بیمه تکافل دانا بر مبنای اصل تعاون، همکاری و کمک متقابل افراد به یکدیگر استوار است. در این نوع بیمه نامه اصل بر این است که مدیران شرکت بیمه، صاحبان شرکت نیستند که صرفا به دنبال کسب سود باشند و به آن به عنوان یک صنعت سودآور نگاه کنند، بلکه حقوق بگیر آن بوده و بیمه گران و بیمه گذاران باهم شریک هستند.  وجوه پرداختی صرف پرداخت زیان آسیب دیدگان شده و سود حاصل از آن بر اساس نسبت مشخص و به طور مستقیم بین اعضا تقسیم می‎ شود.

واژگان تکافل بیمه دانا

واژگان تکافل بیمه دانا عبارتند از:

  1. موضوع تكافل: مال یا حق مالی یا مسئولیتی است که مشخصات آن در قرارداد تکافل درج شده و موضوع قرارداد است.
  2. مدیرتكافل: مجری تکافل یا شرکت تکافل، شخصیتی است )حقوقی( که مسئولیت اداره کل عملیات طراحی شده تحت قرارداد تکافل را به عهده دارد. مهم ترین وظیفه این رکن، مدیریت منابع و مصارف صندوق تکافل است.
  3. تكافل خانواده: تکافل خانواده شامل انواع بیمه های عمر، حادثه و درمان و … است.
  4. تكافل عمومی: تکافل عمومی شامل تکافل اموال (آتش سوزی و وسایل نقلیه موتوری و …) و تکافل مسئولیت مدنی (مسئولیت در مقابل شخص ثالث و…)
  5. کسری یا زیان صندوق: در صورت کسری صندوق ریسک در هر زمان وامی از سوی موسسه تکافل تأمین و به صورت قرض الحسنه پرداخت می شود که اقساط آن از محل ذخایر سنواتی یا تکافل گذاران یا موسسه تکافل اتکایی یا خیرین جبران می گردد

الگوهای تکافل بیمه دانا

الگوهای تکافل بیمه دانا عبارتند از:

  1. الگوی تکافل مبتنی بر مضاربه: الگوی تکافل مبتنی بر عقد مضاربه از اولین الگوهایی است که طراحی و اجرا شده است. این الگو در کشورهایی از جمله عربستان سعودی، سودان، برونئی و مالزی اجرا شده است. طراحان این الگو معتقدند در این روش قرارداد پایه بین متکافلین و شرکت تکافل، عقد مضاربه (با شرط توزیع سود حاصل به نسبت معین و بر اساس مفاد و احکام عقد مضاربه) است.
  2. الگوی وکالت: الگوی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‎کند. شرکت با دریافت مبلغ ثابتی به عنوان حق الوکاله سود مورد انتظار خود را تضمین می نماید. در الگوی وکالتی بطور متوسط عواید صندوق از محل سرمایه گذاری ها می تواند نسبت به الگوی مضاربه کمتر باشد. نتیجه این کسری، افزایش نرخ های مشارکت در دوره های بعد و کاهش منافع کلی متکافلین خواهد شد. به همین دلیل الگوهای تکافل ترکیبی عرضه شده اند.

وجه تمایز اصلی این گروه از الگوهای تکافل با مدل های مبتنی بر مضاربه، نحوه سهم بری شرکت تکافل از مزایای حاصل شده است. در این حالت برخلاف حالت قبل که منافع شرکت تکافل صرفا از طریق مدیریت سرمایه و مشارکت در سرمایه گذاری‌های صندوق تکافل تأمین می‎شود، شرکت مبلغی را بصورت از پیش تعیین شده به عنوان حق وکالت خود در مدیریت فرآیندهای مرتبط با صندوق تکافل، متکافلین، جریان سرمایه گذاری و سایر اجزاء عملیات دریافت می‎کند.

  1. الگوی ترکیبی تکافل: علت اصلی طراحی این الگو، ایراداتی بوده است که در الگوهای مضاربه محض و وکالت محض وجود داشت.
  2. الگوی تکافل مبنی بر وقف: این الگو ضمن تأسیس صندوقی با ماهیت وقفی، سهم مشارکت متکافلین در عملیات به صندوق مذکور واریز شده و از طریق این صندوق به صندوق تکافل یا صندوق ویژه متکافلین تخصیص می یابد. در الگوی تکافل مبتنی بر وقف شرکت تکافل به عنوان مجری عملیات عایدی خود را از طریق مضاربه، وکالت و یا ترکیبی از این دو کسب می کند. به همین جهت این الگو ذاتا ترکیبی است. آغاز عملیات با قراردادی است که بین متکافلین و شرکت تکافل منعقد می‌شود.

نتیجه گیری

بیمه تکافل دانا بر مبنای اصل تعاون، همکاری و کمک متقابل افراد به یکدیگر استوار است. در این نوع بیمه نامه اصل بر این است که مدیران شرکت بیمه، صاحبان شرکت نیستند که صرفا به دنبال کسب سود باشند و به آن به عنوان یک صنعت سودآور نگاه کنند، بلکه حقوق بگیر آن بوده و بیمه گران و بیمه گذاران باهم شریک هستند.

بیمه دانا، بیمه دانا سعادت آباد، نمایندگی بیمه دانا  سعادت آباد، نمایندگی با سابقه، بیمه تکافل، بیمه با پوشش‌های کامل، بیمه ارزان

جهت صدور بیمه نامه و مشاوره توسط کارشناسان در نمایندگی بیمه دانا سعادت آباد خواهشمنداست  از طریق های ذیل اقدام فرمایید.

تلفن: 22093082-021

WhatsApp: 09022093082

ایمیل: dana.arya5017@gmail.com

آدرس: تهران، سعادت آباد، بالاتر از خیابان شانزدهم، پلاک 61، ساختمان کاج، طبقه اول، واحد 4، نمایندگی بیمه دانا

تماس با ما