلزایمر
 • نابینایی یا ناشنوایی کامل
 • کما
 • مننژیت
 • ام اس
 • نارسائی کبد
 • جراحی آئورت
 • بیماری‎های اختلال عصبی-حرکتی
 1. پوشش بیماریهای پاندمیک (کرونا و …)

کلیه هزینه های معالجات و درمان سرپایی یا بستری مرتبط با بیماری کرونا یا پاندمیک تا سقف 100 میلیون ریال در صورت ارائه آزمایش‎ها و مستندات لازم مبنی بر تایید ابتلای بیمه شده تحت این پوشش خواهد بود.

منظور از بیماری‎های پاندمیک، بروز هر بیماری (قابل انتقال با غیر قابل انتقال) است که موارد ابتلای آن بر اساس اعلام رسمی مراجع ذیصلاح (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) بیش از حد انتظار باشد.

 1. پوشش غرامت بستری بیمارستانی ناشی از بیماری و حادثه

الف) چنانچه بیمه شده کمتر از 4 شب بستری شود، خسارتی قابل پرداخت نخواهد بود. در صورت بستری به مدت 4 شب یا بیشتر، خسارت 3 شب اول بستریی دارای فرانشیز است.

ب) هزینه های بیمارستانی در بخش عمومی بیمارستان به ازای هر شب معادل (0.5 درصد) سرمایه فوت به هر علت تا سقف 15 میلیون ریال و یا (1 درصد) سرمایه فوت به هر علت تا سقف 30 میلیون ریال حسب انتخاب قبلی بیمه گزار در فرم پیشنهاد برای هر شب و حداکثر تا 15 شب متوالی در هر سال بیمه‌ای قابل پرداخت خواهد بود.

ج) هزینه های بیمارستانی در بخش مراقبت‎های ویژه بیمارستان به ازای هر شب معادل (1.5 درصد) سرمایه فوت به هر علت تا سقف 45 میلیون ریال و یا (3 درصد) سرمایه فوت به هر علت تا سقف 90 میلیون ریال برای هر شب و حداکثر تا 15 شب متوالی در هر سال بیمه‌ای قابل پرداخت خواهد بود.

د) دوره انتظار این پوشش برای بیماری‎های بدون سابقه قبلی شش ماه از اولین سررسید اخذ پوشش (و به شرط استمرار تجدید پوشش) خواهد بود.

ه) استفاده از این پوشش الحاقی جهت بیماری‎های قبلی بیمه شده بعد از 24 ماه از شروع بیمه نامه  مشروط به آنکه در این دوره هیچگونه سابقه پیگیری و درمان و مصرف دارو ناشی از آن بیماری را نداشته باشد و به شرط عدم انقطاع پرداخت حق‎بیمه در طول 24 ماه مذکور امکان‎پذیر است. این شرط فاقد اعمال اضافه نرخ پزشکی است.

ی) بستری ناشی از جراحی یا درمان مربوط به رباط جانبی و صلیبی، پارگی مینیسک، شکستگی دندان، انواع دیسک و جراحی فتق تحت پوشش نخواهد بود.

 1. پوشش همسر بیمه شده

الف) همسر بیمه شده به میزان 20 درصد از سرمایه فوت وی و حداکثر تا سقف 1 میلیارد ریال مشروط به صحت و سلامت تحت پوشش عمر قرار خواهد گرفت.

ب) پوشش فوت به هر علت همسر قانونی بیمه شده برای تمامی بیمه شدگان اصلی متاهل اعمال خواهد شد.

ج) اگر بیمه شده در زمان صدور بیمه نامه مجرد و در طی سال بیمه‎ای متاهل شود، همسر قانونی وی بشرط صحت و سلامت لازم در زمان عقد بصورت خودکار تحت این پوشش قرار خواهد گرفت.

نتیجه گیری

جان دانا

کلمات کلیدی: طرح جان بیمه دانا، بیمه نامه عمر، بیمه عمر بیمه دانا، بیمه تکمیلی دانا، بیمه از کار افتادگی دانا، بیمه کرونا، بیمه بیماری سخت، بیمه هزینه پزشکی دانا، بیمه بستری بخش عمومی، بیمه بستری بخش ویژه.