بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي آرايشگران درمقابل مشتريان

کلیه مدیران آرایشگاه های زنانه در قبال خطرات احتمالي وارد به مشتریان خود مسئوليت دارند . براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي استعمال مواد شيميايي ( حساسيت هاي پوستي و يا تغيير رنگ و تورم ، تخريب مو و يا ريزش آن ) ، جراحات روي صورت و دست و پا ، آسيب ديدگي چشمها ، پلک ، ابرو و مژه ، برق گرفتگي به علت خيس بودن مو و بدن توسط دستگاه هايي چون سشوار و يا لوازم کار موجود در سالن ، شکستگي و يا مصدوميت هاي حادث بر اثر لغزش در سالن ، بيماري هاي واگير و مهلک چون ايدز و هپاتيت بيمه مسئوليت حرفه ای آرایشگاه های زنانه صادر مي‌شود . ( خسارات مالی تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد .)

فرمهای پیوست: