همه دارندگان وسایل نقلیه زمینی از قبیل موتورسیکلت و خودرو ملزم به تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث هستند. بر اساس ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب شده در سال 1395 در خصوص حوادث رانندگی، این بیمه‌نامه خسارات جانی و مالی شخص ثالث را در صورت بروز حوادث (بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین زیان دیدگان) جبران می‌کند. نرخ پایه بیمه‌نامه شخص ثالث منوط به نرخ دیه انسان کامل است که توسط رییس محترم قوه قضاییه تعیین می‌گردد. نرخ دیه کامل انسان در سال 1401 در ماه های غیر حرام یا عادی مبلغ 6.000.000.000 ریال معادل 600.000.000 تومان و در ماه های حرام معادل 8.000.000.000 ریال معادل 800.000.000 تومان می‌باشد. منظور از ماه‌های حرام ماه ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب است.

حداقل تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث با در نظر گرفتن 2.5 درصد مبلغ دیه در ماه حرام تعیین می گردد. با این حساب حداقل تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث مبلغ 200.000.000 ریال معادل 20.000.000 تومان و حداکثر تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث مبلغ 4.000.000.000 ریال معادل 400.000.000 تومان می‌باشد.

از آن‌جا که مبلغ ریالی دیه برای سال 1401 در تاریخ 1401.01.08 از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ گردیده است و با توجه به اینکه قبل از این تاریخ بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی کلیه شرکت های بیمه مکلف بودند تا بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده خود را در سال جدید بر اساس مفاد بخشنامه 27 اسفندماه سال 1399 صادر کنند، لذا کلیه بیمه گزارانی که قبل از ابلاغ مبلغ ریالی دیه جدید جهت صدور بیمه نامه خود اقدام کرده‎ اند، لازم است جهت تکمیل پوشش‌های تعهدات بیمه نامه خود به شرکت بیمه مربوط مراجعه نموده و با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه، الحاقیه افزایش تعهدات را دریافت نمایند.

با توجه به اینکه مبلغ ریالی دیه در سال 1401 تاکنون از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ نگردیده است، لذا پرداخت خسارت بیمه طبق بخشنامه ذیل انجام میگیرد.

جدول تنظیم شده در خصوص نرخ دیه به صورت کل وجزء حسب اعلام قوه قضائیه در سال۱۴۰۱ به تومان

نتیجه‌گیری

همه دارندگان وسایل نقلیه زمینی از قبیل موتورسیکلت و خودرو ملزم به تهیه بیمه نامه شخص ثالث هستند. دیه انسان کامل است که توسط رییس محترم قوه قضاییه تعیین می گردد. نرخ دیه کامل انسان در سال 1401 در ماه های غیر حرام یا عادی مبلغ 600 میلیون تومان و در ماه های حرام مبلغ 800 میلیون تومان تعیین شده است. با این حساب حداقل تعهدات حوادث راننده مبلغ 600 میلیون تومان، حداقل تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث مبلغ 20 میلیون تومان و حداکثر تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث مبلغ 400 میلیون تومان می‎باشد.

کلمات کلیدی: دیه، دیه سال 1401، بیمه شخص ثالث سال 1401، تعهدات مالی بیمه شخص ثالث سال 1401.