بیمه نامه مسئولیت نصابان کیت گازسوز خودرو

موضوع بیمه نامه عبارت است از مسئولیت مدنی بیمه گذار بعنوان نصب / تست کیت گاز سوز در ارتباط با جبران زیانهای مالی وجانی وارد به اشخاص ثالث که این زیانها مستقیما” به دلیل خطا و یا هرگونه اشتباه در نصب /تست این دستگاهها حادث گردد.

تذکر : امکان ارائه این بیمه نامه صرفاً جهت آندسته از شرکتهایی میسر می باشد که دارای استانداردهای لازم و نیز مجوزهای مربوطه از مراجع ذیصلاح باشد .

فرمهای پیوست: